PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 1 | 36-41
Article title

Histopatologia uszkodzenia komórki zwojowej siatkówki a diagnostyka i monitorowanie progresji jaskry

Content
Title variants
EN
Histopathology of retinal ganglion cell death and diagnosis and monitoring of glaucoma progression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyniki najnowszych badań doświadczalnych dotyczących uszkodzenia różnych części komórek zwojowych siatkówki na poziomie mikroskopowym zostaną skorelowane z możliwościami i ograniczeniami różnych metod diagnostycznych w jaskrze. W pracy omówiono następujące badania obrazowe: perymetrię standardową statyczną i perymetrie niestandardowe, polarymetrię laserową GDx, oftalmoskopię skaningową HRT (Heidelberg Retinal Tomograph) i badania warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL, retinal nerve fiber layer), tarczy nerwu wzrokowego (ONH, optical nerve head) oraz kompleksu komórek zwojowych (GCC, ganglion cell complex) w optycznej koherentnej tomografii (OCT, optical coherence tomography). Poszczególne metody diagnostyczne obrazują uszkodzenie jaskrowe różnych części komórki zwojowej siatkówki na różnych etapach zaawansowania neuropatii. Diagnostyka jaskry powinna się opierać na różnych metodach. Ich wybór zależy od tego, jakie elementy komórek zwojowych i innych części narządu wzroku chcemy zbadać, oraz czy chcemy ocenić wczesne uszkodzenie, chorobę bardziej zaawansowaną, czy też progresję zmian. Łączenie kilku metod zwiększa czułość i specyficzność wykrywania jaskry oraz poprawia wiarygodność jej monitorowania.
EN
Results of the recent experimental studies related to the microscopic damage of the different elements of retinal ganglion cells will be correlated with the possibilities and limitations of different diagnostic methods in glaucoma. The paper discusses the following imaging tests: conventional static perimetry and non-conventional perimetry tests, GDx laser polarimetry, HRT (Heidelberg Retinal Tomograph) scanning laser ophthalmoscopy as well as the RNFL (retinal nerve fibre layer), ONH (optical nerve head) and GCC (ganglion cell complex) analyses on OCT (optical coherence tomography). The individual diagnostic methods reveal glaucoma-induced damage to the different elements of retinal ganglion cells at different stages of the disease. Glaucoma diagnostics should thus be based on those different available methods. Their choice depends on the elements of ganglion cells and other parts of the eye that we wish to examine, and on whether we wish to assess early damage, advanced disease or progression of the pathological process. Combining several diagnostic methods enhances the sensitivity and specificity of glaucoma diagnosis, and improves the reliability of the follow-up process.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
36-41
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
References
 • 1. Quigley HA, Dunkelberger GR, Green WR. Retinal ganglion cell atrophy correlated with automated perimetry in human eyes with glaucoma. Am J Ophthalmol 1989; 107: 453-464.
 • 2. Vrabec JP, Levin LA. The neurobiology of cell death in glaucoma. Eye 2007; 21: S11-S14.
 • 3. Budak Y, Akdoğan M. Retinal ganglion cell death. W: Rumelt S (ed). Glaucoma basic and clinical research. InTech, Rijeka 2011: 33-56.
 • 4. Feng L, Zhao Y, Yoshida M et al. Sustained ocular hypertension induces dendritic degeneration of mouse retinal ganglion cells that depends on cell type and location. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54(2): 1106-1117.
 • 5. Liu M, Duggan J, Salt TE, Cordeiro MF. Dendritic changes in visual pathways in glaucoma and other neurodegenerative conditions. Exp Eye Res 2011; 92: 244-250.
 • 6. Liu M. Dendritic changes in visual pathways in glaucoma and other neurodegenerative conditions. [Praca na stopień doktora nauk medycznych]. University College London, 2011.
 • 7. El-Danaf RN, Huberman AD. Characteristic patterns of dendritic remodeling in early-stage glaucoma: evidence from genetically identified retinal ganglion cell types. J Neurosci 2015; 35: 2329-2343.
 • 8. Lakkis G. The ganglion cell complex and glaucoma. Pharma 2014; 3: 28-32.
 • 9. Huang XR, Bagga H, Greenfield DS, Knighton RW. Variation of peripapillary retinal nerve fiber layer birefringence in normal human subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: 3073-3080.
 • 10. Fortune B, Cull GA, Burgoyne CF. Relative course of RNFL birefringence, RNFL thickness and retinal function changes after optic nerve transection. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 10: 4444-4452.
 • 11. Nickells RW. Mechanisms of retinal ganglion cell death. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012; 53: 2476-2481.
 • 12. Calkins DJ, Horner PJ. The Cell and Molecular Biology of Glaucoma: Axonopathy and the brain. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012; 53: 2482-2483.
 • 13. Yücel YH, Zhang Q, Gupta N et al. Loss of neurons in magnocellular and parvocellular layers of the lateral geniculate nucleus in glaucoma. Arch Ophthalmol 2000; 118: 378-384.
 • 14. Karaśkiewicz J, Lubiński W, Penkala K. Electrophysiological tests in evaluation of glaucoma and ocular hypertension treatment – up to date knowledge. A review. Klin Oczna 2013; 115: 148-151.
 • 15. Liu S, Yu M, Weinreb RN et al. Frequency-doubling technology perimetry for detection of the development of visual field defects in glaucoma suspect eyes: a prospective study. JAMA Ophthalmol 2014; 132: 77-83.
 • 16. Cordeiro MF, Migdal C, Bloom P et al. Imaging apoptosis in the eye. Eye 2011; 25: 545-553.
 • 17. Werkmeister RM, Cherecheanu AP, Garhofer G et al. Imaging of retinal ganglion cells in glaucoma: pitfalls and challenges. Cell Tissue Res 2013; 353: 261-268.
 • 18. Pircher M, Hitzenberger CK, Schmidt-Erfurth U. Polarization sensitive optical coherence tomography in the human eye. Prog Retin Eye Res 2011; 30: 431-451.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b5891e54-2d2b-4d2c-bf01-fc1f1a340a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.