PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 247-251
Article title

Giardioza u dzieci – właściwe rozpoznanie może być trudne

Content
Title variants
EN
Giardiasis in children – proper diagnosis can be difficult
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Giardiasis is a parasite illness of alimentary canal, caused by invasion of primeval – flagellum from species of Giardia intestinalis. Infection appears all over the world, in some areas it affects up to 30% of population. It affects mostly children of 2-5 years old. The infection passes from the infected persons. Life cycle of Giardia takes place in one individual and embraces two stages of development: trofozoit and cyst. Alimentary canal is a way of infection which can be caused by drinking water or eating food containing lamblia’s cysts. In most cases it affects children gathered in kindergartens or day nurseries where the infection is spread by direct contacts. Clinical outcome of giardiasis is varied, it can present either no symptoms or a typical but not very specific symptoms, e.g., diarrhoea, stomachache or fever. The disease can cause chronic diarrhoeas, the lost of weight, and give rise to the symptoms of allergy. Finding the cysts in stool is diagnostic but plenty of examines are usually necessary. The immunoflourescent examination and immunoenzimatic technique (ELISA) become commonly used in detection of antigen Giardia lamblia. These testes display high sensitivity and specificity. Such drug substances as metronidazole or other nitroimidazoles has been used for years and they are still the first choice in treatment of G. intestinalis infection. In this paper two cases with different clinical outcome are presented. Both cases turned out to be a diagnostic challenge. The difficulties delayed the application of proper treatment and recovery.
PL
Giardioza (łac. giardiasis) to choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego wywoływana inwazją pierwotniaków – wiciowców z gatunku Giardia intestinalis (G. intestinalis). Zakażenie występuje na całym świecie, w niektórych regionach dotyczy nawet 30% ludności. Najczęściej chorują dzieci w wieku 2-5 lat. Źródłem zakażenia są osoby chore. Cykl życiowy Giardia odbywa się w jednym osobniku i obejmuje dwa stadia rozwojowe – trofozoit i cystę. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez wypicie wody lub spożycie żywności zawierających cysty lamblii. Możliwe jest również zarażenie poprzez kontakty bezpośrednie. Dotyczy to głównie dzieci przebywających w żłobkach i przedszkolach oraz osób wspólnie mieszkających. Przebieg kliniczny giardiozy jest różny, może być bezobjawowy; typowe, choć mało specyficzne objawy to bóle brzucha i gorączka. Choroba może stanowić przyczynę przewlekłych biegunek, zaburzeń wchłaniania, chudnięcia, może dawać odczyny alergiczne. O diagnozie przesądza znalezienie cyst pasożyta w kale, zwykle konieczne jest wykonanie wielu badań. W celu wykrycia antygenów Giardia lamblia coraz powszechniej stosuje się badania immunofluorescencyjne i techniką immunoenzymatyczną (ELISA). Testy te charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji G. intestinalis są stosowane od wielu lat metronidazol i inne nitroimidazole. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadki dwojga dzieci, u których przebieg kliniczny był odmienny, a trudności diagnostyczne opóźniły prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
247-251
Physical description
Contributors
 • Przychodnia Lekarska Dom-Med w Pruszkowie. Kierownik Przychodni: lek. med. Andrzej Michnowski
References
 • 1. Júlio C., Vilares A., Oleastro M. i wsp.: Prevalence and risk factors for Giardia duodenalis infection among children: a case study in Portugal. Parasit. Vectors 2012; 5: 22.
 • 2. Adres: http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2008/ Ch_2008.pdf; 25.08.2010.
 • 3. Żukiewicz M., Kaczmarski M., Topczewska M. i wsp.: Epidemiological and clinical picture of parasitic infections in the group of children and adolescents from north-east region of Poland. Wiad. Parazytol. 2011; 57: 179-187.
 • 4. Solaymani-Mohammadi S., Singer S.M.: Giardia duodenalis: the double-edged sword of immune responses in giardiasis. Exp. Parasitol. 2010; 126: 292-297.
 • 5. Lane S., Lloyd D.: Current trends in research into the waterborne parasite Giardia. Crit. Rev. Microbiol. 2002: 28: 123-147.
 • 6. Marshall M.M., Naumovitz D., Ortega Y., Sterling C.R.: Waterborne protozoa pathogens. Clin. Microbiol. Rev. 1997; 10: 67-85.
 • 7. Thompson R.C.: The zoonotic significance and molecular epidemiology of Giardia and giardiasis. Vet. Parasi-tol. 2004; 126: 15-35.
 • 8. Ali S.A., Hill D.R.: Giardia intestinalis. Curr. Opin. Infect. Dis. 2003; 16: 453-460.
 • 9. Huang D.B., White A.C.: An updated review on Cryptosporidium and Giardia. Gastroenterol. Clin. North Am. 2006; 35: 291-314, viii.
 • 10. Farthing M.J.: Giardiasis. Gastroenterol. Clin. North Am. 1996; 25: 493-515.
 • 11. Troeger H., Epple H.J., Schneider T. i wsp.: Effect of chronic Giardia lamblia infection on epithelial transport and barrier function in human duodenum. Gut 2007; 56: 328-335.
 • 12. Mørch K., Hanevik K., Rortveit G. i wsp.: High rate of fatique and abdominal symptoms 2 years after an outbreak of giardiasis. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 2009; 103: 530-532.
 • 13. Garcia M.: Diagnostic Medical Parasitology. ASM Press, Washington, DC 2007.
 • 14. Youn S., Kabir M., Haque R., Petri WA Jr.: Evaluation of a screening test for detection of Giardia and Cryptosporidium parasites. J. Clin. Microbiol. 2009; 47: 451-452.
 • 15. Uyar Y., Taylan Özkan A.: Antigen detection methods in diagnosis of amebiasis, giardiasis and cryptosporidiosis. Türkiye Parasitol. Derg. 2009; 33: 140-150.
 • 16. Escobedo A.A., Cimerman S.: Giardiasis: a pharmacotherapy review. Expert Opin. Pharmacother. 2007; 8: 1885-1902.
 • 17. Wiercińska-Drapało A.: Giardioza - obraz kliniczny, rozpoznawanie i leczenie. Gastroenterologia Kliniczna 2010; 2: 98-102.
 • 18. Mineno T., Avery M.A.: Giardiasis: recent progress in chemotherapy and drug development. Curr. Pharm. Des. 2003; 9: 841-855.
 • 19. Nash T.E., Ohl C.A., Thomas E. i wsp.: Treatment of patients with refractory giardiasis. Clin. Infect. Dis. 2001; 33: 22-28.
 • 20. Tejman-Yarden N., Eckmann L.: New approaches to the treatment of giardiasis. Curr. Opin. Infect. Dis. 2011; 24: 451-456.
 • 21. Di Prisco M.C., Hagel I., Lynch N.R. i wsp.: Possible relationship between allergic disease and infection by Giardia lamblia. Ann. Allergy 1993; 70: 210-213.
 • 22. Di Prisco M.C., Hagel I., Lynch N.R. i wsp.: Association between giardiasis and allergy. Ann. Allergy Asthma Immunol. 1998; 81: 261-265.
 • 23. Mahmoud M.S., Salem A.A., Rifaat M.M.: Human giardiasis as an etiology of skin allergy: the role of adhesion molecules and interleukin-6. J. Egypt Soc. Parasitol. 2004; 34: 723-737.
 • 24. Sanchez-Carpintero I., Vazquez-Doval F.J.: Cutaneous lesions in giardiasis. Report of two cases. Br. J. Dermatol. 1998; 139: 152-153.
 • 25. Souza VM., Sales I.R., Peixoto D.M. i wsp.: Giardia lamblia and respiratory allergies: a study of children from an urban area with a high incidence of protozoan infections. J. Pediatr. (Rio J.) 2012; 88: 233-238.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b50fa848-1a42-491a-89e3-6d277ab47e36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.