PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 264-270
Article title

Wartość badania klinicznego oraz parametrów echokardiograficznych dla trafności rozpoznania zespołu Marfana u dzieci

Content
Title variants
EN
The clinical investigation and echocardiography value in accuracy of Marfan’s syndrome diagnosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Marfan’s syndrome is a heritable multisystem connective tissue disorder resulting from mutations in the gene for fibrillin-1 (FBN1). This disorder shows a high degree of clinical variability both between and within families. Affected patients are at risk for severe skeletal, cardiovascular and ocular problems. The diagnosis is usually based on clinical features. Material and method: We reviewed the clinical and molecular data of 8 patients who was hospitalised in Paediatric Cardiology Department in Katowice. There were 5 boys and 3 girls, 9-17 years old, referred for FBN1 analysis because they fulfilled the diagnostic criteria for Marfan’s syndrome. The clinical diagnosis and the family history was made by the criteria of the Ghent nosology. Mutation analysis of the FBN1 gene were identified by DHPLC screening of all 65 exons and adjacent intron sequences, followed by direct sequencing of aberrant fragments. Results: All of the patients presented typical clinical manifestation of Marfan’s syndrome. There was no child with the neonatal Marfan's syndrome. Four of them, including 3 persons who were siblings, had a positive family history. Pathogenic mutations were found in the 4 patients and probably pathogenic mutations in the 4 patients too. Conclusions: The clinical diagnosis using the Ghent nosology corresponds to the molecular analysis. Specific genetic tests are difficult of access and expensive so they are not necessary in patients who fulfilling the diagnostic criteria for Marfan’s syndrome.
PL
Wstęp: Zespół Marfana jest wielonarządową chorobą tkanki łącznej spowodowaną mutacją genu fibryliny-1 (FBN1). Cechuje go duża różnorodność objawów, także wtedy, gdy występuje u osób spokrewnionych. U pacjentów stwierdza się istotne nieprawidłowości w zakresie układu kostnego, sercowo-naczyniowego i w narządzie wzroku. Rozpoznanie najczęściej ustalane jest na podstawie objawów klinicznych. Materiał i metoda: Badaniem objęto 8 dzieci (5 chłopców i 3 dziewczynki) w wieku od 9 do 17 lat, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Dziecięcej w Katowicach. Diagnozę zespołu Marfana postawiono na podstawie badania klinicznego i molekularnego. Diagnostykę kliniczną i wywiad rodzinny przeprowadzono w oparciu o kryteria Ghent. U pacjentów przeprowadzono badania molekularne w kierunku mutacji genu FBN1. Mutację oceniano metodą DHPLC w zakresie wszystkich 65 eksonów i przyległych intronów tego genu, następnie wykonano dokładne sekwencjonowanie nieprawidłowych fragmentów. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę rodziców i zgodę Komisji Etycznej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki: Wszyscy nasi pacjenci prezentowali pełnoobjawowy zespół Marfana, u nikogo nie stwierdzono zmian w okresie noworodkowym. Czworo z nich, w tym troje rodzeństwa, miało dodatni wywiad rodzinny. U czworga dzieci badaniem molekularnym wykryto mutację patogenną, a u pozostałych czworga mutację prawdopodobnie patogenną zespołu Marfana. Wnioski: Rozpoznanie zespołu Marfana u dzieci na podstawie klasyfikacji Ghent wykazuje zgodność z wynikami badań molekularnych. Badania molekularne ze względu na ich trudną dostępność i wysoką cenę nie zawsze są konieczne do ustalenia rozpoznania.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
264-270
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DANMED”, ul. Kołodzieja 42A, 40-749 Katowice. Kierownik Zakładu: dr n. med. Danuta Wybraniec
 • Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski
 • Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski
References
 • 1. Ramirez F., Dietz H.: Marfan’s syndrome: from molecular pathogenesis to clinical treatment. Curr. Opin. Genet. Dev. 2007; 17: 252-258.
 • 2. Loeys B., Nuytinck L., Delvaux I. i wsp.: Genotype and phenotype analysis of 171 patients referred for molecular study of the fibrillin-1 gene FBN1 because of suspected Marfan’s syndrome. Arch. Intern. Med. 2001; 161: 2447-2454.
 • 3. Pereira L., Levran O., Ramirez F. i wsp.: A molecular approach to the stratification of cardiovascular risk in families with Marfan’s syndrome. N. Engl. J. Med. 1994; 21: 191-193.
 • 4. Collod-Beroud G., Boileau C.: Marfan’s syndrome in the third Millennium. Eur. J. Hum. Genet. 2002; 10: 673-681.
 • 5. Dean J.: Marfan’s syndrome: clinical diagnosis and management. Eur. J. Hum. Genet. 2007; 15: 724-733.
 • 6. Podolec P, Hlawaty M., Leśniak-Soblega A.: Zespół Marfana. W: Tracz W, Podolec P., Hoffman P (red.): Echokardiografia praktyczna. Tom II, Medycyna Praktyczna Kolegium Redakcyjne oraz AstraZeneca, 2005: 267-275.
 • 7. Beighton P, de Paepe A., Danks D. i wsp.: International nosology of heritable disorders of connective tissue, Berlin 1986. Am. J. Med. Genet. 1988; 29: 581-594.
 • 8. De Paepe A., Devereux R.B., Dietz H.C. i wsp.: Revised diagnostic criteria for the Marfan’s syndrome. Am. J. Med. Genet. 1996; 24: 417-426.
 • 9. Mart C.R., Khan S.A., Smith F.C.: A new on-line method for predicting aortic root dilatation during twodimensional echocardiography in pediatric patients with Marfan’s syndrome using the sinus of Valsalva to annu-lus ratio. Pediatr. Cardiol. 2003; 24: 118-121.
 • 10. Pyeritz R.: Genetyka a choroby układu krążenia. W: Braunwald E., Zipes D.P, Bonow R.O. (red.): Choroby serca. Tom 4, wyd. I polskie pod red. Banasiaka W, Opolskiego G., Polońskiego L., Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2007.
 • 11. Faivre L., Collod-Beroud G., Callewaert B. i wsp.: Pathogenic FBN1 mutations in 146 adults not meeting clinical diagnostic criteria for Marfan’s syndrome: further delineation of type 1 fibrillinopathies and focus on patients with an isolated major criterion. Am. J. Med. Genet. A 2009; 149A: 854-860.
 • 12. Giampietro P.F., Raggio C., Davis J.G.: Marfan’s syndrome: orthopedic and genetic review. Curr. Opin. Pediatr. 2002; 14: 35-41.
 • 13. Judge D.P, Dietz H.C.: Marfan’s syndrome. Lancet 2005; 366: 1965-1976.
 • 14. van Karnebeek C.D., Naeff M.S., Mulder B.J. i wsp.: Natural history of cardiovascular manifestations in Mar-fan’s syndrome. Arch. Dis. Child. 2001; 84: 129-137.
 • 15. de Backer J., Loeys B., Leroy B. i wsp.: Utility of molecular analyses in the exploration of extreme intrafamilial variability in the Marfan’s syndrome. Clin. Genet. 2007; 72: 188-198.
 • 16. Sadurska E., Stążka-Gregosiewicz E., Furmaga-Jabłońska W: Nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym u dzieci zespołem Marfana. Pediatr. Pol. 2008; 83: 240-243.
 • 17. Boileau C., Jondeau G., Mizuguchi T i wsp.: Molecular genetics of Marfan’s syndrome. Curr. Opin. Cardiol. 2005; 20: 194-200.
 • 18. Robinson P.N., Arteaga-Solis E., Baldock C. i wsp.: The molecular genetics of Marfan’s syndrome and related disorders. J. Med. Genet. 2006; 43: 769-787.
 • 19. Faivre L., Collod-Beroud G., Loeys B.L. i wsp.: Effect of mutation type and location on clinical outcome in 1 probands with Marfan’s syndrome or related phenotypes and FBN1 mutations: an international study. Am. J. Hum. Genet. 2007; 81: 454-466.
 • 20. Faivre L., Masurel-Paulet A., Collod-Beroud G. i wsp.: Clinical and molecular study of 320 children with Marfan’s syndrome and related type I fibrillinopathies in a series of 1009 probands with pathogenic FBN1 mutations. Pediatrics 2009; 123: 391-398.
 • 21. Milewicz D., Michael K., Fisher N. i wsp.: Fibrillin-1 (FBN1) mutations in patients with thoracic aortic aneurysms. Circulation 1996; 94: 2708-2711.
 • 22. Waldmuller S., Muller M., Warnecke H. i wsp.: Genetic testing in patients with aortic aneurysms/dissections: a novel genotype/phenotype correlation? Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2007; 31: 970-975.
 • 23. Comeglio P, Johnson P., Arno G.: The importance of mutation detection in Marfan’s syndrome and Marfan-related disorders: report of 193 FBN1 mutations. Hum. Mutat. 2007; 28: 928-933.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b4f8c392-c98f-41e3-8fd7-a28983ebe0bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.