PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 96–98
Article title

Flaccid paraplegia of organophosphate-induced delayed polyneuropathy leading to early spastic paraplegia. Case report

Content
Title variants
EN
Porażenie poprzeczne wiotkie lub wywołana organofosforanem opóźniona polineuropatia prowadząca do wczesnego porażenia poprzecznego spastycznego. Opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Organophosphate insecticides have been widely used for pest control. They have been readily used as a suicidal agent in developing countries. This paper reports the case of a middle aged male patient with acute organophosphate compound poisoning who in turn had acute cholinergic crisis and was put on ventilator. Within one week, he developed flaccid areflexic paraplegia with preserved sensation. Two weeks later, he had spasticity in both lower limbs with hyperreflexia. The reported case demonstrates the myelopathic presentation of organophosphate-induced delayed polyneuropathy.
PL
Instektycydy fosforoorganiczne znajdują zastosowanie na całym świecie jako środki zwalczania szkodników. Z uwagi na ich łatwą dostępność często sięgają po nie samobójcy, szczególnie w krajach rozwijających się. W niniejszej publikacji przedstawiono przypadek mężczyzny w średnim wieku, u którego wskutek ostrego zatrucia związkami organofosforanowymi doszło do przełomu cholinergicznego – pacjenta trzeba było podłączyć do respiratora. W ciągu tygodnia nastąpiło porażenie poprzeczne wiotkie kończyn dolnych z arefleksją, jednak z zachowaniem czucia. Dwa tygodnie później w obu kończynach wystąpiła spastyczność z nadwrażliwością odruchową. Omawiany w niniejszej pracy przypadek stanowi opis mielopatii w związku z opóźnioną polineuropatią wywołaną organofosforanem.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
96–98
Physical description
Contributors
author
 • Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India
author
 • Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India
 • Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India
 • Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India
 • Department of Neurology, MS Ramaiah Medical College & Hospital, Bangalore-560054, Karnataka, India
References
 • Abou-Donia MB: Organophosphorus ester-induced chronic neurotoxicity. Arch Environ Health 2003; 58: 484–497.
 • Chatterjee M, Sharma PS: Unusual neurological complications in a case of organophosphate poisoning. Neurol India 2003; 51: 290–291.
 • Chuang CC, Lin TS, Tsai MC: Delayed neuropathy and myelopathy after organophosphate intoxication. N Engl J Med 2002; 347: 1119–1121.
 • Gunnell D, Eddleston M, Phillips MR et al.: The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic review. BMC Public Health 2007; 7: 357.
 • Jokanovic M, Stukalov PV, Kosanovic M: Organophosphate induced delayed polyneuropathy. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord 2002; 1: 593–602.
 • Jokanović M, Kosanović M, Brkić D et al.: Organophosphate induced delayed polyneuropathy in man: an overview. Clin Neurol Neurosurg 2011; 113: 7–10.
 • Lotti M, Moretto A: Organophosphate-induced delayed polyneuropathy. Toxicol Rev 2005; 24: 37–49.
 • Nand N, Aggarwal HK, Bharti K et al.: Organophosphate induced delayed neuropathy. J Assoc Physicians India 2007; 55: 72–73.
 • Samuel J, Thomas K, Jeyaseelan L et al.: Incidence of intermediate syndrome in organophosphorous poisoning. J Assoc Physicians India 1995; 43: 321–323.
 • Thivakaran T, Gamage R, Gunarathne KS et al.: Chlorpyrifos-induced delayed myelopathy and pure motor neuropathy: a case report. Neurologist 2012; 18: 226–228.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b4ebb048-255f-4020-a809-b06a28bbe401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.