PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 11 | 3 |
Article title

Intranasal fentanyl in BTP therapy patients with advanced cancer and terminally phase of cancer - on clinical examples

Title variants
PL
Fentanyl donosowy w bólu przebijającym u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową i w stanie terminalnym - na przykładzie opisu przypadków klinicznych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor brał udział w badaniach klinicznych z użyciem wszystkich dostępnych dotąd badaniom klinicznym postaciom fentanylu stosowanego w bólu przebijającym tj.: postać wziewna - proszek do inhalacji, postać donosowa - spray, postać naśluzówkowa jamy ustnej - lizak, postać naśluzówkowa jamy ustnej - tabletki rozpuszczalne dopoliczkowe. Autor ukazuje własne spostrzeżenia kliniczne, które nie były procedurami badania klinicznego ani częścią protokołu, lecz nie stanowiły jego naruszenia w żadnym przypadku. Wybrane przez autora dwa przypadki chorych są próbą przybliżenia sytuacji spostrzeganych w codziennej pracy hospicjum domowego z pacjentami cierpiącymi na ból nowotworowy z obecnymi bólami przebijającymi. Dane statystyczne zachorowalności na nowotwory są podane dla przykładowego typowego powiatu i pozwalają na szacowanie i prognozowanie zjawiska nieuleczalności w grupie chorych na raka. Mogą nieść też implikacje dla osób projektujących zakres finansowania opieki nad terminalnie chorymi na raka z bólami nowotworowymi i towarzyszącymi bólami przebijającymi. Dane dotyczące jakości leku fentanylu donosowego zwalczającego bóle przebijające są wiedzą przekazaną przez chorych uczestniczących w badaniu klinicznym nad lekiem i ich rodzin. Dane te pokrywają się z wnioskami i spostrzeżeniami autora.
EN
Author took part in clinical studies with all fentanyl forms used in break through pain (BTP) therapy. They were: fentanyl-inhaler, fentanyl-nasal spray, fentanyl-buccal lollipop, fentanyl-buccal-soluble tablets trials. Author shows his own clinical remarks, which were neither clinical trial’s procedures nor part of protocol but they were not violate the protocol. Two patients’ medical histories presented by author in that document are attempt to show some situations which can occur in everyday home hospice work with patients with BTP in cancer pain. Statistical population data are presented for exemplary of typical polish district. There are presented to estimate and to prognose the incurability of terminally- ill cancer patients. There might be useful for government to project financement for care for terminally-ill cancer people with constant and BTP pain. Conclusions about quality of new intranasal fentanyl are knowledge of patients taking part in clinical studies and their families. There are agreeing with author’s conclusions and notices.
Discipline
Journal
Year
Volume
11
Issue
3
Physical description
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b4e1cbd4-9331-47f2-bded-b175d69f762b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.