PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 59 | 406-413
Article title

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Badanie ultrasonograficzne w anestezjologii i intensywnej terapii

Content
Title variants
EN
Standards of the Polish Ultrasound Society. Ultrasound examination in anesthesiology and intensive care
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article has been prepared on the basis of the Ultrasonography Standards of the Polish Ultrasound Society (2011) and updated based on the latest findings and reports. Various applications of ultrasonography are used in anesthesiology and intensive therapy both for diagnosis and as a supportive tool during invasive procedures (such as vascular cannulation or regional anesthesia). Ultrasound examinations performed by anesthesiologists in intensive care units are not detailed scans, but they are focused on immediate identification of pathologies that lead to life-threatening conditions. Performing repeated US exams in time intervals enables a physician to monitor the effectiveness of the instituted treatment. Many simplified protocols are used in clinical practice which help to systemize the examination. Focused US examination should be verified by a physician competent in this imaging method as soon as possible. Due to the specificity of anesthesiologists’ practice and spatial limitations of operating rooms and intensive care units, portable robust ultrasound equipment with short power-on to scanning time is preferable. A growing number of indications show that ultrasound machine should be equipped with three basic transducers (linear, convex and sector), and in higher-reference centers with a transesophageal probe. The specificity of certain procedures guided by ultrasonography requires adherence to safety measures, e.g. full sterility condition during vein cannulation.
PL
Pracę przygotowano na podstawie Standardów badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (2011) i zaktualizowano, opierając się na najnowszych doniesieniach z piśmiennictwa. Specyfiką zastosowania różnych aplikacji ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii jest wykorzystanie tej metody obrazowania zarówno w diagnostyce, jak i w celu wspomagania niektórych inwazyjnych procedur (np. kaniulacji naczyń, znieczulenia regionalnego). Badania ultrasonograficzne wykonywane przez anestezjologa na oddziale intensywnej terapii nie mają charakteru szczegółowego, lecz są ukierunkowane na identyfikację patologii prowadzącej do stanu zagrożenia życia. Powtarzanie badania w odstępach czasowych ułatwia monitorowanie efektywności wdrożonego leczenia. W diagnostyce wykorzystywane są często uproszczone protokoły, które pozwalają usystematyzować badanie. Powinny być one w miarę możliwości zweryfikowane przez kompetentnego w tej technice obrazowej lekarza. Ze względu na specyfikę pracy anestezjologa oraz ograniczenia powierzchniowe sali operacyjnej i oddziału intensywnej terapii najlepiej sprawdzają się mobilne, odporne na uszkodzenia aparaty ultrasonograficzne, gotowe do pracy w krótkim czasie od uruchomienia. Rosnąca liczba wskazań powoduje, że uzasadnione jest dysponowanie aparatem wyposażonym w trzy podstawowe głowice (liniowa, convex i sektor), a w ośrodkach o wyższym poziomie referencyjności również w głowicę przezprzełykową. Specyfika niektórych procedur wykonywanych pod kontrolą ultrasonografu wymaga zachowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, np. w trakcie kaniulacji naczyń konieczne jest przestrzeganie pełnej jałowości.
Discipline
Publisher

Year
Volume
14
Issue
59
Pages
406-413
Physical description
Contributors
 • II Department of Anesthesiology and Intensive Care, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland. MD, PhD, II Department of Anesthesiology and Intensive Care, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw, Banacha 1a, 02-097 Warsaw, Poland, tel.: +48 22 599 20 02, pawel_andruszkiewicz@cyberia.pl
References
 • 1. Jakubowski W (ed.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011.
 • 2. Sobczyk D, Andruszkiewicz P, Andres J (eds.): Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2012.
 • 3. Lichtenstein D: Whole Body Ultrasonography in the Critically Ill. Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2010: 117.
 • 4. Marhofer P. Ultrasound Guidance in Regional Anaesthesia. OUP, Oxford 2010.
 • 5. Sites BD, Chan VW, Neal JM, Weller R, Grau T, Koscielniak-Nielsen ZJ et al.: The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine and the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy Joint Committee Recommendations for Education and Training in Ultrasound-Guided Regional Anesthesia. Reg Anesth Pain Med 2010; 35: 74–80.
 • 6. Noble V, Nelson B: Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound. Cambridge University Press, Cambridge 2011: 203–211.
 • 7. Troianos CA, Hartman GS, Glas KE, Skubas NJ, Eberhardt RT, Walker JD et al.: Guidelines for performing ultrasound guided vascular cannulation: recommendations of the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists. J Am Soc Echocardiogr 2011; 24: 1291–1318.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dz.U. 2013 poz. 15 z dnia 20.12.2012.
 • 9. Breitkreutz R, Walcher F, Seeger FH: Focused echocardiographic evaluation in resuscitation management: concept of advanced life supportconformed algorithm. Crit Care Med 2007; 35: 150–161.
 • 10. Deakin CD, Nolan JP, Soar J, Sunde K, Koster RW, Smith GB et al.: European Resuscitation Guidelines for Resuscitation 2010. Section 4. Adult advanced life support. Resuscitation 2010; 81: 1305–1352.
 • 11. Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB: Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol 2004; 21: 700–707.
 • 12. Lanctôt JF, Valois M, Beaulieu Y: EGLS: Echo-guided life support. An algorithmic approach to undifferentiated shock. Crit Ultrasound J 2011; 3: 123–129.
 • 13. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, Lichtenstein DA, Mathis G, Kirkpatrick AW et al.: International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care Med 2012; 38: 577–591.
 • 14. Otto CM: Textbook of Clinical Echocardiography. Sounders Elsevier, Philadelphia 2009: 448–468.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b47e13dc-c102-48c7-8ea4-ca87d89d979e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.