PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 1 | 7–12
Article title

Place of purchase of OTC cold medications

Content
Title variants
PL
Miejsce zakupu leków OTC na przeziębienie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study sought to establish the places where OTC remedies for a cold are bought, taking into consideration the sex, age, and education of those who purchase them. MATERIALS AND METHODS A survey was carried out in the Silesia Region (Poland). The respondents were 134 persons, including 78 women and 56 men aged 19–65 years (mean age 38,6 ± 12,5 years). RESULTS AND CONCLUSIONS Regardless of the sex, age or education, the respondents declared buying OTC medications for the common cold from a traditional pharmacy. Women more often than men purchased OTC remedies for a cold at a herbalist’s and a drugstore. They also tended to obtain such products at a super/hypermarket more frequently. The older subjects were more loyal customers of a herbalist’s, while the younger proved to be more inclined to purchase OTC medications for a cold at a super/hypermarket. With respect to persons with higher education, individuals with vocational and primary education levels showed little interest in the non-pharmacy market. From among the subjects declaring they always purchased at a traditional pharmacy, 29% also indicated other establishments providing them with OTC medications for a cold. Poles have traditionally bought medicines from a pharmacy, however, easy access to the non-pharmacy market does not seem conducive for keeping this tradition alive.
PL
W S T Ę P W niniejszym badaniu podjęto próbę określenia miejsc, w których respondenci kupują leki na przeziębienie bez recepty, z uwzględnieniem wpływu płci, wieku i wykształcenia na miejsce zakupu tych leków. MA T E R I A Ł Y I ME T O D Y Badanie ankietowe przeprowadzono w województwie śląskim. Wzięło w nim udział 134 respondentów, 78 kobiet i 56 mężczyzn w wieku od 19 do 65 lat. WYNIKI I WNIOSKI Ankietowani niezależnie od płci, wieku i wykształcenia deklarowali, że najczęściej zaopatrują się w leki OTC na przeziębienie w tradycyjnej aptece. Kobiety częściej niż mężczyźni kupowały leki OTC na przeziębienie w sklepie zielarskim i drogerii oraz wykazywały tendencję do częstszego kupowania ich w super/hipermarkecie. Starsi częściej kupowały leki OTC na przeziębienie w sklepie zielarskim, natomiast młodsi wykazywały tendencję do częstszego zaopatrywania się w nie w super/hipermarkecie. W porównaniu z osobami bardziej wykształconymi, absolwenci szkół zawodowych i podstawowych byli mniej zainteresowani pozaaptecznym dostępem do leków. Spośród osób, które twierdziły, że zawsze kupują leki w aptece, około 29% wskazywało dodatkowo inne miejsca zakupu leków OTC na przeziębienie. W polskiej tradycji miejscem zakupu leków jest apteka, jednak powszechny pozaapteczny dostęp do leków nie sprzyja zachowaniu tej tradycji.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
1
Pages
7–12
Physical description
Contributors
 • Department of Basic Biomedical Science Kasztanowa Street 3 41-205 Sosnowiec, Poland phone: +48 32 269 98 30 fax: +48 32 269 98 33
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
 • Internal Medicine Ward, Municipal Hospital in Piekary Śląskie
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
References
 • 1. Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków Bez Recepty PASMI. Leki sprzedawane bez recepty a wydatki na ochronę zdrowia. http://www. pasmi.pl/lay/pliki/SM.doc.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz. U. 2006 nr 130 poz. 905.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz. U. 2009 nr 27 poz. 167.
 • 4. Janusz-Lorkowska M. Eksperymentatorzy i hipochondrycy w aptece mile widziani. http://www.rp.pl/artykul/76756.html.
 • 5. Markiewicz M. Leki OTC tylko w aptece? http://www.pulsmedycyny. com.pl/index/archiwum/8677,leki,otc,tylko.html.
 • 6. Stefańczyk M., Stawarska A. Raport. Rynek OTC w Polsce 2010. PMR Publications 2010.
 • 7. Stefańczyk M., Stawarska A. Raport. Rynek pozaapteczny produktów OTC w Polsce 2008. PMR Publications 2008.
 • 8. Rynek OTC. Spada dynamika sprzedaży suplementów diety i leków bez recepty. Portal portalspożywczy.pl http://www.portalspozywczy.pl/raporty/ /rynek-otc-spada-dynamika-sprzedazy-suplementow-diety-i-lekow-bezrecepty, 41582.html.
 • 9. Anam R. Rynek pozaapteczny OTC w Polsce 2008. http://www.egospodarka. pl/29969,Rynek-pozaapteczny-OTC-w-Polsce-008,1,39,1.html.
 • 10. Stefańczyk M., Stawiarska A. Raport. Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2009.
 • 11. Anam R. Rynek farmaceutyczny w Polsce 2009. http://www.egospodarka. pl/41801,Rynek-farmaceutyczny-w-Polsce-2009,1,39,1.html
 • 12. Stefańczyk M. Raport. Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2011. PMR Publications 2011.
 • 13. Raport TNS OBOP. Zwyczaje zakupowe Polaków związane z nabywaniem leków. http://www.tns-global.pl.
 • 14. Walczak A. 20% Polaków kupuje leki bez recepty poza apteką. http://www.egospodarka.pl/25878,20-Polakow-kupuje-leki-bez-recepty-pozaapteka, 1,39,1.html.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b460cae2-ef31-42e2-90f5-547bccaa9c75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.