PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 57 | 163–170
Article title

Monitorowanie nakłuć stawów i tkanek miękkich pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego

Authors
Content
Title variants
EN
Ultrasound-guided joint and soft tissue interventions
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Minor procedures with an injection needle are frequently performed in orthopedic clinics. They may be of a diagnostic, diagnostic and therapeutic or purely therapeutic nature. Ultrasound guidance while inserting the needle allows for a safe medicine administration and evacuation of fluid contents. It improves the efficacy of such procedures by ensuring accurate needle insertion in the target site. Ultrasound-guided procedures reduce the duration of treatment (e.g. medicines reach the target site directly; all fluid collections are removed, even multilocular ones) and minimize pain (by the selection of
optimal access sites omitting tendons, vessels and peripheral nerves). This paper presents the principles of performing ultrasound-guided interventions. A detailed description of such a technique is provided and the most commonly injected medicines as well as their adverse reactions and contraindications are discussed. Attention is also paid to image optimization and the role of procedure site selection with the exclusion of otherpathologies in the puncture site (such as tumors, foreign bodies and vascular or nerve pathologies). What is more, the author also discusses the principles of needle length and thickness selection as well as the manners of its insertion in relation to the transducer.
Moreover, the principles of aseptics that are mandatory during such interventions are also presented and the way to protect transducers from the effects of chemical disinfectants is discussed. Furthermore, the paper contains numerous photographs of performed interventions. It is addressed to clinical practitioners and its aim is to facilitate and improve the efficacy of the procedures which are commonly performed in orthopedics. Ultrasound guidance of joint and soft tissue interventions should become a gold standard in all orthopedic clinics.
PL
Częstą praktyką w gabinecie ortopedycznym są drobne zabiegi z użyciem igły iniekcyjnej. Mogą mieć charakter diagnostyczny, diagnostyczno-terapeutyczny oraz czysto
terapeutyczny. Kontrola ultrasonograficzna prowadzenia igły pozwala na bezpieczne podawanie leków i wykonywanie ewakuacji treści płynnych. Poprawia skuteczność takich zabiegów, zapewniając precyzyjne umieszczenie igły w docelowym miejscu. Wykonywanie zabiegu pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego skraca czas leczenia (np. lek zostaje precyzyjnie wprowadzony w miejsce docelowe, ewakuowana zostaje cała zawartość przestrzeni płynowych, nawet wielokomorowych), minimalizuje dolegliwości bólowe (poprzez wybór optymalnego miejsca dostępu, z pominięciem ścięgien, naczyń
i nerwów obwodowych). W pracy przedstawiono zasady wykonywania interwencji pod
kontrolą ultrasonografii, zaczynając od szczegółowego zreferowania techniki zabiegów,
a kończąc na omówieniu najczęściej stosowanych leków, ich skutków ubocznych oraz przeciwwskazań. Uwzględniono zasady optymalizacji obrazu, opisano rolę wyboru miejsca wykonania procedury z wykluczeniem innych patologii okolicy wkłucia (guzów, ciał obcych, patologii naczyniowych lub nerwowych), opisano zasady doboru długości i grubości igieł, sposoby ich prowadzenia względem czoła głowicy. Przedstawiono zasady aseptyki obowiązującej w czasie interwencji. Omówiono również sposoby ochrony głowic przed działaniem odkażających środków chemicznych. Praca zawiera wiele zdjęć z przeprowadzanych interwencji. Jest adresowana do klinicystów praktyków. Ma na celu ułatwienie i poprawę skuteczności tych zabiegów, powszechnie wykonywanych w praktyce ortopedycznej. Monitorowanie nakłuć stawów i tkanek miękkich za pomocą
obrazu ultrasonograficznego powinno stać się złotym standardem, obowiązującym we
wszystkich gabinetach ortopedycznych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
57
Pages
163–170
Physical description
Contributors
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
References
  • 1. Adler RS, Sofka CM: Percutaneous ultrasound-guided injections in the musculoskeletal system. Ultrasound Q 2003; 19: 3–12.
  • 2. Cardinal E, Beauregard CG, Chhem RK: Interventional musculoskeletal ultrasound. Semin Musculoskelet Radiol 1997; 1: 311–318.
  • 3. McShane JM, Nazarian LN, Harwood MI: Sonographically guided percutaneous needle tenotomy for treatment of common extensor tendinosis in the elbow. J Ultrasound Med 2006; 25: 1281–1289.
  • 4. Christensen RA, Van Sonnenberg E, Casola G, Wittich GR: Interventional ultrasound in the musculoskeletal system. Radiol Clin North Am 1988; 26: 145–156.
  • 5. Weidner S, Kellner W, Kellner H: Interventional radiology and the musculoskeletal system. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004; 18: 945–956.
  • 6. Fessell DP, Jacobson JA, Craig J, Habra G, Prasad A, Radliff A et al.: Using sonography to reveal and aspirate joint effusions. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 1353–1362.
  • 7. MacMahon PJ, Eustace SJ, Kavanagh EC: Injectable corticosteroid and local anesthetic preparations: a review for radiologists. Radiology 2009; 252: 647–661.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3f8a26c-a1ba-4d38-9170-63405a103308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.