PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 1 | 201-215
Article title

Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Badania populacji nieklinicznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cel. Wczesne nieadaptacyjne schematy rozumiane są jako poznawczo-emocjonalna wiedza o sobie, tworzona w sytuacji deprywacji podstawowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem i rozwojem dziecka. Potrzeby te mogą nie być zaspokajane w adekwatny sposób ze względu na postawy rodzicielskie prezentowane przez rodziców dziecka. Celem badań było określenie, czy istnieje wpływ postaw rodziców na nasilenie schematów u dzieci. Materiał i metoda. Przebadano 435 osób, które uzupełniły Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich, KPR-Roc M. Plopy oraz Kwestionariusz Schematów J. Younga w wersji skróconej YSQ-S3. Do analiz zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji. Wyniki. Istotne zależności odkryto dla wpływu postaw matki na niemal wszystkie grupy schematów, zwłaszcza obszar Rozłączenia i odrzucenia oraz Osłabionej autonomii. Postawy ojca nie mają wpływu na nasilenie schematów, podobnie jak niezgodność pomiędzy postawami ojca i matki. Postawy pozytywne stanowią zabezpieczenie, obniżając nasilenie schematów, postawy negatywne zwiększają ich nasilenie. Słowa kluczowe: wczesne nieadaptacyjne schematy, postawy rodzicielskie
Year
Volume
Issue
1
Pages
201-215
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3c91feb-e175-4599-a275-74d0db534c77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.