PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 4 | 265-270
Article title

Wpływ interferonu beta-1b na uczenie się niewerbalne i ciągłość uwagi u chorych na stwardnienie rozsiane

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Interferon beta is the most widely prescribed therapy for the multiple sclerosis (MS), positively modifying the disease course. The aim of this study was to examine effects of long-term treatment with interferon beta-1b (8 mln. IU every other day, for 24 months) on the nonverbal learning and sustained visual attention in MS patients. Nineteen relapsing-remitting patients were included. The mean age was 30.3 (18-43) years, mean disease duration and mean EDSS scores were 3.2 (0.5-7.0) years and 2.05 (0.5-5.0), respectively. The patients underwent psychological testing three times: before interferon beta-1b treatment, 12 and 24 months later. The Nonverbal Learning Test, the Visual Continuous Attention Test and Beck Depression Inventory were used. Nineteen matched (age, sex, education, EDSS scors, disease duration) control subjects, also with relapsingremitting MS, not reciving interferon beta, underwent the same testing procedure. Before interferon beta-1b treatment there were no significant differences among examined and control groups on any tests. 24 months treatment with interferon beta-1b positively influenced nonverbal learning (p<0.05), and did not change sustained attention and mood. Treatment with interferon beta-1b reduced MS attack frequency (p<0.05) and had beneficial (statistically unsignificant) effect on disability assessed by the EDSS. Serious adverse events were not observed in treated patients. Conclusions: 1. Treatment with interferon beta-1b positively influences nonverbal learning. 2. During interferon beta-1b therapy were not observed significant changes in sustained attention and mood.
PL
Interferon beta jest najczęściej stosowanym lekiem łagodzącym przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego (SM). Celem tej pracy była ocena wpływu przewlekłego leczenia interferonem beta-1b (8 mln. j.m. podawane co drugi dzień, przez 24 miesiące) na uczenie się niewerbalne i ciągłość uwagi wzrokowej u chorych na stwardnienie rozsiane. Zbadano 19 pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną SM. Średni wiek chorych wynosił 30,3 (18-43) lata, średni czas trwania choroby – 3,2 (0,5-7,0) lata, średnia wartość skali EDSS – 2,05 (0,5-5,0) punktu. Pacjentów poddano 3-krotnie (przed rozpoczęciem leczenia interferonem, po upływie 12 i 24 miesięcy) badaniu psychologicznemu. Wykorzystano: test uczenia się niewerbalnego (NVLT), test ciągłości uwagi (DAUF) i Inwentarz Depresji Becka. Grupę kontrolą stanowiło 19 chorych również z postacią rzutowo-remisyjną SM, odpowiednio dobranych pod względem wieku, płci, wykształcenia, stopnia niesprawności (EDSS) i czasu trwania choroby, nieleczonych interferonem beta, których poddano takiej samej procedurze badawczej. Wyniki osiągnięte przed leczeniem interferonem beta-1b przez pacjentów z grupy badanej i kontrolnej nie różniły się istotnie w żadnym z testów. Trwające 24 miesiące leczenie interferonem beta-1b korzystnie wpłynęło na uczenie się niewerbalne (p<0,05), nie zmieniając istotnie ciągłości uwagi ani nastroju. Terapia zmniejszała częstość rzutów choroby (p<0,05) oraz miała korzystny wpływ na narastanie niesprawności ocenianej w skali EDSS (brak istotności statystycznej). Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych w grupie chorych leczonych interferonem beta-1b. Wnioski: 1. Leczenie interferonem beta-1b wpływa korzystnie na niewerbalne uczenie się. 2. W trakcie terapii interferonem beta-1b nie obserwowano istotnych zmian ciągłości uwagi ani nastroju.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
265-270
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Wiesław Drozdowski
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Wiesław Drozdowski
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Wiesław Drozdowski
References
 • 1. Cendrowski W.: Stwardnienie rozsiane. PZWL, Warszawa 1993.
 • 2. Karlińska I., Selmaj K.: Zaburzenia funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym. Neurol. Neurochir. Pol. 2005: 39: 125-133.
 • 3. Bagert B., Camplair P., Bourdette D.: Cognitive dysfunction in multiple sclerosis: natural history, pathophysiology and management. CNS Drugs 2002; 16: 445-455.
 • 4. Rao S.M.: Neuropsychology of multiple sclerosis: a critical review. J. Clin. Exp. Neuropsychol. 1986; 8: 503-542.
 • 5. Rao S.M., Leo G.J., Bernardin L., Unverzagt F.: Cognitive dysfunction in multiple sclerosis. I. Frequency, patterns and prediction. Neurology 1991; 41: 685-691.
 • 6. The INFB Multiple Sclerosis Study Group and the UBC MS/MRI Analysis Group. Interferon beta-1b in the treatment of multiple sclerosis; final outcome of the randomised controlled trial. Neurology 1995; 45: 1277-1285.
 • 7. PRISMS (Prevention of relapses, disability by interferon beta-1a subcutaneously in multiple sclerosis) Study Group. Randomised, double-blind, placebo-controlled study of interferon beta-1a in relapsing/remitting multiple sclerosis. Lancet 1998; 352: 1498-1504.
 • 8. Barak Y., Achiron A.: Effect of interferon beta-1b on cognitive functions in multiple sclerosis. Eur. Neurol. 2002; 47: 11-14.
 • 9. Pliskin N.H., Hamer D.P., Goldstein D.S. iwsp.: Improved delayed visual reproduction test performance in multiple sclerosis patients receiving interferon beta-1b. Neurology 1996;47:1463-1468.
 • 10. Fischer J.S., Priore R.L., Jacobs L.D. i wsp.: Neuropsychological effects of interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Collaborative Research Group. Ann. Neurol. 2000; 48: 885-892.
 • 11. Cohen J.A., Cutter G.R., Fischer J.S. i wsp.: Benefit of interferon beta-1a on MSFC progression in secondary progressive MS. Neurology 2002; 59: 679-687.
 • 12. Selby M.J., Ling N., Williams J.M., Dawson A.: Interferon beta-1b in verbal memory functioning of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Percept. Mot. Skills 1998; 86: 1099-1106.
 • 13. McDonald W.I., Compston A., Edan G. i wsp.: Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann. Neurol. 2001; 50: 121-127.
 • 14. Computer assisted procedures for ability and personality diagnostics. Catalogue 10/95. Dr G. Schuhfried Ges. m.b.H., Modling 1995.
 • 15. Parnowski T, Jernajczyk W.: Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr. Pol. 1997; 11: 417-425.
 • 16. Kurtzke J.F.: Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33: 1444-1452.
 • 17. Paty D.W, Li D.K.: The UCB MS/MRI Study Group and the INFB Multiple Sclerosis Study Group.: Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. II. MRI analysis results of a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Neurology 1993; 43: 662-667.
 • 18. Exton M.S., Baase J., Pithan V i wsp.: Neuropsychological performance and mood states following acute interferon beta-1b administration in healthy males. Neuropsychobiology 2002; 45: 199-204.
 • 19. Kułakowska A., Halicka D., Drozdowski W i wsp.: Wpływ metyloprednizolonu na funkcje uwagi u chorych na stwardnienie rozsiane - praca wysłana do druku do Polskiego Merkuriusza Lekarskiego.
 • 20. Jennekens-Schinkel A., Sanders E.A., Lanser J.B. i wsp.: Reaction time in ambulant multiple sclerosis patients. Part I. Influence of prolonged cognitive effort. J. Neurol. Sci. 1988; 85: 173-186.
 • 21. Schwid S.R., Tyler C.M., Scheid E.A. i wsp.: Cognitive fatigue during a test requiring sustained attention: a pilot study. Mult. Scler. 2003; 9: 503-508.
 • 22. European study group on interferon beta-1b in secondary progressive MS. Placebo-controlled, multicentre randomised trial of interferon beta-1b in treatment of secondary progressive multiple sclerosis. Lancet 1998; 352:1491-1497.
 • 23. Borras C., Rio J., Porcel J. i wsp.: Emotional state of patients with relapsing-remitting MS treatment with interferon beta-1b. Neurology 1999; 52: 1636-1639.
 • 24. The IFN beta Multiple Sclerosis Study Group. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. I. Clinical results of multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Neurology 1993; 43: 655-661.
 • 25. Lublin F.D., Whitaker J.N., Eidelman B.H. i wsp.: Management of patients receiving interferon beta-1b for multiple sclerosis: report of consensus conference. Neurology 1996; 46: 12-18.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3b996bc-8272-4dc7-9165-98f40b7bd1e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.