PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 1 | 38–46
Article title

Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski

Content
Title variants
EN
Risk factors associated with life style and quality of life and frequency of incidence of malignant neoplasms of upper respiratory tract in micro-region of Mysłowice, Imielin and Chełm Śląski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Najczęściej wymienianymi czynnikami ryzyka w nowotworach złośliwych górnych dróg oddechowych (NZGDO) jest palenie tytoniu, nadmierne spożycie wysokoprocentowego alkoholu, niedobór witaminy A, predyspozycja genetyczna i narażenie na działanie związków rakotwórczych pochodzenia środowiskowego. Celem pracy była analiza czynników związanych ze stylem i jakością życia oraz ich wpływ na zachorowalność na NZGDO w obrębie mikroregionu Mysłowic. MATERIAŁ I METODY W pracy przedstawiono retrospektywną analizę zachorowań na NZGDO w obrębie miejscowości: Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski na podstawie danych oddziału laryngologicznego szpitala w Mysłowicach z lat 1995–2004. Dokonano analizy zapadalności na NZGDO w korelacji z czynnikami ryzyka związanymi z wykonywaną pracą, liczbą wypalanych papierosów, czasem palenia, spożyciem wysokoprocentowego alkoholu, warunkami socjalno-bytowymi, miejscem zatrudnienia i aktualnym miejscem zamieszkania, chorobami współistniejącymi i poziomem wykształcenia. WYNIKI Z analizy wynika, że głównymi czynnikami ryzyka w NZGDO były palenie papierosów i/lub spożywanie wysokoprocentowego alkoholu. Liczba i rodzaj wypalanych papierosów wiąże się istotnie ze wzrostem zapadalności na NZGDO. Znaczącymi czynnikami ryzyka są także poziom wykształcenia i status społeczno-ekonomiczny: im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsze ryzyko zachorowania. WNIOSKI Zwiększona liczba zachorowań na NZGDO w mikroregionie Mysłowic, Imielina i Chełmu Śląskiego może wiązać się ze zwiększonym spożyciem wysokoprocentowych alkoholi, nadmierną liczbą wypalanych papierosów oraz niskim statusem społeczno-ekonomicznym badanych chorych. W pracy potwierdzono wpływ uznanych czynników ryzyka na częstość zachorowań na NZGDO.
EN
INTRODUCTION The most frequent risk factors of malignant neoplasms in the upper respiratory tract (MNURT) are tobacco smoking, excessive consumption of spirits with a high percentage of alcohol, vitamin A deficiency, genetic pre-disposition, as well as exposure to carcinogenic compounds present in the environment. The aim of the study was to analyze the life style and quality of life factors, and their influence upon the incidence of MNURT within the micro-region of Mysłowice. MATERIAL AND METHODS The paper presents a retrospective analysis of MNURT incidence in the towns of Mysłowice, Imielin, and Chełm Śląski, on the basis of materials concerning patients treated in the Laryngologic Ward of the Mysłowice hospital, in the years 1995–2004. On the basis of patients’ data, the authors carried out analysis of MNURT incidence in correlation with risk factors related to the work in which patients were engaged, the number of cigarettes smoked as function of time, consumption of strong alcohols, social and living conditions, place of employment, current place of residence, as well as education. RESULTS Cigarette smoking and/or consumption of strong alcohols are the main risk factors in MNURT. The level of education as well as socio-economic status are also significant risk factors in MNURT incidence. CONCLUSIONS The firm conclusion of the paper is that the increased number of cases of MNURT in the micro-region of Mysłowice, Imielin, and Chełm Śląski may be due to the living conditions, higher level of consumption of strong alcohols, excessive cigarette smoking, as well as low socio-economic status of the examined patients.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
1
Pages
38–46
Physical description
Contributors
 • Szpital Miejski nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20/24 40- Katowice tel. +48 32 256 43 09
author
 • Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego w Sosnowcu
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Banasik T., Kołosza Z., Zemła B. Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w latach 2000–2007. Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Gliwice 2010.
 • 2. Zemła B., Weryński M., Sowa J., Markiewicz L., Ihnatowicz J. Zachorowalność na raka krtani na Górnym Śląsku. Otolaryngol. Pol. 1996; 50: 248–252.
 • 3. Zemła B. Analiza umieralności na raka krtani u mężczyzn na Górnym Śląsku. Otolaryngol. Pol.1996; 50: 350–355.
 • 4. Klich D., Golusiński W., Pawlaczyk B. Wpływ palenia tytoniu i spożywania alkoholu na występowanie nowotworów głowy i szyi. Nowiny Lek. 2005; 74: 131–136.
 • 5. Lee K.W, Kuo W.R., Tsai S.M. et al. Different impact from betel guid, alcohol and cigarette: Risk factors for pharyngeal and laryngeal cancer. Int. J. Cancer 2005; 117: 831–836.
 • 6. Menvielle G., Lucc D., Galder P., Bugel I, Leclerc A. Smoking, alcohol drinking and cancer risk for various sites of the larynx and hypopharynx. A case-control study in France. Eur. J. Cancer 2004; 13: 165–172.
 • 7. Boeing H., Dietrich T., Hoffman K. et al. Intake of fruits and vegetable and risk of cancer of the upper aero-digestive tract: the prospective EPiC-study. Cancer Causes Control 2006; 17: 957–969.
 • 8. Saptoka A., Hsu C., Zaridze D. et al. Dietary risk factors for sguamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in central eastern Europe. Cancer Causes Control 2008; 19: 1161–1170.
 • 9. Bosetti C., Gallus S., Peto R. et al. Tobacco smoking, smoking cessation and cumulative risk of upper aerodigestive tract cancers. Am. J. Epidemiol. 2007; 167: 468–473.
 • 10. Hashibe M., Brennan P., Chuang S. et al. Interaction between Tobacco and Alcohol Use and the Risk of Head and Neck Cancer: Pooled Analysis in the International Head and Neck Cancer. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2009; 18: 541–550.
 • 11. Koskinen W., Brondbo K., Dahlstrand H. et al. Alcohol, smoking and human papilomavirus in laryngeal carcinoma a Nordic prospective multicenter study. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2007; 133: 673–678.
 • 12. Ramroth H., Dietz A., Becher H. Environmental tobacco smoke and laryngeal cancer: results from a population-based case-control study. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2008; 265: 1367–1371.
 • 13. Wojtyniak B., Gorczyński P., Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa 2012.
 • 14. Arsnijevic S., Pandovic V., Gledovic Z., Stojanovic J., Belic B. Demo-graphic characteristics of patients with laryngeal cancer and their socioeconomic status. JBUON 2010; 15: 131–135.
 • 15. Andersen Z.J., Lassen C.F., Clemensen I.H. Social inequality and incidence of and survival from cancers of the month, pharynx and larynx in a population-based study in Denmark, 1994–2003. Eur. J. Cancer 2008; 44: 1950–1961.
 • 16. Kapil U., Singh P., Bahadur S., Dwivedi S., Singh R., Shukla N. As-sessment of risk factors in laryngeal cancer in India: A Case-Control study. Asian Pacific J. Cancer Prev. 2009; 6: 202–207.
 • 17. Pacella-Norman R., Urban M.L., Sitas F. et al. Risk Factors For Oeso-phageal, lung, oral and pharyngeal cancer in black South Africans. Br. J. Cancer 2002; 86: 1751–1756.
 • 18. Davies L., Welch H. Epidemiology of head and neck cancer in the United States. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2006; 135: 451–457.
 • 19. Talamini R., Bosetti C., La Vecchia L. et al. Combined effect of tobacco and alcohol on laryngeal cancer risk: a case-control study. Cancer Causes Control 2002; 13: 957–964.
 • 20. Altieri A., Garavello W., Bossetti C., Gallus S., La Vecchia C. Alcohol consumption and risk of laryngeal cancer. Oral Oncol. 2005; 41: 956–965.
 • 21. Godlewski D., Wojtyś P., Bury P. Alkohol jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Współcz. Onkol. 2000; 4: 13–15.
 • 22. Szczesiul E. Stan uzębienia u chorych z nowotworami jamy ustnej, gardła i krtani. Otolaryngol. Pol. 1998; 49: 67–69.
 • 23. Dikshit R., Boffeta P., Bouchardy C. et al. Lifestyle habits as prognostic factors in survival of laryngeal and hypopharyngeal cancer. A multicentric European Study. Int. J. Cancer 2005; 117: 992–995.
 • 24. Murlewska A., Gryczyński M., Fajndt S. Epidemiologia raka krtani w regionie Łódzkim. Otolaryngolol. Pol. 1998; 49: 31–34.
 • 25. Wójcik A., Prokopowicz E., Brzeski Z., Borzęcki A. Nałóg palenia papierosów i picia alkoholu w grupie osób z różnych środowisk z rozpoznaną chorobą nowotworową. Med. Ogólna 2008; 14: 129–137.
 • 26. Bień S., Mężyk R., Pietraszek W., Siudowska U., Żyłka S. Zachorowalność na raka krtani i gardła dolnego na terenie województwa kieleckiego i ich zależność od stopnia zanieczyszczeń atmosferycznych. Otolaryngol. Pol. 1992; 14: 54–57.
 • 27. Acheson D. Inequalities in health. Report on inequalities in health did give priority for steps to be tackled. BMJ 1998; 317: 1659.
 • 28. Kaczmarek M., Skrzypczak M., Maćkowiak K. Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia, czynniki różnicujące subiektywne poczucie zdrowia wśród starzejących się mężczyzn. Gerontol. Pol. 2006; 14: 84–90.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3551987-00c7-4867-9e0a-beaa224de6a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.