PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 1 | 5-16
Article title

Wpływ doświadczeń trwałego uszczerbku zdrowia na jakość życia

Content
Title variants
EN
The influence of the permanent damage to one’s health on one’s quality of life
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the negative consequences of victimization, particularly a sense of damage. People who lost their eyesight took part in the first study. The study was aimed at examining the impact of “forgiveness” on the subject’s quality of life. “Forgiveness” was understood as freeing oneself from the syndrome of victimization and minimising of one’s concentration on the experienced loss. It was expected and confirmed that the strategy of mood regulation could be a mediator in this relationship. It turned out that blind people used the strategy of improving their mood more often than healthy people. Women who have had mastectomy participated in the second study. The variables taken into consideration were subjects’ emotionality and their present mood. The women who belong to support groups differ from the women who do not belong to such organizations. The women belonging to support groups experience more positive mood than negative mood as well attribute the causes of the experienced emotions to various factors. Finally, the article presents the positive consequences that follow the experienced trauma.
Keywords
Year
Volume
XIV
Issue
1
Pages
5-16
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
References
 • Czapiński, J. (2001). Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych. W: M. Kofta, T. Szutrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć (s. 266-306). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • De Walden-Gałuszko, K. (1997). Ocena jakości życia uwarunkowana zdrowiem. W: J. M eyza (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej (s. 77-82). Warszawa: Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie.
 • Diener, E., Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7 (3), 181-185.
 • Ford, Ch. (2004). Lying and self deception in health and disease. W: I. Nyklicek, L. Temoshok, A. Vingerhoets (red.) Emotional expression and health (s. 9-28). Hove and New York: Brunner-Routledge Taylor & Francis Group.
 • Larsen, J. T., Hemenover, S. H; Norris, C. J., Cacciopo, J. T. (2005). Czerpanie korzyści z niepowodzenia: o cechach współpobudzenia emocji pozytywnych i negatywnych. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach ludzkich (s. 303-316). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mellibruda, J. (1995). Pułapka nie wybaczonej krzywdy. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość – stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Olejniczak, K. (2007). Krzywda – przebaczenie – jakość życia. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Łódzki.
 • Sadłowska, M. (2007). Ocena własnej atrakcyjności fizycznej i samopoczucia kobiet po mastektomii. Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Łódzki.
 • Seligman, M. E. P. (2005). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach ludzkich (s. 18-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojcieszke, B. (2003). Skale Regulacji Nastroju. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.) Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia (s. 163-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zdankiewicz-Ścigała, E., Maruszewski, T. (2000). Teorie emocji. W.: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t. II , s. 395- 426). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b32ae96b-aff6-4664-a8a8-5054497a27b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.