PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 332-337
Article title

Przyczyny kierowania dzieci na konsultacje kardiologiczne w trybie dyżurowym – analiza materiału własnego

Content
Title variants
EN
The reasons for cardiologic consultations during duty – analysis of own material
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the study: Analyse the causes of children sent to cardiologic consultations during the duty. Material and methods: The study group consists of 432 children (226 girls and 206 boys, average 9.8 years), which in 2009-2010 were sent from emergency ward to cardiac consultation. The basic study of the circulatory system was performed: physical examination, electrocardiogram and echocardiogram. In some patients there were additional blood samples for laboratory tests and chest radiographs performed. The results were analysed in age groups (infants, younger children and older children) as well as in the category of symptoms that were the reason for referral (syncope, fainting, chest pain, symptoms of heart defects, arrhythmia, hypertension). Results: The most common group were older children (257 cases – 60%) and sequentially 96 younger children (22%) and 79 infants (18%). In the category of symptoms the most frequent cause of cardiologic consultation of older children were fainting (which was found in 126 patients – 30% among all directed to the consultation) and the chest pain that occurred in 109 children (23%). In the youngest group the most common congenital heart disease was suspected. Other symptoms such as hypertension, arrhythmia, and myocardial disease occurred less frequently. Conclusions: The heart defects were the most common cause of referrals to cardiology consultation in infants group, while in the group of older children the main cause of referral were fainting and chest pain. Urgent hospitalisation was required only by more or less 10% of patients referred for cardiac consultation, within infants who required it five times frequently than children over 10 years of age.
PL
Cel pracy: Analiza przyczyn skierowań dzieci na konsultacje kardiologiczne w trybie dyżurowym. Materiał i metody: Badaniem objęto 432 dzieci (226 dziewcząt i 206 chłopców, średnia wieku 9,8 roku), które w okresie 2009-2010 zostały skierowane z oddziału ratunkowego na konsultację kardiologiczną. Przeprowadzono podstawowe badania układu krążenia: badanie fizykalne, elektrokardiograficzne, echokardiograficzne, a u niektórych dodatkowo pobrano krew w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych oraz wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej. Dokonano analizy w kategorii wiekowej (niemowlęta, dzieci młodsze, dzieci starsze) oraz w kategorii objawów, które były powodem skierowań (omdlenia, zasłabnięcia, ból w klatce piersiowej, objawy wady serca, arytmia, nadciśnienie tętnicze). Wyniki: Spośród analizowanych 432 pacjentów w poszczególnych grupach wiekowych było odpowiednio: 79 niemowląt (18%), 96 dzieci młodszych (22%) oraz 257 dzieci starszych (60%). W kategorii objawów najczęstszą przyczyną skierowań dzieci starszych były omdlenia, które stwierdzono u 126 pacjentów (30% wszystkich skierowanych na konsultację), a następnie bóle w klatce piersiowej, które występowały u 109 dzieci (23%). W grupie najmłodszych najczęściej podejrzewano wadę wrodzoną serca. Pozostałe objawy, takie jak nadciśnienie tętnicze, arytmia, choroby mięśnia sercowego, pojawiały się z mniejszą częstością. Wnioski: Najczęstszą przyczyną skierowań na konsultacje kardiologiczne w grupie niemowląt było podejrzenie wady serca, z kolei w grupie dzieci starszych – omdlenia i ból w klatce piersiowej. Hospitalizacji w trybie pilnym wymagało zaledwie około 10% pacjentów kierowanych na konsultacje kardiologiczne, przy czym niemowlęta wymagały tego pięciokrotnie częściej niż dzieci powyżej 10. roku życia.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
332-337
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski, prof. SUM
 • Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski, prof. SUM
 • Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski, prof. SUM
References
 • 1. Kawalec W., Żuk M., Białkowski J. i wsp.: Znaczenie objawów ze strony układu krążenia będących przyczyną skierowania do kardiologa. Med. Wieku Rozw. 2005; 9: 139-151.
 • 2. Geggel R.L.: Conditions leading to pediatric cardiology consultation in a tertiary academic hospital. Pediatrics 2004; 114: 409-417.
 • 3. Murugan S.J., Thomson J., Parsons J.M. i wsp.: New outpatient referrals to a tertiary paediatric cardiac centre: evidence of increasing workload and evolving patterns of referral. Cardiol. Young 2006; 15: 43-46.
 • 4. Zakariassen E., Burman R.A., Hunskaar S.: The epidemiology of medical emergency contacts outside hospitals in Norway - a prospective population based study. Scand. J. Trauma Resusc. Emerg. Med. 2010; 18: 1-9.
 • 5. Danduran M.J., Earing M.G., Sheridan D.C. i wsp.: Chest pain: characteristics of children/adolescents. Pedi-atr. Cardiol. 2008; 29: 775-781.
 • 6. Gilleland J., Blount R.L., Campbell R.M. i wsp.: Brief report: psychosocial factors and pediatric noncardiac chest pain. J. Pediatr. Psychol. 2009; 34: 1170-1174.
 • 7. Kawalec W, Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2003.
 • 8. Porter S.C., Fein JA., Ginsburg K.R.: Depression screening in adolescents with somatic complaints presenting to the emergency department. Ann. Emerg. Med. 1997; 29: 141-145.
 • 9. Selbst S.M.: Consultation with the specialist. Chest pain in children. Pediatr. Rev. 1997; 18: 169-173.
 • 10. Walash C.A.: Syncope and sudden death in the adolescent. Adolesc. Med. 2001; 12: 105-132.
 • 11. Cote J.M.: Syncope in children and adolescents: evaluation and treatment. Paediatr. Child Health 2001; 6: 549-551.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3222d51-a6ad-4d32-ad44-f2adfb63723e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.