PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 216-218
Article title

Immunoterapia podjęzykowa

Content
Title variants
EN
Sublingual immunotherapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The specific immunotherapy next to the elimination of allergen from patient’s environment is the only causal way of treatment of allergic diseases. It refers to give the patients increasing doses of allergenic vaccination by injectional way or more rarely used non-injectional. Local immunotherapy includes: sublingual immunotherapy – “spit” type and “swallow” type, oral, intranasal, intrabronchial and intraconjunctival immunotherapy. First attempts of using immunotherapy have dated back to the year 1900. Over next hundred years there have been periods of variable interests of this form of treatment. In the nineties of twentieth century an interest of non-injectional form of specific immunotherapy has increased distinctly. Last years research confirms that sublingual immunotherapy can be an alternative to injectional immunotherapy. A necessary condition is using high doses of allergen. SLIT is safe way of treatment and acceptable to patients. Most of observed side effects are connected with immediate exposing mucous membrane to action of allergenic vaccination. Local side effects are usually short-time, they recede spontaneous and doesn’t need to be treated. Vaccinations, which are used in specific immunotherapy, should be standardized by biological tests. Due to it, next series of vaccinations are comparable to the biological model in respect of contents of allergen and power of activity. It is recommended to use maximum four allergens in one vaccination and not to connect seasonal allergens with yearlong ones. Specific immunotherapy can be used seasonal and yearlong, a scheme of yearlong immunotherapy enables giving higher doses of allergenic vaccination and allows to achieve better clinical efficiency. Optimal period of specific immunotherapy isn’t defined ultimately. It is recommended to use immunotherapy not shorter than three to five years.
PL
Immunoterapia swoista (SIT) stanowi jedyne, obok eliminacji alergenu z otoczenia chorego, leczenie przyczynowe chorób alergicznych. Polega na podawaniu choremu wzrastających dawek szczepionki alergenowej drogą iniekcyjną (SCIT) lub rzadziej stosowaną drogą nieiniekcyjną. Do immunoterapii miejscowej zaliczamy: immunoterapię podjęzykową typu spit i typu swallow, immunoterapię doustną, donosową, dooskrzelową i dospojówkową. Pierwsze próby stosowania immunoterapii doustnej sięgają roku 1900. Przez kolejne ponad sto lat ta forma leczenia cieszyła się zmiennym zainteresowaniem. W latach 90. XX wieku wyraźnie wzrosło zainteresowanie nieiniekcyjnymi metodami immunoterapii swoistej. Badania ostatnich lat potwierdzają, że immunoterapia podjęzykowa może być alternatywą dla immunoterapii iniekcyjnej. Warunkiem koniecznym jest stosowanie wysokich dawek alergenu. SLIT jest bezpiecznym i akceptowanym przez chorego sposobem leczenia. Większość obserwowanych objawów ubocznych wiąże się z bezpośrednim narażeniem błony śluzowej na działanie szczepionki alergenowej. Objawy miejscowe są zwykle krótkotrwałe, ustępują samoistnie i nie wymagają leczenia. Szczepionki używane do immunoterapii swoistej powinny być standaryzowane za pomocą testów biologicznych. Dzięki temu kolejne serie szczepionek są porównywalne z wzorcem biologicznym pod względem zawartości alergenu i siły działania. Zaleca się stosowanie w szczepionce maksymalnie 4 alergenów oraz niełączenie w niej alergenów sezonowych i całorocznych. Immunoterapię swoistą można prowadzić sezonowo i całorocznie, schemat całoroczny umożliwia podanie wyższych dawek szczepionki alergenowej, a w związku z tym osiągnięcie lepszej skuteczności klinicznej. Optymalny okres prowadzenia immunoterapii swoistej nie został ostatecznie określony, zaleca się prowadzenie SIT nie krócej niż 3 do 5 lat.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
216-218
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Rogala B.: Immunotherapy in bronchial asthma. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 1999; 5: 189-192.
 • 2. Rogala B.: Immunoterapia swoista - jako leczenie przyczynowe alergii. Alerg. Astma Immun. 1999; 4 (supl. 1): 19-20.
 • 3. Rogala B.: Uzasadnienie immunologiczne stosowania szczepionek alergenowych. Wiad. Lek. 1999; 52: 539-546.
 • 4. Lombardi C., Gargioni S., Melchiorre A. i wsp.: Safety of sublingual immunotherapy with monomeric allergoid in adults: multicenter post-marketing surveillance study. Allergy 2001; 56: 989-992.
 • 5. Curtis H.H.: The immunizing cure of hay fever. Med News (NY) 1900; 74: 16-18.
 • 6. Romański B.: Historia naturalna immunoterapii swoistej na świecie i w Polsce. W: Płusa T (red.): Immunoterapia chorób układu oddechowego. Medpress, Warszawa 2000: 160-171.
 • 7. Kruszewski J.: Historia immunoterapii alergenowej. Magazyn Alergologiczny 2004; 2: 51-57.
 • 8. Romański B.: Zarys historii alergologii klinicznej i stan obecny tej nauki w Polsce i na świecie. Pneumonol. Alergol. Pol. 1993; 61: 419-431.
 • 9. Brewczyński P, Zawisza E.: Wybrane aspekty standaryzacji wyciągów alergenowych. Alergia 2004; 4: 55-59.
 • 10. Passalacqua G., Guerra L., Pasquali M. i wsp.: Efficacy and safety of sublingual immunotherapy. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2004; 93: 3-12.
 • 11. Bartkowiak-Emeryk M., Emeryk A.: Immunoterapia podjęzykowa - nowinka terapeutyczna czy metoda realnie alternatywna do iniekcyjnej immunoterapii alergenowej w leczeniu chorób alergicznych. Alergia 2004; 4: 17- 20.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3174bc6-1d37-4cf0-9bf3-55fed12ac8c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.