PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 3 | 7–11
Article title

Różnice w śmiertelności spowodowanej udarem mózgu w populacji miejskiej i podmiejskiej – dane literaturowe i obserwacje własne

Content
Title variants
EN
Urban – rural difference in stroke mortality – literature data and own observations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy omówiono różnice w śmiertelności okołoudarowej między terenami miejskimi i podmiejskimi na podstawie danych z piśmiennictwa oraz z własnej analizy dotyczącej śmiertelności w wyniku udaru mózgu na Oddziale Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. NMP w Częstochowie w 2009 r. We własnym materiale klinicznym analizie poddano dokumentację 39 zgonów z populacji 294 chorych hospitalizowanych z powodu chorób naczyń mózgu w 2009 r. (mieszkańców Częstochowy i pobliskich miejscowości podmiejskich). Wykazane różnice w badaniach własnych zdają się potwierdzać tezę o odmiennych sposobach reagowania na objawy udaru. Przewaga zgłoszeń do szpitala z pominięciem pogotowia ratunkowego i prawdopodobnie dłuższy czas od wystąpienia objawów do zgłoszenia się do szpitala wskazuje na nadal niedostateczną wiedzę wśród społeczeństwa o nowych, zależnych od czasu zgłoszenia się, możliwościach leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.
EN
The purpose of this study was to analyze the literature about stroke mortality in diff erent areas (rural, urban) and present our observations from stroke ward of Szpital Wojewódzki im. NMP w Częstochowie in 2009. This paper reports data of 39 deaths from 294 stroke incidents in 2009. Patients were citizens of Częstochowa and nearby rural areas. Our study shows diff erences in reactions to stroke signs. Advantage of direct hospital visitors without calling the emergency, longer time of reaction suggests that their knowledge of stroke time-dependent therapies was limited.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
7–11
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. 32 370 45 94
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
References
 • 1. Oleński J., Dmochowska H., Adach-Stankiewicz E. i wsp. Rocznik demograficzny dla Polski. Główny Urząd Statystyczny 2010: 330–372.
 • 2. Słowik A., Turaj W., Zwolińska G. i wsp. Częstość występowania i śmiertelność z powodu udaru mózgu w Krakowskim Rejestrze Udarowym. Neurol. Neurochir. Pol. 2007; 41, 4: 291–295.
 • 3. Polakowska M., Sznajd J., Rywik S. i wsp. Zachorowalność i śmiertelność na udar mózgu w populacji wielkomiejskiej i rol niczej w okresie trzyletniej obserwacji. Prz. Lek. 1990; 47: 438–443.
 • 4. Wang. Y., Levi C.R., D’Este C.A. i wsp. Variation of Stroke Attack Rates in Rural, Urban, and Coalfi elds Areas of the Hunter Region, Australia 1995-2000. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2003; 12: 103–110.
 • 5. Nishi N., Sugiyama H., Kasagi F. i wsp. Urban-rural diff erence in stroke mortality from a 19-year cohort study of the Japanese general population: NIPPON data 80. Soc. Sci. Med. 2007; 65: 822–832.
 • 6. Zhang X-H., Guan T., Mao J., Liu L. Disparity and its time trends in stroke mortality between urban and rural populations in China 1987 to 2001: changing patterns and their implications for public health policy. Stroke 2007; 38: 3139–3144.
 • 7. Xu F., Ah Tse L., Yin X., Tak-sun Yu I., Griffi ths S. Impact of socio-economic factors on stroke prevalence among urban and rural residents in Mainland China. BMC Public Health 2008; 8: 170.
 • 8. Cerreira M., Silva M.R., Matos I. i wsp. Prospective community-based study of stroke in Northern Portugal: incidence and case fatality in rural and urban populations. Stroke 2004 35: 2048–2053.
 • 9. Blades L.L., Oser C.S., Dietrich D. i wsp. Rural community knowledge of stroke warning signs and risk factors. Prev. Chron. Dis. 2005; 2: A14.
 • 10. Łabuz-Roszak B., Pierzchała K., Zuber A. i wsp. Ocena wiedzy na temat udaru mózgu wśród chorych na cukrzycę. Diabetol. Dośw. Klin. 2004; 1: 25–30.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b28e9858-cd0a-47eb-bffc-4d58caf3aaf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.