Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 2 | 23-31

Article title

Medical interventions of the Fire Service during the COVID-19 pandemic in Poland.

Content

Title variants

PL
Interwencje medyczne Straży Pożarnej podczas pandemii COVID-19 w Polsce.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: The rescue services which take interventions in the scene of accidents include the Fire Service officers. The tasks of the Fire Service carried out to serve the society include the cooperation with units of the Emergency Medical Services and performance of medical operations. The spreading of the COVID-19 pandemic led to many changes in daily public and private life, in the functioning of institutions, public offices, the healthcare system and the uniformed services. MATERIAL AND METHODS: The study included a retrospective analysis of departures of Polish fire-fighting units (FFU) for isolated events of medical emergency (IEMEs) in a two-year period: from March 2019 to the end of February 2021 (one year before the pandemic and one year during the pandemic in Poland). The data come from the EWID event recording programme and the Decision-Making Support System of the State Fire Service. The quantitative data were prepared depending on the distribution of the variable: the mean and the standard deviation (if the distribution was normal) and the median and the interquartile range (if the distribution was not normal). RESULTS: The studied period included 5272 events meeting the criteria for inclusion in the analysis. An increase by over 56% was seen in IEMEs in the pandemic year compared to the previous year. The dynamics of the IEME increase are identical to the waves of the pandemic occurring in Poland. A statistically significant correlation (p<0.001, R=0.93) was demonstrated between the number of coronavirus infections and the number of IEMEs in the pandemic period. CONCLUSIONS:The studied period included 5272 events meeting the criteria for inclusion in the analysis. An increase by over 56% was seen in IEMEs in the pandemic year compared to the previous year. The dynamics of the IEME increase are identical to the waves of the pandemic occurring in Poland. A statistically significant correlation (p<0.001, R=0.93) was demonstrated between the number of coronavirus infections and the number of IEMEs in the pandemic period.
PL
WSTĘP: Wśród służb ratowniczych, które w dobie pandemii podejmują interwencje na miejscu zdarzenia są strażacy. Jednym z zadań realizowanych w służbie społeczeństwu jest współpraca z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego i realizacja działań medycznych. Rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 spowodowało wiele zmian w codziennym życiu publicznym, prywatnym, w funkcjonowaniu instytucji, urzędów, opieki zdrowotnej, a także służb mundurowych. MATERIAŁ I METODY: Badanie obejmowało retrospektywną analizę wyjazdów przez polskie jednostki ochrony przeciwpożarowej do izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego w dwuletnim okresie: od marca 2019 do końca lutego 2021 (rok przed pandemią, oraz rok trwania pandemii w Polsce). Dane pochodzą z programu ewidencjonowania zdarzeń EWID oraz Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Dane ilościowe opisano w zależności od postaci rozkładu zmiennej: średnia i odchylenie standardowe (jeśli rozkład był zgodny z rozkładem normalnym) oraz medianę i odchylenie ćwiartkowe (jeśli rozkład nie był zgodny z rozkładem normalnym). WYNIKI: W analizowanym okresie wystąpiło 5272 zdarzeń spełniających kryteria włączenia do analizy. Zaobserwowano ponad 56 % wzrost IZRM w roku trwania pandemii w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Dynamika wzrostu IZRM jest tożsama z falami pandemii występującymi w naszym kraju. Wykazano istotną statystycznie korelację (p<0,001, R=0,93) pomiędzy liczbą zakażeń koronawirusem a liczbą IZRM w okresie objętym pandemią. WNIOSKI: Zwiększona liczba IZRM w roku trwania pandemii w porównaniu do roku poprzedniego świadczy o częstym braku dostępności ZRM w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce. Wydłużony czas IZRM spowodowany jest dłuższym oczekiwaniem na podmioty PRM celem przekazania poszkodowanego wobec ustawowego braku możliwości transportu do placówki medycznej przez JOP.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

23-31

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-b2714c41-ef2c-4fce-a7a2-98f08d7e62a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.