PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 64 | 65–77
Article title

Diagnostic imaging of psoriatic arthritis. Part I: etiopathogenesis, classifications and radiographic features

Content
Title variants
PL
Diagnostyka obrazowa łuszczycowego zapalenia stawów. Część I: etiopatogeneza, klasyfikacje i rentgenodiagnostyka
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Psoriatic arthritis is one of the spondyloarthritis. It is a disease of clinical heterogenicity, which may affect peripheral joints, as well as axial spine, with presence of inflammatory lesions in soft tissue, in a form of dactylitis and enthesopathy. Plain radiography remains the basic imaging modality for PsA diagnosis, although early inflammatory changes affecting soft tissue and bone marrow cannot be detected with its use, or the image is indistinctive. Typical radiographic features of PsA occur in an advanced disease, mainly within the synovial joints, but also in fibrocartilaginous joints, such as sacroiliac joints, and additionally in entheses of tendons and ligaments. Moll and Wright classified PsA into 5 subtypes: asymmetric oligoarthritis, symmetric polyarthritis, arthritis mutilans, distal interphalangeal arthritis of the hands and feet and spinal column involvement. In this part of the paper we discuss radiographic features of the disease. The next one will address magnetic resonance imaging and ultrasonography.
PL
Łuszczycowe zapalenie stawów jest jednostką należącą do grupy zapaleń kręgosłupa z towarzyszącym zapaleniem stawów obwodowych (spondyloarthritis, SpA). Choroba ma różne manifestacje kliniczne – może przebiegać z zajęciem stawów obwodowych, jak również kręgosłupa osiowego oraz z obecnością zmian zapalnych tkanek miękkich, w postaci zapalenia palca (dactylitis) bądź entezopatii. Klasyczna radiografia stanowi metodę z wyboru używaną w diagnostyce łuszczycowego zapalenia stawów, jednak nie uwidacznia ona wczesnych zmian zapalnych tkanek miękkich i szpiku kostnego lub obraz radiograficzny nie jest charakterystyczny. Typowe zmiany radiograficzne ujawniają się w zaawansowanych stadiach choroby; dotyczą głównie stawów maziówkowych, lecz także chrzęstno-włóknistych, takich jak stawy krzyżowo-biodrowe, oraz entez ścięgien i więzadeł. Moll i Wright sklasyfikowali łuszczycowe zapalenie stawów, wyróżniając pięć podtypów choroby: asymetryczne zapalenie nielicznostawowe, symetryczne zapalenie wielostawowe, postać nadżerkową arthritis mutilans, postać zajmującą stawy międzypaliczkowe dalsze palców rąk i stóp oraz zajęcie kręgosłupa osiowego. W pierwszej części artykułu przedstawiono radiograficzne manifestacje choroby. W części drugiej zostaną omówione zmiany widoczne w badaniu metodą rezonansu magnetycznego i w ultrasonografii.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
64
Pages
65–77
Physical description
Contributors
 • Radiology Department, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland. Department of Diagnostic Imaging, Second Faculty, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland
 • Radiology Department, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
 • Early Arthritis Clinic, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
 • Radiology Department, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
References
 • 1. Rudwaleit M, Taylor WJ: Classification criteria for psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis/axial spondyloarthritis. Best Prac Res Clin Rheumatol 2010; 24: 589–604.
 • 2. Wright V: Psoriatic arthritis. A comparative study of rheumatoid arthritis, psoriasis, and arthritis associated with psoriasis. AMA Arch Derm 1959; 80: 27–35.
 • 3. Paparo F, Ravelli M, Semprini A, Camellino D, Garlaschi A, Cimmino MA et al.: Seronegative spondyloarthropathies: what radiologists should know. Radiol Med 2014; 119: 156–163.
 • 4. Ory PA: Radiography in the assessment of musculoskeletal conditions. Best Pract Res Clin Rheumatol 2003; 17: 495–512.
 • 5. Sokolik R, Szechiński J: Łuszczycowe zapalenie stawów. In: Wiland P (ed.): Reumatologia 2010/2011 – nowe trendy. Termedia, Poznań 2011: 99–114.
 • 6. Sankowski AJ, Łebkowska UM, Ćwikła J, Walecka I, Walecki J: Psoriatic arthritis. Pol J Radiol 2013; 78: 1–17.
 • 7. Narváez J, Narváez JA, de Albert M, Gómez-Vaquero C, Nolla JM: Can magnetic resonance imaging of the hand and wrist differentiate between rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis in the early stages of the disease? Semin Arthritis Rheum 2012; 42: 234–245.
 • 8. Tan AL, McGonagle D: Psoriatic arthritis: correlation between imaging and pathology. Joint Bone Spine 2010; 77: 206–211.
 • 9. Lories RJ, McInnes IB: Primed for inflammation: enthesisresident T-cells. Nat Med 2012; 18: 1018–1019.
 • 10. Coates LC, Hodgson R, Conaghan PG, Freeston JE: MRI and ultrasonography for diagnosis and monitoring of psoriatic arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2012; 26: 805–822.
 • 11. Moll JHM, Wright V: Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 1973; 3: 55–78.
 • 12. Coates LC, Conaghan PG, Emery P, Green MJ, Ibrahim G, MacIver H et al.: Sensitivity and specificity of the classification of psoriatic arthritis criteria in early psoriatic arthritis. Arthritis Rheum 2012; 64: 3150–3155.
 • 13. Taylor WJ, Gladman DD, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H; CASPAR Study Group: Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: 2665–2673.
 • 14. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, Akkoc N, Brandt J, Chou CT et al.: The Assessment of SpondyloArthritis International Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis 2011; 70: 25–31.
 • 15. van den Berg R, van der Heijde DM: How should we diagnose spondyloarthritis according to the ASAS classification criteria: a guide for practicing physicians. Pol Arch Med Wewn 2010; 120: 452–457.
 • 16. Brown AK: How to interpret plain radiographs in clinical practice. Best Prac Res Clin Rheumatol 2013; 27: 249–269.
 • 17. Avila R, Pugh DG, Slocumb CH, Winkleman RK: Psoriatic arthritis: a roentgenologic study. Radiology 1960; 75: 691–702.
 • 18. Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X, Brandt J, Braun J, Burgos-Vargas R et al.: The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl. 2): ii1–ii44.
 • 19. Sudoł-Szopinska I, Urbanik A: Diagnostic imaging of sacroiliac joints and the spine in the course of spondyloarthropathies. Pol J Radiol 2013; 78: 43–49.
 • 20. Czyrny Z: Diagnostic anatomy and diagnostics of enthesal pathologies of the rotator cuff. J Ultrason 2012; 12: 178–187.
 • 21. Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Maśliński W: Enthesopathies and enthesitis. Part 1: Etiopathogenesis. J Ultrason 2015; 15: 72–84.
 • 22. Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Pracoń G, Walentowska-Janowicz M, Maśliński W: Enthesopathies and enthesitis. Part 2: Imaging studies. J Ultrason 2015; 15: 196–207.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b26e9ee1-f097-4a98-ac9d-af3ab4589a29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.