PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 460–463
Article title

Ultrasonografi a języka w makroglosji – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Ultrasonography of the tongue in macroglossia – a case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper is an attempt to assess the usefulness of ultrasonography in the diagnosis of
the enlargement of the tongue (macroglossia). The role of sonography in diagnosing local
pathologies of the tongue, such as neoplasms, abscesses or granulomas, has been wellestablished
for 20 years. Rarely is its usefulness considered with respect to diagnosing
macroglossia with concomitant systemic diseases. The starting point of these considerations
was the presented case of a 59-year-old patient with considerably enlarged tongue.
The patient had diffi culty speaking and ingesting meals. Moreover, he complained about
swelling and pain in the carpal and proximal interphalangeal joints. Tongue ultrasound
examination revealed blurred lingual structure with evident, irregular vascular pattern
in the color Doppler. The obtained image helped to rule out local pathology of the tongue
and directed our diagnostic considerations towards immunoglobulin-related diseases
(deposition diseases). We believe that the presented ultrasound image of the tongue was
helpful in the diagnostic process. Establishing the fi nal, correct diagnosis was a particularly
strenuous process. The suspicion of a deposition disease had been rejected during
two previous stays in two hospitals. This was the consequence of a negative diagnostic test
of staining tissue deposits with Congo red. An accurate diagnosis occurred to be a rare
form of a deposition disease: lambda light chain disease with symptoms of amyloidosis.
Such a diagnosis was based on a thorough hematological analysis. A high level of free
lambda light chains in the serum was detected and the bone marrow biopsy showed 13%
of plasma cells. The patient underwent chemotherapy.
PL
Niniejsza praca jest próbą oceny przydatności ultrasonografi i w diagnostyce powiększenia
języka (macroglossia). Rola ultrasonografi i w diagnostyce miejscowych patologii języka,
takich jak nowotwory, ropnie, ziarniniaki, jest już dobrze ugruntowana od ponad 20 lat.
Rzadziej bierze się pod uwagę przydatność tej metody w diagnozowaniu makroglosji na
tle chorób systemowych. Punktem wyjścia rozważań stał się przedstawiony przez nas
przypadek 59-letniego chorego z powiększeniem języka bardzo dużego stopnia. Pacjent
z trudem mówił i z trudem spożywał posiłki. Ponadto skarżył się na obrzęk i bóle stawów
nadgarstkowych i międzypaliczkowych bliższych. Ultrasonografi a języka ujawniła zatartą
strukturę języka, z wyrazistym, nieregularnym wzorcem naczyniowym uwidocznionym
w kolorowym dopplerze. Uzyskany przez nas obraz pozwolił wykluczyć miejscową patologię
języka i skierował rozważania diagnostyczne na nowe tory – wzięto pod uwagę choroby
z odkładania immunoglobulin (choroby depozytowe). Uważamy, że opisywany przez nas
ultrasonografi czny obraz języka był pomocny w procesie diagnostycznym. Dochodzenie
do końcowej, właściwej diagnozy było w przypadku naszego chorego wyjątkowo żmudne.
Podejrzenie choroby depozytowej zostało odrzucone podczas uprzednich hospitalizacji
w dwóch kolejnych szpitalach. Powodem był ujemny test diagnostyczny na barwienie
depozytów tkankowych czerwienią kongo. Właściwym rozpoznaniem okazała się rzadka
postać choroby depozytowej: choroba łańcuchów lekkich lambda z objawami amyloidozy.
Diagnoza ta została oparta na wnikliwej diagnostyce hematologicznej. Wykazano w surowicy
krwi bardzo wysokie stężenie wolnych lekkich łańcuchów lambda, a w bioptacie
szpiku 13% komórek plazmatycznych. Pacjent został poddany cyklom chemioterapii.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
460–463
Physical description
Contributors
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  • Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
References
  • 1. Maniere-Ezvan A, Duval JM, Darnault P: Ultrasonic assessment of the anatomy and function of the tongue. Surg Radiol Anat 1993; 15: 55–61.
  • 2. Solbiati L, Osti V, Cova L, Martinoli C, Derchi LE: The neck. In: Meire H, Cosgrove D, Dewbury K, Farrant P (eds.): Clinical Ultrasound: A Comprehensive Text – Abdominal and General Ultrasound. Churchill Livingstone, London 2001: 697–737.
  • 3. Shintani S, Nakayama B, Matsuura H, Hasegawa Y: Intraoral ultrasonography is useful to evaluate tumor thickness in tongue carcinoma. Am J Surg 1997; 173: 345–347.
  • 4. Chen H: A tongue granuloma due to a fi shbone mimicking a neoplasm: ultrasound-guided differential diagnosis. Ultraschall Med 2011; 32 Suppl 1: S1–S2.
  • 5. Byahatti SM, Ingafou MS: Lingual abscess – a rarity. J Clin Exp Dent 2011; 3: e162–e165.
  • 6. Fahrner KS, Black CC, Gosselin BJ: Localized amyloidosis of the tongue: a review. Am J Otolaryngol 2004; 25: 186–189.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b2614eeb-0868-46e2-a429-9f114e07c88f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.