PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 41-48
Article title

Wybrane aspekty bezpieczeństwa leczenia NLPZ

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of safety profile of non-steroidal anti-inflammatory drugs
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are, besides paracetamol, the cornerstone of therapy of mild and moderate pain, particularly in acute and chronic conditions of musculoskeletal system. They are also a valuable adjunct in the management of severe pain by opioid derivates. However, their widespread use and over-the-counter availability of selected preparations contribute to a high incidence of adverse effects. The main mechanism of action of NSAIDs is associated with reduced activity of cyclooxygenase (COX). Selective compounds predominantly affect the COX-2, while “classic” ones inhibit both COX-1 and COX-2 to a similar degree. This influences the incidence of adverse effects during their use. Selective NSAIDs contribute more to an increased cardiovascular risk, than to gastrointestinal complications. Among “classic” NSAIDs, diclofenac is the most selective and thus associated with the highest risk of cardiovascular complications. The incidence depends also on duration of treatment and dosage regimen. Non-selective preparations appear safer for the cardiovascular system. According to cardiological recommendations, in patients at high risk of cardiovascular complications, naproxen should be considered the first-line drug, devoid of any COX-2 selectivity. Risk of damage of the digestive tract by these drugs may be reduced by concomitant use of proton pump inhibitors. The greatest risk of severe liver damage resulting in organ failure and death, has been correlated with nimesulide, resulting in a considerable limitation of indications by manufacturers. At present, nimesulide may be administered only as a second-line drug, when other NSAIDs proved ineffective and several contraindications were excluded. Topical application of NSAIDs may improve penetration of drugs to poorly vascularised tissues. In this setting, transdermal administration of ketoprofen proved highly effective.
PL
Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są obok paracetamolu podstawowymi lekami stosowanymi w terapii bólu łagodnego i umiarkowanego, szczególnie w ostrych i przewlekłych chorobach narządu ruchu. Stanowią także cenne uzupełnienie w leczeniu silnego bólu lekami opioidowymi. Ich bardzo szerokie rozpowszechnienie i dostępność niektórych preparatów bez recepty wiąże się jednak z dużą częstością objawów niepożądanych. Główny mechanizm działania NLPZ polega na zmniejszeniu aktywności cyklooksygenazy (COX). Preparaty selektywne silniej działają na cyklooksygenazę COX-2, a tzw. „klasyczne” w zbliżonym stopniu na COX-1 i COX-2. Ma to wpływ na częstość objawów niepożądanych podczas stosowania tych leków. Selektywne NLPZ w większym stopniu zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, a w mniejszym ryzyko gastryczne. Wśród tzw. „klasycznych” NLPZ największą selektywność i największe ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych wykazuje diklofenak. Częstość powikłań zależy od czasu leczenia oraz dawki stosowanego leku. Preparaty bez selektywności względem COX-2 wydają się bezpieczniejsze dla układu sercowo-naczyniowego. Według zaleceń kardiologicznych u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo- naczyniowego lekiem z wyboru powinien być naproksen, który nie wykazuje selektywności względem COX-2. Ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego po tych lekach można zmniejszyć poprzez stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP). Największe ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby z jej niewydolnością i przypadkami zgonów opisywano po nimesulidzie, którego stosowanie zostało ograniczone przez producentów leku. Nimesulid może być obecnie przepisywany jedynie jako lek drugiego rzutu, po stwierdzeniu nieskuteczności innych NLPZ i wykluczeniu wielu przeciwwskazań. Podawanie miejscowe preparatów NLPZ może zwiększać penetrację leków do gorzej unaczynionych tkanek. Dużą skuteczność wykazano dla podawanego przezskórnie ketoprofenu.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
41-48
Physical description
Contributors
 • Poradnia Kardiologiczna Lecznicy Szpitala Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
References
 • 1. Adachi K., Chiba K.: FTY720 story. Its discovery and the folFitzGerald G.A.: COX-2 and beyond: approaches to prostaglandin inhibition in human disease. Nat. Rev. Drug Discov. 2003; 2: 879-890.
 • 2. Hinz B., Dormann H., Brune K.: More pronounced inhibition of cyclooxygenase 2, increase in blood pressure, and reduction of heart rate by treatment with diclofenac compared with celecoxib and rofecoxib. Arthritis Rheum. 2006; 54: 282-291.
 • 3. Warner T.D., Giuliano F., Vojnovic I. i wsp.: Nonsteroid drug selectivities for cyclo-oxygenase-1 rather than cyclo-oxygenase-2 are associated with human gastrointestinal toxicity: a full in vitro analysis. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1999; 96: 7563-7568.
 • 4. Towheed T.E., Maxwell L., Judd M.G. i wsp.: Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; (1): CD004257.
 • 5. Cepeda M.S., Camargo F., Zea C., Valencia L.: Tramadol for osteoarthritis: a systematic review and metaanalysis. J. Rheumatol. 2007; 34: 543-555.
 • 6. Szechiński J.: Zasady stosowania NLPZ, powikłania ze strony przewodu pokarmowego - metody zapobiegania i leczenia. Nowa Klinika 2004; Numer Specjalny: 3-8.
 • 7. Brown T.J., Hooper L., Elliott R.A. i wsp.: A comparison of the cost-effectiveness of five strategies for the prevention of non-steroidal anti-inflammatory drug-induced gastrointestinal toxicity: a systematic review with economic modeling. Health Technol. Assess. 2006; 10: iii-iv, xi-xiii, 1-183.
 • 8. Traversa G., Bianchi C., Da Cas R. i wsp.: Cohort study of hepatotoxicity associated with nimesulide and other non-steroidal anti-inflammatory drugs. BMJ 2003; 327: 18-22.
 • 9. Gislason G.H., Jacobsen S., Rasmussen J.N. i wsp.: Risk of death or reinfarction associated with the use of selective cyclooxygenase-2 inhibitors and nonselective nonsteroidal antiinflammatory drugs after acute myocardial infarction. Circulation 2006; 113: 2906-2913.
 • 10. Jick S.S., Kaye J.A., Jick H.: Diclofenac and acute myocardial infarction in patients with no major risk factors. Br. J. Clin. Pharmacol. 2007; 64: 662-667.
 • 11. Fosbol E.L.: Duration of treatment with the NSAID diclofenac and risk of death or myocardial infarction among healthy individuals. A nationwide study. Doniesienie ustne na Europejskim Zjeździe Kardiologicznym, Sztokholm, 2010 r.
 • 12. Garcia Rodriguez L.A., Tacconelli S., Patrignani P: Role of dose potency in the prediction of risk of myocardial infarction associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the general population. J. Am. Coll. Cardiol. 2008; 52: 1628-1636.
 • 13. Krotz F., Struthmann L.: A review on the risk of myocardial infarction associated with the NSAID diclofenac. Cardiovasc. Hematol. Disord. Drug Targets 2010; 10: 53-65.
 • 14. Fischer L.M., Schlienger R.G., Matter C.M. i wsp.: Current use of nonsteroidal antiinflammatory drugs and the risk of acute myocardial infarction. Pharmacotherapy 2005; 25: 503-510.
 • 15. Gislason G.H., Rasmussen J.N., Abildstrom S.Z. i wsp.: Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in chronic heart failure. Arch. Intern. Med. 2009; 169: 141-149.
 • 16. Rolf C., Engstrom B., Beauchard C. i wsp.: Intra-articular absorption and distribution of ketoprofen after topical plaster application and oral intake in 100 patients undergoing knee arthroscopy. Rheumatology (Oxford) 1999; 38: 564-567.
 • 17. www.ebandolier.com (Bandolier Extra, 03.2005).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b2581914-d402-47ae-93a3-90bc054fde0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.