PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 60–66
Article title

Polimorfizm rs9930506 genu FTO a zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie u osób zgłaszających się do poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Polymorphism rs9930506 of FTO gene but fat content in the body of patients who were admitted to the outpatient clinic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL PRACY: Celem niniejszej pracy była ocena potencjalnego związku między polimorfizmem rs9930506 genu FTO a występowaniem nadwagi i otyłości w populacji osób zgłaszających się do poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 464 kolejnych pacjentów z rejonu Polski Południowej, którzy zgłaszali się do poradni ogólnej POZ. Badanych podzielono na 3 grupy, zależnie od występowania nadwagi, otyłości lub ich braku (grupa kontrolna, grupa z otyłością, grupa z nadwagą). Genotypowanie polimorfizmu FTO rs 9930506 prowadzono z wykorzystaniem znakowanych fluorescencyjnie sond, używając gotowych zestawów do oznaczania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu – TaqMan Pre-designed SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems). WYNIKI: Wśród kolejno zgłaszających się osób do poradni ogólnej POZ częstość występowania nadwagi i otyłości wynosiła 72,3% (nadwaga – 23,9%, otyłość brzuszna – 48,4%). W surowicy osób z nadwagą i otyłych stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenia glukozy w stosunku do osób z grupy kontrolnej (p < 0,001). Poziomy insuliny w surowicy były u osób otyłych znamiennie wyższe niż u osób z nadwagą (p < 0,05) i zdrowych (p < 0,001), zaś u osób z nadwagą znamiennie wyższe niż u osób bez nadwagi (p < 0,01). Cukrzycę stwierdzono u blisko 13% osób otyłych, a tylko u 2,13% osób bez nadwagi i otyłości. U osób z nadwagą i otyłością stwierdzono istotnie wyższe wartości ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i triglicerydów oraz obniżone eGFR. Nasze badania nie wykazały znamiennej zależności między badanym polimorfizmem a częstością występowania nadwagi lub otyłości brzusznej. Nie stwierdzono również znamiennej zależności między rs9930506 a obwodem pasa czy BMI. W badaniu wykazano natomiast znamienną statystycznie zależność między zawartością tkanki tłuszczowej w ustroju a badanym polimorfizmem rs9930506 genu FTO. WNIOSKI: 1. Nadwaga i otyłość są związane z wieloma metabolicznymi zaburzeniami dotyczącymi zarówno gospodarki węglowodanowej, jak i lipidowej. 2. Polimorfizm rs9930506 nie wykazał znamiennej zależności z występowa-niem nadwagi i otyłości. 3. Polimorfizm rs9930506 wykazuje istotną statystycznie zależność z zawartością trzewnej tkanki tłuszczowej w organizmie.
EN
AIM: The objective of the study was to assess the potential connection between rs 9930506 within the FTO gene and the incidence of obesity and being overweight in a population of people who were admitted to an outpatient clinic. MATERIAL AND METHODS: We cumulatively investigated 464 consecutive patients from southern Poland who were admitted to the local outpatient clinic. They were divided into 3 groups (normal, overweight, obese). Genotyping of polymorphism rs 9930506 was performed by using fluorescent marked probes which had been previously prepaired to detect a single nucleotide polymorphism – TaqMan Pre-designed SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems). RESULTS: In our group the prevalence of being overweight and obese was 72.3%, whence 23.9% constitutes people who were overweight and 48.4% those suffering from obesity. Patients being overweight and obese have a significant-ly higher blood glucose level than those from the normal group (p < 0.001). The levels of serum insulin in the obese subjects was significantly higher than in the other groups (overweight: p < 0.05, normal: p < 0.001) as well as the levels of overweight people compared to those of a proper weight (p < 0.01). Diabetes was reported in about 13% obese subjects, whereas for people with normative weight was it 2.13%. Subjects being overweight and obese have a significantly higher blood pressure level, higher cholesterol and triglyceride levels and lower eGFR. Our study did not shown any vital correlation between our FTO polymorphism and the prevalence of being overweight or obese. Moreover no significant relationship between rs9930506 FTO and waistline or BMI was found. Finally we proved that the studied polymorphism is connected with the content of adipose tissue in the human body. CONCLUSIONS: Being overweight and obese are connected with many metabolic disorders including carbohydrate and lipid metabolism. We did not find any correlation between rs9930506 and the prevalence of being overweight or obese. Polymorphism rs9930506 was found to be associated with the content of adipose tissue in the human body.
Keywords
Discipline
Year
Volume
69
Pages
60–66
Physical description
Contributors
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 370 44 14
References
 • 1. Branca F., Nikogosian H., LobsteinT. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2007.
 • 2. Man-Ka Marcella Cheung, Giles S.H. Yeo Why do a billion of us weigh 3 kg more? Lausanne 2011.
 • 3. Farooqi S., O’Rahilly S. Genetics of obesity in humans. Endocr. Rev. 2006; 27: 710–718.
 • 4. Comuzzie A., Allison D. The search for human obesity genes. Science 1998; 280: 1374–1377.
 • 5. Peters T., Ausmeier K., Rüther U. Cloning of Fatso (FTO), a novel gene deleted by the Fused toes (Ft) mouse mutation. Mamm. Genome 1999; 10: 983–986.
 • 6. Frayling T., Timpson N., Weedon M. i wsp. A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity. Science 2007; 316: 889–894.
 • 7. Liu C., Mou M., Pan C. The FTO Gene rs9939609 Polymorphism Predicts Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2013; 8(8): e71901.
 • 8. Kolackov K., Łaczmański Ł., Bednarek-Tupikowska G. Wpływ polmorfizmu genu FTO na ryzyko otyłości. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2010; 6(2): 101–107.
 • 9. Fredriksson R., Hagglund M., Olszewski P.K. et al. The obesity gene, FTO, is of ancient origin, up-regulated during food deprivation and expressed in neurons of feeding-related nuclei of the brain. Endocrinology 2008; 149: 2062–2071, 246–250.
 • 10. Gerken T., Girard CA., Tung YC. The obesity-associated FTO gene encodes a 2-oxoglutarate-dependent nucleic acid demethylase. Science 2007; 318: 1469–1472.
 • 11. Choquet H., David Meyre D. Genetics of Obesity: What have we learned? Curr. Genomics. 2011; 12(3): 169–179.
 • 12. Cecil J., Tavendale R., Watt P. i wsp. An obesity-associated FTO gene variant and increased energy intake in children. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2558–2566.
 • 13. Wardle J., Carnell S., Haworth C. i wsp. Obesity associated genetic variation in FTO is associated with diminished satiety. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008; 93: 3640–3643.
 • 14. Müller D., Hinney A., Scherag A. i wsp. Fat mass and obesity associated gene (FTO): no significant association of variant rs9939609 with weight loss in a lifestyle intervention and lipid metabolism markers in German obese children and adolescents. BMC Med. Gen. 2008; 9: 85–90.
 • 15. Scuteri A., Sanna S., Chen W. i wsp. Genome-Wide Association scan shows genetic variants in the FTO gene are associated with obesity-related traits. PLoS Genet 2007; 3: 1200–1210.
 • 16. Sentinelli F., Incani M., Coccia F. I wsp. Association of FTO polymorphisms with early age of obesity in obese Italian subjects. Exp Diabetes Res. 2012: 872176.
 • 17. Li H., Wu Y., Loos R.J. I wsp. Variants in the fat mass- and obesity-associated (FTO) gene are not associated
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b24e4a4c-92b1-43b3-8d48-7fe3869298a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.