PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 70 | 149–153
Article title

Usefulness of ultrasonography in the diagnosis of hematoma after primary hip arthroplasty

Content
Title variants
PL
Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce krwiaka po endoprotezoplastyce pierwotnej stawu biodrowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: To date, suction drainage has been routinely used after hip joint replacement. Currently, the validity of this practice is questioned in the literature. Hematoma is a risk factor of periprosthetic infection. Post-operative ultrasonography enables precise assessment of hip joint hematoma. Aim: The aim of the study was to evaluate the usefulness of hip joint ultrasonography with respect to the validity of using suction drainage after primary hip arthroplasty. Material: Inclusion criteria: coxarthrosis. Exclusion criteria: primary and secondary coagulopathy, renal or hepatic failure and history of venous or arterial thrombosis. In total, 90 patients were enrolled. Methods: The study was prospective. The patients were assigned into groups in accordance with simple randomization. On the third day postsurgery, an ultrasound examination was conducted in all patients. Results: Deep infection was found in two patients with suction drainage. Hematoma was almost twice bigger in the drainage group. There were no statistically significant differences in the Harris Hip Score between the groups. No statistically significant differences were found between the groups in: complete blood count parameters and C-reactive protein values in the first and third day after surgery, the amount of transfused packed red blood cells, duration of hospital stay, cost of hospital stay and the relationship between osteophyte removal and hematoma size. Conclusions: Ultrasonography performed after hip replacement surgeries is useful in the assessment of hematoma. The randomized study did not reveal statistically significant differences between the group with and without drainage, thus suggesting that this practice can be abandoned, except for selected cases. Due to a short hospital stay, it is recommended to conduct an ultrasound scan in addition to routine radiography and laboratory tests in order to reduce the risk of complications.
PL
Wstęp: Dotychczas rutynowo po endoprotezoplastyce biodra stosowano drenaż ssący. Obecnie w piśmiennictwie podważana jest zasadność stosowania pooperacyjnego drenażu ssącego. Krwiak pooperacyjny stanowi czynnik ryzyka infekcji okołoprotezowej. Zastosowanie badania ultrasonograficznego w diagnostyce pooperacyjnej pozwala na precyzyjną ocenę krwiaka stawu biodrowego. Cel: Celem pracy jest analiza wartości badania ultrasonograficznego stawu biodrowego w odniesieniu do zasadności stosowania drenażu ssącego po pierwotnej endoprotezoplastyce biodra. Materiał: Kryteria włączenia: koksartroza. Kryteria wyłączenia: pierwotna i wtórna koagulopatia, niewydolność wątroby lub nerek, przebyta zakrzepica tętnicza lub żylna. Do badania włączono 90 chorych. Metody: Badanie zaplanowano jako prospektywne. Chorych przydzielano do dwóch grup zgodnie z zasadami randomizacji prostej. W trzeciej dobie po operacji wykonywano badanie ultrasonograficzne u wszystkich chorych. Wyniki: U dwóch chorych w grupie z drenem stwierdzono infekcję głęboką. W grupie z drenem zaobserwowano średnio prawie dwukrotnie większy krwiak w stawie. W obu grupach w ocenie w skali Harris Hip Score nie odnotowano istotnych statystycznie różnic. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami w ocenie: morfologii i białka ostrej fazy w pierwszej oraz trzeciej dobie po operacji, ilości przetaczanego koncentratu krwinek czerwonych, długości hospitalizacji, pod względem kosztu pobytu, jak również między usunięciem osteofitów a wielkością krwiaka. Wnioski: Badanie ultrasonograficzne wykonywane po endoprotezoplastyce biodra jest przydatne w ocenie krwiaka. W przeprowadzonym randomizowanym badaniu nie stwierdzono istotności statystycznej pomiędzy grupami z drenem i bez drenu, co sugeruje odstąpienie od drenażu ssącego, poza szczególnymi przypadkami. Ze względu na krótki okres pobytu chorych w szpitalu zalecamy, oprócz rutynowo wykonywanych zdjęć rentgenowskich i badań laboratoryjnych, diagnostykę ultrasonograficzną w celu zmniejszenia ryzyka powikłań. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-70
Keywords
Discipline
Publisher

Year
Volume
17
Issue
70
Pages
149–153
Physical description
Contributors
 • Medical Centre for Postgraduate Education, Professor Adam Gruca Independent Public Teaching Hospital in Otwock, Orthopedics Unit, Department of Endoprosthetics, Otwock, Poland, klin_ortop.a.grucy@wp.pl
 • Medical Centre for Postgraduate Education, Professor Adam Gruca Independent Public Teaching Hospital in Otwock, Orthopedics Unit, Department of Endoprosthetics, Otwock, Poland
 • Medical Centre for Postgraduate Education, Professor Adam Gruca Independent Public Teaching Hospital in Otwock, Orthopedics Unit, Department of Endoprosthetics, Otwock, Poland
author
 • Medical Centre for Postgraduate Education, Professor Adam Gruca Independent Public Teaching Hospital in Otwock, Department of Medical Imaging, Otwock, Poland
References
 • 1. Maradit Kremers H, Larson DR, Crowson CS, Kremers WK, Washington RE, Steiner CA et al.: Prevalence of total hip and knee replacement in the United States. J Bone Joint Surg Am 2015; 97: 1386–1397.
 • 2. Kurtz S, Ong K, Lau E, Mowat F, Halpern M: Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J Bone Joint Surg Am 2007; 89: 780–785.
 • 3. www.nfz.gov.pl.
 • 4. Zhou XD, Li J, Xiong Y, Jiang LF, Li WJ, Wu LD: Do we really need closed-suction drainage in total hip arthroplasty? A meta-analysis. Int Orthop 2013; 37: 2109–2118.
 • 5. Kelly EG, Cashman JP, Imran FH, Conroy R, O’Byrne J: Systemic review and meta-analysis of closed suction drainage versus non-drainage in primary hip arthroplasty. Surg Techno Int 2014; 24: 295–301.
 • 6. Ashraf T, Darmanis S, Krikler SJ: Effectiveness of suction drainage after primary or revision total hip and total knee arthroplasty. Orthopedics 2001; 24: 1158–1160.
 • 7. Parvizi J, Gehrke T, Chen AF: Proceedings of the international consensus meeting on periprosthetic joint infection. Bone Joint J 2013; 95-B: 1450–1452.
 • 8. Matharu GS, Janardhan S, Brash L, Pynsent PB, Dunlop DJ, James SL: The utility of repeat ultrasound imaging in the follow-up of metal- -on-metal hip arthroplasty patients. Ann R Coll Surg Engl 2016; 98: 143–149.
 • 9. Muraoka K, Naito M, Nakamura Y, Hagio T, Takano K: Usefulness of ultrasonography for detection of pseudotumors after metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2015; 30: 879–884.
 • 10. Nishii T, Sakai T, Takao M, Yoshikawa H, Sugano N: Is ultrasound screening reliable for adverse local tissue reaction after hip arthroplasty? J Arthroplasty 2014; 29: 2239–2244.
 • 11. Hoefnagels EM, Obradov M, Reijnierse M, Anderson PG, Swierstra BA: Sonography after total hip replacement: reproducibility and normal values in 47 clinically uncomplicated cases. Acta Orthop 2007; 78: 81–85.
 • 12. Nestorova1 R, Vlad V, Petranova T, Porta F, Radunovic G, Micu MC et al.: Ultrasonography of the hip. Med Ultrason 2012; 14: 217–224.
 • 13. Molini L, Precerutti M, Gervasio A, Draghi F, Bianchi S: Hip: Anatomy and US technique. J Ultrasound 2011; 14: 99–108.
 • 14. Kong K, Jeyagopal N, Davies SJ: Should we still stitch the subcutaneous fat layer? A clinical and ultrasound assessment in 50 hip operations. Ann R Coll Surg Engl 1993; 75: 23–25.
 • 15. Saleh K, Olson M, Resig S, Bershadsky B, Kuskowski M, Gioe T et al.: Predictors of wound infection in hip and knee joint replacement: results from a 20 year surveillance program. J Orthop Res 2002; 20: 506–515.
 • 16. Eveillard M, Mertl P, Canarelli B, Lavenne J, Fave MH, Eb F et al.: [Risk of deep infections in first intention total hip arthroplasties]. Presse Med 2001; 30:1868–1875.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b22dd8b5-b525-4e9b-b6bf-fa25a9d1f211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.