PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 2 | 4 | 279-283
Article title

Angioplastyka wieńcowa oraz wymiana zastawki aortalnej u dwóch chorych ze szpiczakiem mnogim – opisy przypadków

Content
Title variants
EN
Coronary angioplasty and aortic valve replacement in two patients with multiple myeloma – case reports
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szpiczak mnogi jest schorzeniem hematologicznym charakteryzującym się klonalnym rozrostem atypowych plazmocytów, produkujących monoklonalną immunoglobulinę. Roczna zapadalność na niego w Europie wynosi ok. 4,5/100 000 osób, a szczyt zachorowalności przypada na szóstą i siódmą dekadę życia. W tym okresie życia wzrasta też ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego. Z tych powodów istotnym zagadnieniem staje się leczenie kardiologiczne i kardiochirurgiczne chorych na szpiczaka mnogiego, w tym kwestie związane z powikłaniami okołooperacyjnymi i koniecznością pozabiegowego stosowania leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych. Pacjenci ze schorzeniami onkologicznymi, w tym chorzy na szpiczaka mnogiego, niejednokrotnie nie są dopuszczani do leczenia kardiochirurgicznego i do zabiegów kardiologicznych z uwagi na niepewne rokowanie oraz brak jednoznacznych standardów postępowania. W niniejszej pracy opisano dwa przypadki chorych na szpiczaka mnogiego, u których z powodzeniem przeprowadzono wymianę zastawki aortalnej i angioplastykę gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Poniższa praca ma na celu przedstawienie potencjalnych problemów związanych z leczeniem operacyjnym i postępowaniem okołozabiegowym u tych pacjentów oraz rozważenie ich celowości. Kompleksowa i interdyscyplinarna współpraca może prowadzić do osiągnięcia optymalnych rezultatów terapeutycznych.
EN
Multiple myeloma is a hematological disorder characterized by a clonal proliferation of atypical plasma cells, which produce a monoclonal immunoglobulin. The annual incidence rate in Europe is about 4.5/100 000 persons, the peak age of onset falls on the sixth and seventh decade of life. This is also the age in which the risk of cardiovascular diseases starts to increase. Therefore, cardiological treatment and cardiac surgery in patients with multiple myeloma becomes an important issue. This includes the problem of perioperative complications and the need for postoperative use of anticoagulants and antiplatelet agents. Patients with oncological diseases, including multiple myeloma, are often disqualified from cardiac surgery and cardiac procedures because of an uncertain prognosis and the lack of clear guidelines. In this paper we describe two cases of patients with multiple myeloma who successfully underwent procedures such as replacement of the aortic valve and angioplasty of the left anterior descending artery. This paper aims to present the potential problems associated with cardiac surgery and perioperative care in these patients and to consider whether such treatment should be advised. A comprehensive and interdisciplinary cooperation can lead to optimal therapeutic results.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
279-283
Physical description
Contributors
 • Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
author
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii, Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie
author
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii, Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie
author
 • I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
References
 • Szpiczak mnogi, kompleksowa diagnostyka i terapia. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B. (red.). Wyd. Medyczne Górnicki, Wrocław 2010.
 • Choroby wewnętrzne. Wyd. 3. Szczeklik A. (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
 • Fecher A., Birdas T., Hayborn D. et al.: Cardiac operations in patients with hematologic malignancies. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2004; 25: 537-540.
 • Christiansen S., Schmid C., Löher A. et al.: Impact of malignant hematological disorders on cardiac surgery. Cardiovascular Surgery 2000; 8: 149-152.
 • Evidence-based Cardiology. Wyd 2. Yusuf S. (red.). BMJ Books, 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b225b646-df06-4878-97c2-732f47e997d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.