PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 354–357
Article title

Izolowana gruźlica węzłów chłonnych w ultrasonografii. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Isolated axillary lymph node tuberculosis in ultrasonography. A case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
We present a rare case of isolated axillary lymph node tuberculosis. A 66‑year‑old
patient was admitted in order to perform the diagnostics of a painless tumor of the
left armpit. Blood biochemistry tests and chest X‑ray did not show any abnormalities.
In the ultrasound examination a solid structure of the dimensions of 1.8×1 cm of
irregular outline with adjacent hypoechogenic lymph nodes was visualized. The diagnosis
of tuberculosis was based on histopathologic examination of the excised tumor.
In the latter years an increase in extrapulmonary type of tuberculosis has been
observed. Extrapulmonary tuberculosis may appear in practically each organ, nevertheless
it affects pleura most often. Lymph node tuberculosis is the second, when it
comes to the prevalence rate, type of extrapulmonary tuberculosis. In the majority of
cases of lymph node tuberculosis it affects superficial lymph nodes. In the ultrasound
examination a packet of pathological, enlarged and hypoechogenic lymph nodes is
stated. In 1/3 of cases the central part of the nodes is hyperechogenic which indicates
its caseation necrosis. Lymph nodes have a tendency to be matted and they have
blurred outline. We observed this type of lymph node image in the presented patient.
This image may be a diagnostic hint. Nevertheless, in the differentiation diagnostics
one should take many other disease entities into consideration, inter alia: sarcoidosis,
lymphomas, fungal infections, neoplastic metastases; the latter ones have an image
most similar to tuberculosis lymph nodes. Tuberculosis ought to be considered in differential
diagnosis of atypical masses.
PL
Przedstawiamy rzadki przypadek izolowanej gruźlicy węzłów chłonnych pachy.
Sześćdziesięciosześcioletnia pacjentka została przyjęta celem diagnostyki niebolesnego
guza lewej pachy. W podstawowych badaniach laboratoryjnych i w radiogramie
klatki piersiowej nie stwierdzono odchyleń od normy. W badaniu ultrasonograficznym
uwidoczniono litą zmianę o wymiarach 1,8×1 cm, o nieregularnym obrysie,
z przylegającymi owalnymi hipoechogenicznymi węzłami chłonnymi. Rozpoznanie
gruźlicy zostało ustalone na podstawie badania histopatologicznego wyciętego guza.
W ostatnich latach odnotowuje się wzrost liczby zachorowań na pozapłucną postać
gruźlicy. Gruźlica pozapłucna może wystąpić praktycznie w każdym narządzie, jednak
najczęściej dotyczy opłucnej. Gruźlica węzłów chłonnych jest drugą co do częstości
występowania postacią gruźlicy pozapłucnej. Większość przypadków gruźlicy
węzłów chłonnych dotyczy zajęcia powierzchownych węzłów chłonnych. W badaniu
ultrasonograficznym stwierdzany jest pakiet nieprawidłowych, powiększonych i hipoechogenicznych
węzłów chłonnych. W 1/3 przypadków część środkowa węzłów jest
hiperechogeniczna, co wskazuje na serowacenie. Węzły chłonne mają tendencję do
tworzenia konglomeratów o zatartych granicach. Taki właśnie obraz węzłów chłonnych
zaobserwowaliśmy u przedstawianej przez nas pacjentki. Obraz ten może stanowić
wskazówkę diagnostyczną. W diagnostyce różnicowej należy jednak brać pod
uwagę wiele innych jednostek chorobowych, między innymi: sarkoidozę, chłoniaki,
zakażenia grzybicze, przerzuty nowotworowe, przy czym te ostatnie mają najbardziej
zbliżony obraz do węzłów chłonnych gruźliczych. Gruźlica powinna być uwzględniana
w diagnostyce różnicowej nietypowych tworów guzowatych.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
354–357
Physical description
Contributors
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
author
  • Katedra i Zakład Patomorfologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  • Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
References
  • 1. Korzeniewska‑Koseła M: Gruźlica w Polsce w 2009 roku. Przegl Epidemiol 2011; 65: 301–305.
  • 2. Clevenbergh P, Maitrepierre I, Simoneau G, Raskine L, Magnier JD, Sanson‑Le‑Pors MJ et al.: Lymph node tuberculosis in patients from regions with varying burdens of tuberculosis and human immunodeficiency virus (HIV) infection. Presse Med 2010; 39: e223–e230.
  • 3. Geldmacher H, Taube H, Kroeger C, Magnussen H, Kirsten DK: Assessment of lymph node tuberculosis in northern Germany: a clinical review. Chest 2002; 121: 1177–1182.
  • 4. Bilewicz R, Pietrykowski T, Marszałek A, Burduk P: Izolowana gruźlica węzłów chłonnych szyi. Otorynolaryngologia 2009; 8: 146–150.
  • 5. Gupta PR: Difficulties in managing lymph node tuberculosis. Lung India 2004; 21: 50–53.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b141e01b-aec8-4067-a737-35f66aa4dffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.