PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 216-226
Article title

CADASIL – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Content
Title variants
EN
CADASIL – clinical picture, diagnostic process and treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i zwyrodnieniem istoty białej (CADASIL) wbrew swojej nazwie jest uogólnioną arteriopatią spowodowaną mutacjami w genie NOTCH 3 zlokalizowanym na chromosomie 19. Przebieg kliniczny CADASIL-u jest zróżnicowany nawet wśród członków tej samej rodziny i nosicieli tej samej mutacji. Pierwsze objawy choroby pojawiają się zwykle w 4.-5. dekadzie życia. Klinicznie CADASIL charakteryzuje się występowaniem migreny z aurą, nawracających udarów niedokrwiennych, zaburzeń nastroju oraz narastającego otępienia. Cechą znamienną choroby jest wczesna obecność zaburzeń autoregulacji przepływu mózgowego. W badaniu mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego widoczne są rozległe hiperintensywne w projekcji T2-zależnej zmiany w istocie białej mózgu. Obecność tych zmian w przedniej części płatów skroniowych i torebce zewnętrznej uważa się za charakterystyczną radiologiczną cechę choroby. W badaniu histopatologicznym stwierdza się zwyrodnienie i ubytek miocytów gładkich w tętnicach oporowych średniego i małego kalibru oraz gromadzenie się w ścianie małych naczyń złogów gęstego osmofilnego materiału (GOM). Kryteriami umożliwiającymi rozpoznanie choroby są pozytywny wynik badania genetycznego oraz obecność złogów GOM w naczyniach w biopsji skóry lub mięśnia szkieletowego. Ze względu na nieznany patomechanizm choroby w chwili obecnej leczenie jest tylko objawowe. W poniższym artykule przeglądowym przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący obrazu klinicznego, procesu diagnostycznego i leczenia CADASIL-u w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych i klinicznych.
EN
Despite of its name, CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) is a systemic vascular disease related to mutations in the NOTCH 3 gene located on chromosome 19. The clinical course of CADASIL is highly variable, even within families and carriers of the same mutation. The onset of the disease is usually in 4-5 decade of life. CADASIL manifests clinically as migraine with aura, recurrent ischaemic strokes, mood disorders, and progressing dementia. Early presence of abnormalities in autoregulation of the cerebral blood flow is characteristic for the disorder. On T2-weighted MRI scans diffused hyperintensities in the cerebral white matter are visible. Involvement of the anterior temporal lobe and external capsule on brain MRI is considered as radiological feature for the disease. The pathologic hallmarks of CADASIL are degeneration and loss of vascular smooth muscle cells in resistant middle- and small-sized arteries, and presence of granular osmiophilic material (GOM) in wall of small vessels. Diagnostic criteria which allow to diagnose the disorder involve positive result of genetic examination and the presence of GOM deposits in vessel wall in skin or muscle biopsy. Since pathomechanism of CADASIL is unknown, treatment of the disease is only symptomatic. This review focuses on an update of CADASIL clinical picture, diagnosis and management based on the recent basic and clinical evidences.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
216-226
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, IMDiK PAN, Warszawa
References
 • 1. Baudrimont M., Dubas F., Joutel A. i wsp.: Autosomal dominant leukoencephalopathy and subcortical ischemic stroke. A clinicopathological study. Stroke 1993; 24: 122-125.
 • 2. Tournier-Lasserve E., Joutel A., Melki J. i wsp.: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy maps to chromosome 19q12. Nature Genetics 1993; 3: 256-259.
 • 3. Van Bogaert L.: Encéphalopathie sous-corticale progressive (Binswanger) à évolution rapide chez deuz soeurs. Med. Hellen. 1955; 24: 961-972.
 • 4. Sourander P., Walinder J.: Hereditary multi-infarct dementia. Morphological and clinical studies of a new disease. Acta Neuropathol. 1977; 39: 247-254.
 • 5. Low W.C., Junna M., Börjesson-Hanson A. i wsp.: Hereditary multi-infarct dementia of the Swedish type is a novel disorder different from NOTCH3 causing CADASIL. Brain 2007; 130: 357-367.
 • 6. Joutel A., Corpechot C., Ducros A. i wsp.: Notch3 mutations in CADASIL, a hereditary adult-onset condition causing stroke and dementia. Nature 1996; 383: 707-710.
 • 7. Razvi S.S., Davidson R., Bone I., Muir K.W.: The prevalence of cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) in the west of Scotland. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 2005; 76: 739-741.
 • 8. Yamamoto Y., Craggs L., Baumann M. i wsp.: Molecular genetics and pathology of hereditary small vessel diseases of the brain. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2011; 37: 94-113.
 • 9. Rafałowska .J, Fidziańska A., Dziewulska D. i wsp.: CADASIL: new cases and new questions. Acta Neuropathol. 2003; 106: 569-574.
 • 10. Dong Y., Hassan A., Zhang Z. i wsp.: Yield of screening for CADASIL mutations in lacunar stroke and leukoaraiosis. Stroke 2003; 34: 203-205.
 • 11. Hartley J., Westmacott R., Decker J. i wsp.: Childhood-onset CADASIL: clinical, imaging, and neurocognitive features. J. Child. Neurol. 2010; 25: 623-627.
 • 12. Granild-Jensen J., Jensen U.B., Schwartz M, Hansen U.S.: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy resulting in stroke in an 11-yearold male. Develop. Med. Child. Neurol. 2009; 51: 754-757.
 • 13. Watanabe M., Adachi Y., Jackson M. i wsp.: An unusual case of elderly-onset cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) with multiple cerebrovascular risk factors. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2010; doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis. 2010.05.008.
 • 14. Choi J.C.: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy: a genetic cause of cerebral small vessel disease. J. Clin. Neurol. 2010; 6: 1-9.
 • 15. Mykkänen K., Junna M., Amberla K. i wsp.: Different clinical phenotypes in monozygotic CADASIL twins with a novel NOTCH3 mutation. Stroke 2009; 40: 2215-2218.
 • 16. Chabriat H., Joutel A., Dichgans M. i wsp.: CADASIL. Lancet Neurol. 2009; 8: 643-653.
 • 17. Dichgans M., Mayer M., Uttner I. i wsp.: The phenotypic spectrum of CADASIL: clinical findings in 102 cases. Ann. Neurol. 1998; 44: 731-739.
 • 18. Ringelstein E.B., Nabavi G.D.: Cerebral small vessel diseases: cerebral microangiopathies. Curr. Opin. Neurol. 2005; 18: 179-188.
 • 19. Rafałowska J., Dziewulska D., Fidziańska A.: CADASIL: what component of the vessel wall is really a target for Notch 3 gene mutations? Neurol. Res. 2004; 26: 558-562.
 • 20. Bentley P., Wang T., Malik O. i wsp.: CADASIL with cord involvement associated with a novel and atypical NOTCH3 mutation. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2011; 82: 855-860.
 • 21. Taillia H., Chabriat H., Kurtz A. i wsp.: Cognitive alteration in non-demented CADASIL patients. Cerebrovasc. Dis. 1998; 8: 97-101.
 • 22. Ebke M., Dichgans M., Bergman M. i wsp.: CADASIL: skin biopsy allows diagnosis in early stages. Acta Neurol. Scand. 1997; 95: 351-357.
 • 23. Chabriat H., Vahedi K., Iba-Zizen M.T. i wsp.: Clinical spectrum of CADASIL: a study of 7 families. Lancet 1995; 346: 934-939.
 • 24. Mesulam M., Siddique T., Cohen B.: Cholinergic denervation in a pure multi-infarct state: observations on CADASIL. Neurology 2003; 60: 1183-1185.
 • 25. Keverne J.S., Low W.C., Ziabreva I. i wsp.: Cholinergic neuronal deficits in CADASIL. Stroke 2007; 38: 188-191.
 • 26. Manganelli F., Ragno M., Cacchiò G. i wsp.: Motor cortex cholinergic dysfunction in CADASIL: a transcranial magnetic demonstration. Clin. Neurophysiol. 2008; 119: 351-355.
 • 27. Reyes S., Viswanathan A., Godin O. i wsp.: Apathy: a major symptom in CADASIL. Neurology 2009; 72: 905-910.
 • 28. Sicurelli F., Dotti M.T., De Stefano N. i wsp.: Peripheral neuropathy in CADASIL. J. Neurol. 2005; 252: 1206-1209.
 • 29. Miranda M., Dichgans M., Slachevsky A. i wsp.: CADASIL presenting with a movement disorder: a clinical of a Chilean kindred. Mov. Dis. 2006; 21: 1008-1012.
 • 30. Haan J., Lesnik-Oberstein S.A., Ferrari M.D.: Epilepsy in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leucoencephalopathy. Cerebrovasc. Dis. 2007; 24, 316-317.
 • 31. Rufa A., Malandrini A., Dotti M.T. i wsp.: Typical pathological changes of CADASIL in the optic nerve. Neurol. Sci. 2005; 26: 271-274.
 • 32. Razvi S.S., Bone I.: Single gene disorders causing stroke. J. Neurol. 2006; 256: 685-700.
 • 33. Parisi V., Pierelli F., Coppola G. i wsp.: Reduction of optic nerve fiber layer thickness in CADASIL. Eur. J. Neurol. 2007; 14: 627-631.
 • 34. Roine S., Harju M., Kivela T.T. i wsp.: Ophthalmologic findings in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy: a cross-sectional study. Ophthalmology 2006; 113: 1411-1417.
 • 35. Haritoglou C., Rudolph G., Hoops J.P. i wsp.: Retinal vascular abnormalities in CADASIL. Neurology 2004; 62: 1202-1205.
 • 36. Harju M., Tuominen S., Summanen P. i wsp.: Scanning laser Doppler flowmetry shows reduced retinal capillary blood flow in CADASIL. Stroke 2004; 35: 2449-2452.
 • 37. Lesnik-Oberstein S.A., Jukema J.W., Van Duinen S.G. i wsp.: Myocardial infarction in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). Medicine 2003; 82: 251-256.
 • 38. Rufa A., Guideri F., Acampa M. i wsp.: Cardiac autonomic nervous system and risk of arrhythmias in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). Stroke 2007; 38: 276-280.
 • 39. Cumurciuc R., Henry P., Gobron C. i wsp.: Electrocardiogram in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy patients without any clinical evidence of coronary artery disease: a case-control study. Stroke 2006; 37: 1100-1102.
 • 40. Kusaba T., Hatta T., Kimura T. i wsp.: Renal involvement in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). Clin. Nephrol. 2007; 67: 182-187.
 • 41. Guerrot D., François A., Boffa J.J. i wsp.: Nephroangiosclerosis in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy: is NOTCH3 mutation the common culprit? Am. J. Kidney Dis. 2008; 52: 340-345.
 • 42. Opherk C., Peters N., Herzog J. i wsp.: Long-term prognosis and causes of death in CADASIL: a retrospective study in 411 patients. Brain 2004; 127: 2533-2539.
 • 43. Peters N., Opherk C., Bergmann T. i wsp.: Spectrum mutations in biopsy-proven CADASIL. Arch. Neurol. 2005; 62: 1091-1094.
 • 44. Markus H.S., Martin R.J., Simpson M.A. i wsp.: Diagnostic strategies in CADASIL. Neurology 2002; 59: 1134-1138.
 • 45. Joutel A., Vahedi K., Corpechot C. i wsp.: Strong clustering and stereotyped nature of Notch3 mutations in CADASIL patients. Lancet 1997; 350: 1511-1515.
 • 46. Joutel A., Andreux F., Gaulis S. i wsp.: The ectodomain of the Notch3 receptor accumulates within the cerebrovasculature of CADASIL patients. J. Clin. Invest. 2000; 105: 597-605.
 • 47. O’Sullivan M., Jarosz J.M., Martin R.J. i wsp.: MRI hyperintensities of the temporal lobe and external capsule in patients with CADASIL. Neurology 2001; 56: 628-634.
 • 48. Fattapposta F., Restuccia R., Pirro C. i wsp.: Early diagnosis in CADASIL: the role of MRI. Func. Neurol. 2004; 19: 239-242.
 • 49. Chabriat H., Bousser M.G., Pappata S.: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy: a positron emission tomography study in two affected family members. Stroke 1995; 26: 1729-1730.
 • 50. Holtmannspötter M., Peters N., Opherk C. i wsp.: Diffusion magnetic resonance histograms as a surrogate marker and predictor of disease progression in CADASIL: a two-year follow-up study. Stroke 2005; 36: 2559-2565.
 • 51. Park S.A., Yang C.Y., Choi S.S., Kim W.H.: Assessment of cerebral hemodynamics to acetazolomide using brain perfusion SPECT in CADASIL. Clin. Nucl. Med. 2011; 36: 158-159.
 • 52. Tuominen S., Miao Q., Kurki T. i wsp.: Positron emission tomography examination of cerebral blood flow and glucose metabolism in young CADASIL patients. Stroke 2004; 35: 1063-1067.
 • 53. Kalaria R.N., Viitanen M., Kalimo H. i wsp.: The pathogenesis of CADASIL: an update. J. Neurol. Sci. 2004; 226: 35-39.
 • 54. Dichgans M., Petersen D.: Angiographic complications in CADASIL. Lancet 1997; 349: 776-777.
 • 55. Chabriat H., Pappata S., Ostergaard L. i wsp.: Cerebral hemodynamics in CADASIL before and after acetazolamide challenge assessed with MRI bolus tracking. Stroke 2000; 3: 1904-1912.
 • 56. Hussain M., Singhal S., Markus H., Singer D.R.: Abnormal vasoconstrictor responses o angiotensin II and noradrenaline in isolated small arteries from patients with CADASIL. Stroke 2004; 35: 853-858.
 • 57. Gobron C., Vahedi K., Vicaut E. i wsp.: Characteristic features of in vivo skin microvascular reactivity in CADASIL. J. Cereb. Blood Flow Metabol. 2007; 27: 250-257.
 • 58. Pfeffercorn T., Stuckrad-Barre S., Herzog J. i wsp.: Reduced cerebrovascular CO2 reactivity in CADASIL. A transcranial Doppler sonography study. Stroke 2001; 32: 17-21.
 • 59. Stenborg A., Kalimo H., Viitanen M. i wsp.: Impaired endothelial function of forearm resistance arteries in CADASIL patients. Stroke 2007; 38: 2692-2697.
 • 60. Milunsky A., Konialis G., Shim S.H. i wsp.: The prenatal diagnosis of CADASIL by mutation analysis. Prenat. Diagn. 2005; 25: 1057-1058.
 • 61. Joutel A., Favrole P., Labauge P. i wsp.: Skin biopsy immunostaining with a Notch3 monoclonal antibody for CADASIL diagnosis. Lancet 2001; 358: 2049-2051.
 • 62. Ishiko A., Shimizu A., Nagata E. i wsp.: Notch3 ectodomain is a major component of granular osmiophilic material (GOM) in CADASIL. Acta Neuropathol. 2006; 112: 333-339.
 • 63. Schultz A., Santoianni R., Hewan-Lowe K.: Vasculopathic changes of CADASIL can be focal in skin biopsies. Ultrastruct. Pathol. 1999; 23: 241-247.
 • 64. Lesnik Oberstein S.A., van Duinen S.G., van den Boom R. i wsp.: Evaluation of diagnostic NOTCH3 immunostaining in CADASIL. Acta Neuropathol. 2003; 106: 107-111.
 • 65. Lesnik Oberstein S.A., Maat-Schieman M.L., Boon E.M. i wsp.: No vessel wall abnormalities in a human foetus with a NOTCH3 mutation. Acta Neuropathol. 2008; 115: 369-370.
 • 66. Lewandowska E., Leszczyńska A., Wierzba-Bobrowicz T. i wsp.: Ultrastructural picture of blood vessels in muscle and skin biopsy in CADASIL. Folia Neuropathol. 2006; 44: 265-273.
 • 67. Razvi S.S., Davidson R., Bone I., Muir K.W.: Is inadequate family history a barrier tp diagnosis in CADASIL? Acta Neurol. Scand. 2005; 112: 323-326.
 • 68. Tikka S., Mykkänen K., Ruchoux M.M. i wsp.: Congruence between NOTCH3 mutations and GOM in 131 CADASIL patients. Brain 2009; 132: 933-939.
 • 69. Peters N., Freilinger T., Opherk C. i wsp.: Effects of short term atorvastatin treatment on cerebral hemodynamics in CADASIL. J. Neurol. Sci. 2007; 260: 100-105.
 • 70. Chen Y., Guo J.J., Li H. i wsp.: Risk of cerebrovascular events associated with antidepressant use in patients with depression: a population-based, nested case-control study. Ann. Pharmacother. 2008; 42: 177-184.
 • 71. Peters N., Holtmannspotter M., Opherk C. i wsp.: Brain volume changes in CADASIL: a serial MRI study in pure subcortical ischemic vascular disease. Neurology 2006; 66: 1517-1522.
 • 72. Viswanathan A., Guichard J.P., Gschwendtner A. i wsp.: Blood pressure and haemoglobin A1c are associated with microhaemorrhage in CADASIL: a two-centre cohort study. Brain 2006; 129: 2375-2383.
 • 73. del Rio Espinola A., Mendioroz M., Domingues-Montanari S. i wsp.: CADASIL management or what to do when there is little one can do. Expert Rev. Neurotherapy 2009; 9: 197-210.
 • 74. Laufs U., La Fata V., Plutzky .J, Liao J.K.: Upregulation of endothelial nitric oxide synthase by HMG CoA reductase inhibitors. Circulation 1998; 97: 1129-1135.
 • 75. Joutel A.: Pathogenesis of CADASIL. Bioessays 2011; 33: 73-80.
 • 76. Takahashi K., Adachi K., Kunimoto S. i wsp.: Potent inhibitors of amyloid β fibrillization, 4,5-dianilinophthalimide and staurosporine aglycone, enhance degradation of preformed aggregates of mutant Notch3. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2010; 402: 54-58.
 • 77. van Ommen G.J., Aartsma-Rus A., Evers M. i wsp.: Antisense oligonucleotids for neurological diseases. EFNS Congress; Budapest 2011 – doniesienie ustne.
 • 78. Yanagawa S., Ito N., Arima K., Ikeda S.: Cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy. Neurology 2002; 58: 817-820.
 • 79. Verreault S., Joutel A., Riant F. i wsp.: A novel hereditary small vessel disease of the brain. Ann. Neurol. 2006; 59: 353-357.
 • 80. Hagel C., Groden C., Niemeyer R. i wsp.: Subcortical angiopathic encephalopathy in a German kindred suggests an autosomal dominant disorder distinct from CADASIL. Acta Neuropathol. 2004; 108: 231-240.
 • 81. Hirabayashi S., Wada T., Kondo Y., Arima K.: Autosomal dominant leukoencephalopathy with mild clinical symptoms due to cerebrovascular dysfunctions: a new disease entity? Brain Dev. 2008; 30: 146-150.
 • 82. Winkler D.T., Lyrer P., Probst A. i wsp.: Hereditary systemic angiopathy (HSA) with cerebral calcifications, retinopathy, progressive nephropathy, and hepatopathy. J. Neurol. 2008; 255: 77-88.
 • 83. Wang T., Baron M., Trump D.: An overview of Notch3 function in vascular smooth muscle cells. Prog. Biophys. Mol Biol. 2008; 96: 499-509.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b119d4d4-e5bd-4f42-ab74-81c50a5652be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.