PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | XVI | 1 | 29-43
Article title

Wzór zachowania A osób z chorobą gravesa-Basedowa jako predyktor akceptacji choroby

Content
Title variants
EN
Type A behavior in individuals with graves-Basedow disease as a predictor of acceptance of the illness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Type A behavior pattern as a life style (characterized with commitment, realization of the largest number of aims in the shortest time, expressing inclination to compete, strong endeavor to obtain regards and promotion, aggressiveness, impatience, speed, a feel of time pressure, and excessive responsibility) is known to be a risk parameter of somatic illnesses. Main the aim of researches was to qualify a relation between Type A behavior pattern and acceptance of illness in a group of individuals with Graves-Basedow disease. The sample included 70 patients with Graves-Basedow disease and 70 healthy persons. In each group there were 14 men and 56 women. Patients filled in three methods: Framingham Type A Behavior Pattern Measure, Acceptance of Illness Scale and a personal survey. Results do not show any differences between healthy and diseased people in an intensity level of a typical behaviors for Types A behavior pattern. A clinical state of diseased people does not differentiate the level of a typical behaviors for Types A. Type A is connected to functioning in the state of illness which represent the acceptance of illness – the higher a person scores in Type A scale, the more difficulties he or she has in accepting the illness. This relationship applies mainly to the tendency to compete. It appears, that type A behavior pattern does not play the part of a risk predictor in the investigated group, but it is a predictor of functioning in illness representing the acceptance of illness.
Keywords
Year
Volume
XVI
Issue
1
Pages
29-43
Physical description
Contributors
 • Instytut psychologii UKW Bydgoszcz
References
 • Basińska, M.A. (2006). Reumatoidalne zapalenie stawów. Obraz psychologiczny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Basińska, M.A., Zalewska-Rydzkowska, D., Wolańska, P., Junik, R. (2008). Dyspozycyjny optymizm a akceptacja choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedowa. Endokrynologia Polska, 59(1), 23-29.
 • Bergman, L.R., Magnusson, D. (1986). Type A behaviour: a longitudinal study from childhood to adulthood. Psychosomatic Medicine, 48(1-2), 134-142.
 • Bętkowska-Korpała, B. (2004). Rola Wzoru zachowania A w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca. W: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk (red.) Choroba niedokrwienna serca (s. 175-198). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Chiou, A.F., Wang, H.L., Chan, P., Ding, Y.A., Hsu, K.L., Kao, H.L. (2009). Factors associated with behavior modification for cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease in northern Taiwan. Journal of Nursing Research, 17(3), 221-230.
 • Cohen, S., Pressman, S.D. (2006). Positive affect and health. Current Directions in Psychological Science, 15(3), 122-125.
 • Czapiński, J. (2005). Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 359-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eliasz, A., Wrześniewski, K. (1988). Ryzyko chorób psychosomatycznych. Środowisko i temperament a Wzór Zachowania A. Wrocław: Zakład Nauk im.Ossolińskich.
 • Everly, G.S., Rosenfeld, R. (1992). Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia. Warszawa: PWN.
 • Falkowska, M.A. (2007). Wzór zachowania A u kobiet z chorobą Gravesa-Basedowa a ich funkcjonowanie w chorobie. Niepublikowana praca magisterska. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Felton, B.J., Revenson, T.A. (1984). Coping with chronic illness: a study of illness controllability and the influence of coping strategies on psychological adjustment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3, 343-353.
 • Gaczkowska, J. (2008). Spostrzegane wsparcie, akceptacja choroby a satysfakcja z życia u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Niepublikowana praca magisterska. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Gietka-Czernel, M., Jastrzębska, H. (2002). Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Warszawa: OIN pharma.
 • Głowacki, S.M. (2007). Wzór zachowania A osób chorych na cukrzyce typu I, a ich funkcjonowanie w chorobie. Niepublikowana praca magisterska. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • Harrison, T., Stuifbergen, A., Adachi, E., Becker, H. (2004). Marriage, impairment and acceptance in persons with multiple sclerosis. Western Journal of Nursing Research, 26(3), 266-285.
 • Henry, J.P. (1992). Biological basis of the stress response. Integrative Psychological and Behavioral Science, 27(1), 66-83.
 • Jarzemowski, J. (1996). Zachowanie się wybranych parametrów gospodarki lipidowej u mężczyzn z chorobami psychosomatycznymi w zależności od wzoru zachowania. W: H. Skłodowski (red.) Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata (s. 36-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Juczyński, Z. (1989). Predyktory efektywności rehabilitacji kardiologicznej po niepowikłanym zawale serca. Studium psychologiczne. Lublin: KUL .
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP.
 • Keltikangas-Järvinen, l., Räikkönen, K. (1989). Pathogenic and protective factors of type A behavior in adolescents. Journal of Psychosomatic Researches, 33(5), 591-602.
 • Keogh, A.M., Feehally, J. (1999). A Quantitative Study Comparing Adjustment and Acceptance of Illness in Adults on Renal Replacement Therapy. American Nephrology Nurses Association Journal, 26(5), 471-477.
 • Leventhal, H., Patrick-Miller, L. (2005). Emocje a choroby somatyczne – przyczyny i wskaźniki podatności na zachorowanie. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.) Psychologia emocji (s. 657-675). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Luban-Plozza, B., Pöldinger, W., Kröger, F., Wasilewski, B. (1995). Zaburzenia psychosomatyczne w praktyce lekarskiej. Warszawa: Wydawnctwo Lekarskie PZ WL.
 • Manuck, S.B. (1994). Cardiovascular Reactivity in Cardiovascular Disease: „Once More Unto the Breach”:. International Journal of Behavioral Medicine, 1(1), 4-31.
 • Miniszewska, J., Juczyński, Z., Sysa-Jędrzejowska, A., Zalewska, A., Woźniacka, A. (2006). Wyznaczniki jakości życia chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Przegląd Lekarski, 63(4), 188-190.
 • Nasiłowska-Barud, A., Markiewicz, M. (1993). Psychologiczne problemy u chorych z cukrzycą i zawałem serca. Wiadomości Lekarskie, 46, 167-173.
 • Ogińska-Bulik, N. (1994). Cechy osobowości i Wzór Zachowania a ryzyko chorób psychosomatycznych. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 128-135.
 • Ogińska-Bulik, N. (1999). Modyfikacja zachowań Typu A u dzieci. Przegląd Psychologiczny, 62(4), 83-94.
 • Ogińska-Bulik, N. (2001). Wzór Zachowania A u dzieci jako czynnik sprzyjający zdrowiu? W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 69-78). Lublin: TN KUL .
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008a). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Powell, L.H., Friedman, M., Thoresen, C.E., Gill, J.J., Ulmer, D.K. (1984). Can the type A behavior pattern be altered after myocardial infarction? A second year report from the recurrent coronary prevention project. Psychosomatic Medicine, 46(4), 293-313.
 • Pulkki-Raback, L. (2004). Temperament, socioeconomic status and cardiovascular risk. Helsinki: Uniwersytet Helsiński.
 • Rankin, H., Holttum, S. (2003). The relationship between acceptance and cognitive representations of pain in participants of a pain management programme. Psychology, Health & Medicine, 8(3), 329-334.
 • Richman, L.S., Kubzansky, L., Maselko, J., Kawachi, I., Choo, P., Bauer, M. (2005). Positive emotion and health: going beyond the negative. Health Psychology, 24(4), 422-429.
 • Sheridan, C., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia: wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Sieradzki, J. (2006). Podział, diagnostyka i epidemiologia cukrzycy. Podział i diagnostyka cukrzycy. W: J. Sieradzki (red.) Cukrzyca (s. 142-150). Gdańsk: Via Medica.
 • Smith, T.W., MacKenzie, J. (2006). Personality and risk of physical illness. Annual Review of Clinical Psychology, 2, 435-467.
 • Solomon, G. (1990). Emocje, odporność i choroba. Perspektywa historyczna i filozoficz-na. Nowiny Psychologiczne, 1-2, 117-126.
 • Stabler, B., Surwit, R.S., Lane, J.D., Morris, M.A., Litton, J., Feinglos, M.N. (1987). Type A behavior pattern and blood glucose control in diabetic children. Psychosomatic Medicine, 49(3), 313-316.
 • Tylka, J. (1999). Modyfikacja zachowania Typu A jako podstawa prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca. Przegląd Psychologiczny, 4, 69-76.
 • Tylka, J. (2000). Psychosomatyka – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Warmuz-Stangierska, I., Czarnywojtek, A., Ziemnicka, K., Stangierski, R., Sowiński, J. (2006). Porównawcze badania psychologiczne chorych z rakiem tarczycy oraz z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Endokrynologia Polska, 57(6), 620-623.
 • Wrześniewski, K. (1993). Styl życia a zdrowie: wzór zachowania A. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologicznego PAN.
 • Zdzienicka, A.M. (1991). Psychologiczne problemy pacjentów chorych na cukrzycę. Zdrowie Psychiczne, 1-4, 173-181.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b11749d1-1547-4ab7-b0d3-669088798594
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.