PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 57–59
Article title

Zespół PFAPA – periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis (okresowa gorączka, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie gardła, zapalenie węzłów chłonnych szyi)

Content
Title variants
EN
PFAPA syndrome – periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis and adenitis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zespół PFAPA, rozpoznawany głównie u dzieci poniżej 5 roku życia, charakteryzuje się nawrotowym występowaniem epizodów gorączkowych, z towarzyszącym aftowym zapaleniem jamy ustnej, zapaleniem gardła i powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych. W pracy omówiono objawy kliniczne zespołu, przedstawiono zalecenia dotyczące diagnostyki różnicowej oraz metody leczenia.
EN
PFAPA syndrome, diagnosed mainly in children under 5 years of age is characterized by periodic episodes of fever, accompanied by aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical lymphadenopathy. Clinical symptoms of this syndrome, recommendations concerning diff erential diagnosis, as well as methods of treatment were presented in this paper.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
57–59
Physical description
Contributors
 • II Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 21 41-800 Zabrze tel./fax 32 271 74 20
author
 • Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach
 • Katedra i Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu
 • Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Femiano F., Lanza A., Buonaiuto C., Gombos F., Crillo N. Oral aphtous-like lesions, PFAPA syndrome: a review. J. Oral Pathol. Med. 2008; 37: 319–323.
 • 2. Leong S.C.L., Karkos P.D., Apostolidou M.T. Is there a role for the otolaryngologist in PFAPA syndrome? A systematic review. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2006; 70: 1841–1845.
 • 3. Szenborn L., Czerniak T. Zespół okresowej gorączki, aftowego zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła oraz limfadenopatii szyjnej (PFAPA) u dzieci – doświadczenia własne. Pediatr. Pol. 2006; 81; 9: 668–673.
 • 4. Tasher D., Somekh E., Dalal I. PFAPA syndrome: new clinical aspects disclosed. Arch. Dis. Child. 2006; 91; 12: 981–984.
 • 5. Tasher D., Stein M., Dalal I., Somekh E. Colchicine prophylaxis for frequent periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis episodes. Acta Paediatr. 2008; 97; 8: 1090–1092.
 • 6. Licameli G., Jeff rey J., Luz J., Jones D., Kenna M. Eff ect of adenotonsillectomy in PFAPA syndrome. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2008; 13(2): 136–140.
 • 7. Dahn K.A., Glode M.P., Chan K.H. Periodic fever and pharyngitis in young children: a new disease for the otolaryngologist? Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2000; 126: 1146–1149.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b11159b0-cbac-4a2a-965a-5d8c248ff521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.