PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 3 | 34–40
Article title

Polimorfi zm genetyczny wybranych alleli cytochromu CYP2D6 u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową i zapaleniem mięśnia sercowego

Content
Title variants
EN
Genetical polymporphism of chosen CYP2D6 alleles among the patients with dilated cardiomyopathy and myocarditis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cytochrom CYP2D6 ma różne warianty sekwencji kodującego go genu, wpływające na jego aktywność enzymatyczną. Międzyosobnicze różnice w aktywności izoenzymu CYP2D6 mogą prowadzić do działań niepożądanych lub braku skuteczności terapeutycznej standardowych dawek leku. Celem pracy było genotypowanie wybranych alleli CYP2D6 w grupie pacjentów z potwierdzonym klinicznie stanem zapalnym mięśnia sercowego lub kardiomiopatią rozstrzeniową. W pracy zastosowano reakcję PCR z użyciem czterech starterów w celu detekcji alleli 3*,4* i 6* CYP2D6 w grupie 53 pacjentów. Do wykrycia allelu CY2D6*5 zastosowano długołańcuchową reakcję PCR typu multipleks. Przeprowadzona analiza wykazała w badanej grupie pacjentów obecność jednej heterozygoty dla allelu CYP2D6*3, dwóch heterozygot dla allelu CYP2D*6, dziesięciu heterozygot i dwóch homozygot dla alellu CYP2D6*4. Znaleziono także jedną osobę z delecją locus CYP2D6. Przedstawione metody ułatwiają i przyspieszają dokładną analizę farmakogenetyczną izoformy CYP2D6.
EN
Cytochrome P450 2D6 has been reported to possess variation in the encoding gene that aff ects enzymatic activity. Interindividual diff erences in CYP2D6 activity can produce adverse eff ects or lack of therapeutic eff ect under standard therapy. The aim of the study was to genotyope the chosen alleles of CYP2D6 among the patients with clinically confi rmed myocarditis or dilated cardiomyopathy. Tetra-primer PCR assays was used to detect mutations in CYP2D6 *3, *4 and *6 allelles among 53 patients. A multiplex long PCR was used to genotype CYP2D6*5 allele. Analysis showed the presence of one heterozygote for CYP2D6*3, two heterozygote for CYP2D6*6, ten heterozygote and two homozygote for CYP2D6*4 among the examined patients. One person with deletion of CYP2D6 locus was also detected. Presented methods will facilitate and accelerate the detailed pharmacogenomic analysis of CYP2D6.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
3
Pages
34–40
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Narcyzów 1 41-200 Sosnowiec tel. 32 364 10 03
 • Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Wojtczak A., Skrętkowicz J. Kliniczne znaczenie polimorfi zmu wybranych genów cytochromu P-450: rodziny CYP1, podrodziny CYP2A, CYP2B oraz CYP2C. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 26: 248–252.
 • 2. Wijnen P., Buijsch R., Drent M. The prevalence and clinical relevance of cytochrome P450 polymorphisms. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 26: 211–219.
 • 3. Zhou S.F. Polymorphism of human cytochrome P450 2D6 and its clinical signifi cance. Clin. Pharmacokinet 2009; 48: 689–723.
 • 4. Zanger U., Raimundo S., Eichelbaum M. Cytochrome P450 2D6: overview and update on pharmacology, genetics, biochemistry. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2004; 369: 23–37.
 • 5. Kurzawski M., Górnik W., Droździk M. Rzadkie polimorfi zmy w genie CYP2D6 mogą zakłócać interpretację wyników badań farmakogenetycznych. Probl. Ter. Monitorowanej 2005; 16: 99–103.
 • 6. Wojtczak A., Skrętkowicz J. Kliniczne znaczenie polimorfi zmu wybranych genów cytochromu P-450 podrodzin CYP2D, CYP2E i CYP3A – część II. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 27: 166–169.
 • 7. Shen H., He M., Liu H. i wsp. Comparative Metabolic Capabilities and Inhibitory Profi les of CYP2D6.1, CYP2D6.10, and CYP2D6.17. Drug. Metab. Dispos. 2007; 35: 1292–1300.
 • 8. Hersberger M., Marti-Jaun J., Rentsch K. i wsp. Rapid Detection of the CYP2D6*3, CYP2D6*4, and CYP2D6*6 Alleles by Tetra- Primer PCR and of the CYP2D6*5 Allele by Multiplex Long PCR. Clin. Chem. 2000; 46: 1072–1077.
 • 9. Sistonen J., Fuselli S., Palo J. i wsp. Pharmacogenetic variation at CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6 at global and microgeographic scales. Pharmacogenet. Genomics 2009; 19: 170–179.
 • 10. Kirchheiner J., Heesch C., Bauer S. Impact of the ultrarapid metabolizer genotype of cytochrome P450 2D6 on metoprolol pharmacokinetics and pharmacodynamics. Clin. Pharmacol. Ther. 2004; 76: 302–312.
 • 11. Sistonen J., Fuselli S., Palo J., Chauhan N., Padh H., Sajantila A. Pharmacogenetic variation at CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6 at global and microgeographic scales. Pharmacogenet. Genomics 2009; 19: 170–179.
 • 12. Skrętkowicz J., Wojtczak A., Rychlik- -Sych M. Polymorphism of dextromethorphan oxidation in Polish population. Acta Pol. Pharm. 2008; 65: 611–615.
 • 13. Buzkova H., Pechandowa K., Slanar O., Perlik F. Frequency of single nucleotide polymorphisms of CYP2D6 in the Czech population. Cell. Biochem. Funct. 2008; 26: 76–81.
 • 14. Ingelman-Sundberg M. Genetic polymorphism of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity. Pharmacogenomics J. 2005; 5: 6–13.
 • 15. Kirchheiner J. CYP2D6 Phenotype Prediction From Genotype: Which System Is the Best? Clin. Pharmacol. Ther. 2008; 83: 225–227.
 • 16. Gonzalez I., Penas-Lledo E., Perez B. Relation between CYP2D6 phenotype and genotype and personalisty in healthy volunteers. Pharmacogenomics 2008; 9: 833–840.
 • 17. Kirchheiner J., Heesch C., Bauer S. Impact of the ultrarapid metabolizer genotype of cytochrome P450 2D6 on metoprolol pharmacokinetics and pharmacodynamics. Clin. Pharmacol. Ther. 2004; 76: 302–312.
 • 18. Doki K., Homma M., Kuga K. i wsp. Eff ect of CYP2D6 genotype on fl ecainide pharmacokinetics in Japanese patients with supraventricular tachyarrhythmia. Eur. J. Clin. Pharmacol. 2006; 62: 919–926.
 • 19. Dorn G. Pharmacogenetic profi lling in the treatment of heart disease. Trans. Res. 2009; 154: 295–302.
 • 20. Pułczyńska A., Łukaszewicz J., Zieliński W. i wsp. Wykrywanie mutacji w genie CYP2D6 jako element optymalizacji farmakoterapii. Farm. Pol. 2004; 60: 692– –698.
 • 21. Zanger M., Fischer J., Raimundo S. i wsp. Comprehensive analysis of the genetic factors determining expression and function of hepatic CYP2D6. Pharmacogenetics 2001; 11: 573–585.
 • 22. Ye S., Hupmhries S., Green F. Allele specifi c amplifi cation by Tetra-primer PCR. Nucleic Acids. Res. 1992; 20: 1152– –1154.
 • 23. Jain K. Applications of AmpliChip CYP450. Mol. Diagn. 2005; 9: 119–127.
 • 24. Litos I., Emmanouilidou E., Glynou K. i wsp. Rapid genotyping of CYP2D6, CYP2C19 and TPMT polymorphisms by primer extension reaction in a dipstick format. Anal. Bioanal. Chem. 2007; 389: 1849–1857.
 • 25. Konstantou K., Ioannou C., Christopoulos K. Dual-allele dipstick assay for genotyping single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction. Eur. J. Hum. Genet. 2009; 17: 105–111.
 • 26. Toscano C., Klein K., Blievernicht J. i wsp. Impaired expression of CYP2D6 in intermediate metabolizers carrying the *41 allele caused by the intronic SNP 2988G>A. Pharmacogenet. Genomics 2006; 16: 755–766.
 • 27. Kurzawski M., Górnik W., Droździk M. Rzadkie polimorfi zmy w genie CYP2D6 mogą zakłócać interpretację wyników badań farmakogenetycznych. Probl. Ter. Monitor. 2005; 16: 99–103.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b06d0303-a1f5-4bbe-893c-dfc73f4eb986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.