PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 4 | 410–418
Article title

Trudności związane z przestrzeganiem diety bezglutenowej przez chorych na celiakię mieszkających na Górnym Śląsku

Content
Title variants
EN
Difficulties related to compliance with gluten-free diet by patients with coeliac disease living in Upper Silesia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Compliance with gluten-free diet is the basic method for controlling coeliac disease in patients regardless of their age. It may be, however, challenging to follow in daily life. The prevalence of the disease (approx. 1% of European population is affected) makes it an important public health problem. Aim of the study: Investigating the difficulties and obstacles related to compliance with gluten-free diet by children and adult patients living in Upper Silesia region. Material and method: The study included 30 mothers of children with coeliac disease (Group I) and 30 adult coeliac disease patients (Group II). The patients kept a gluten-free diet. Data were obtained in an anonymous survey drawn up for the purpose of this study, conducted in 2010. Results: The respondents reported a very limited access to gluten-free meals in mass-catering establishments (76.7% of the participants in Group II, and 70% children at nurseries, kindergartens and schools), lack of adequate food product labelling (93% in both groups), difficulties experienced in social life (60% in Group II), difficulties experienced when travelling within Poland (76.7% in Group II) and abroad (83.3% in Group II), and no existing reimbursement plan for the high diet costs (16.7% in Group I vs. 26.7% in Group II). Conclusions: 1) The necessity of compliance with gluten-free diet causes a lot of difficulties in everyday life to patients with coeliac disease and parents of children suffering from coeliac disease. Proper treatment requires their identification by the attending physician. 2) Improved food labelling as regards gluten content as well as inclusion of gluten-free meals in the menu of food-serving establishments will contribute to improved quality of life of children and adults suffering from coeliac disease. 3) Associations of patients on a gluten-free diet should continue their efforts to have high costs of this diet refunded.
PL
Przestrzeganie diety bezglutenowej jest podstawową metodą leczenia chorych na celiakię, niezależnie od wieku pacjenta. Może to być uciążliwe w codziennym życiu. Częstość występowania choroby (około 1% populacji europejskiej) sprawia, że stanowi ona istotny problem zdrowia publicznego. Cel pracy: Poznanie trudności związanych ze stosowaniem diety bezglutenowej przez dzieci i osoby dorosłe chore na celiakię mieszkające na Górnym Śląsku. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyło 30 matek dzieci (grupa I) oraz 30 osób dorosłych chorych na celiakię (grupa II). Chorzy przestrzegali diety bezglutenowej. Dane uzyskano na podstawie autorskiej anonimowej ankiety. Badania prowadzono w roku 2010. Wyniki: W związku ze stosowaniem diety respondenci relacjonowali bardzo ograniczony dostęp do posiłków bezglutenowych w miejscach zbiorowego żywienia (76,7% badanych w grupie II oraz 70% dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach), brak wyraźnego oznakowania żywności (w obu grupach po 93% osób), trudności w kontaktach towarzyskich (60% w grupie II), podczas podróży krajowych (76,7% w grupie II) i zagranicznych (83,3% w grupie II) oraz brak możliwości refundacji wysokich kosztów diety (16,7% w grupie I vs 26,7% w grupie II). Wnioski: 1) Konieczność przestrzegania diety bezglutenowej przysparza pacjentom z celiakią i rodzicom chorych dzieci wielu trudności w życiu codziennym. Prawidłowy przebieg leczenia wymaga ich rozeznania przez lekarza prowadzącego. 2) Poprawa oznakowania żywności pod względem zawartości glutenu, a także uwzględnianie posiłków bezglutenowych w jadłospisach placówek prowadzących zbiorowe żywienie przyczyni się do poprawy jakości życia dzieci i dorosłych chorych na celiakię. 3) Stowarzyszenia pacjentów będących na diecie bezglutenowej powinny nadal zabiegać o możliwość refundacji wysokich kosztów tej diety.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
410–418
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
author
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze, Polska
References
 • Fasano A: Should we screen for coeliac disease? Yes. BMJ 2009; 339: 998–999.
 • Szajewska H: Czy można zapobiec celiakii? Alergia 2007; 3: 17–20.
 • Cedro A, Grabowicz D, Marczewska A et al.: Celiakia – krótki przewodnik. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej, Warszawa 2007: 1–15.
 • Catassi C, Fasano A: Celiac disease. Curr Opin Gastroenterol 2008; 24: 687–691.
 • Kurppa K, Lauronen O, Collin P et al.: Factors associated with dietary adherence in celiac disease: a nationwide study. Digestion 2012; 86: 309–314.
 • Leffler DA, Edwards-George J, Dennis M et al.: Factors that influence adherence to a gluten-free diet in adults with celiac disease. Dig Dis Sci 2008; 53: 1573–1581.
 • Zarkadas M, Dubois S, Maclsaac K et al.: Living with coeliac disease and a gluten-free diet: a Canadian perspective. J Hum Nutr Diet 2013; 26: 10–23.
 • Högberg L, Grodzinsky F, Stenhammar L: Better dietary compliance in patients with coeliac disease diagnosed in early childhood. Scand J Gastroenterol 2003; 38: 751–754.
 • Nordyke K, Norström F, Lindholm L et al.: Health-related quality of life in adolescents with screening-detected celiac disease, before and one year after diagnosis and initiation of gluten-free diet, a prospective nested case-referent study. BMC Public Health 2013; 13: 142–148.
 • Zuccotti G, Fabiano V, Dilillo D et al.: Intakes of nutrients in Italian children with celiac disease and the role of commercially available gluten-free products. J Hum Nutr Diet 2013; 26: 436–444.
 • Häuser W, Gold J, Stein J et al.: Health-related quality of life in adult coeliac disease in Germany: results of a national survey. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006; 18: 747–754.
 • Lee AR, Ng DL, Diamond B et al.: Living with coeliac disease: survey results from the U.S.A. J Hum Nutr Diet 2012; 25: 233–238.
 • Singh J, Whelan K: Limited availability and higher cost of glutenfree foods. J Hum Nutr Diet 2011; 24: 479–486.
 • Sverker A, Östlund G, Hallert C et al.: Sharing life with a glutenintolerant person – the perspective of close relatives. J Hum Nutr Diet 2007; 20: 412–422.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b0476967-2ac6-4da8-97e3-5511160f90fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.