PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 2 | 97-102
Article title

Zastosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ramach opieki okołooperacyjnej chirurgii zaćmy

Content
Title variants
EN
Use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs as part of perioperative cataract surgery care
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaćma jest główną przyczyną ślepoty na świecie, jednak niemal w 100% odwracalną. Po operacji usunięcia zaćmy dochodzi do aktywacji układu immunologicznego i wzmożonej produkcji prostaglandyn, której kliniczne objawy obejmują: zaczerwienienie, zwężenie źrenicy, obniżenie ostrości widzenia, ból oka oraz torbielowaty obrzęk plamki (CME). CME stanowi główną przyczynę obniżonej ostrości wzroku po niepowikłanej operacji zaćmy. W celu zmniejszenia dolegliwości, zwiększenia komfortu oraz zapobiegania powikłaniom pacjenci po zabiegu fakoemulsyfikacji otrzymują miejscowe leki przeciwzapalne. Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są przeznaczone w szczególności dla starszych pacjentów z cukrzycą, a także dla osób, u których podczas zabiegu usunięcia zaćmy doszło do komplikacji lub użyto większej ilości ultradźwięków. Jako element profilaktyki CME warto rozważyć zastosowanie miejscowych NLPZ u chorych ze współistniejącymi chorobami oczu takimi jak: błona przedsiatkówkowa, zapalenie błony naczyniowej, zakrzep żyły środkowej siatkówki, oraz po przebytych operacjach odwarstwienia siatkówki.
EN
Cataract is the leading cause of blindness in the world, but it is reversible in almost 100% of cases. Activation of the immune system and the intensive production of the prostaglandins following the cataract surgery may induce clinical symptoms including redness, miosis, decreased visual acuity, eye pain and cystoid macular edema (CME). CME is the main cause of reduced visual acuity after an uncomplicated cataract surgery. In order to reduce ailments, increase comfort and prevent complications, patients receive local anti-inflammatory drugs after the phacoemulsification procedure. Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are especially dedicated to older diabetic patients and also to people who experienced some complications during the cataract surgery or in whom high ultrasound energy was released during phacoemulsification. As an element of the CME prevention, it is worth to consider the use of the topical NSAIDs in patients with concomitant eye diseases such as epiretinal membrane, uveitis, central retinal vein occlusion and after retinal detachment.
Keywords
EN
CME   NLPZ   cukrzyca   zaćma  
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
97-102
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • Klinika Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Farmakologii Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie; European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Lugano w Szwajcarii
References
 • 1. WHO. Visual impairment and blindness. April 2013: 1.
 • 2. Bourne R, Price H, Stevens G, and the GBD Vision Loss Expert Group. Global Burden of Visual Impairment and Blindness. Arch Ophthalmol 2012; 130(5): 645-647.
 • 3. Gomez ML. Measuring the quality of vision after cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2014; 25(1): 3-11.
 • 4. Tseng VL, Yu F, Lum F, et al. Risk of Fractures Following Cataract Surgery in Medicare Beneficiaries. JAMA 2012; 308(5): 493-501.
 • 5. Brian G, Taylor H. Cataract blindness – challenges for the 21st century. Bull World Health Organ 2001; 79(3): 249-256.
 • 6. Colin J. The Role of NSAIDs in the Management of Postoperative Ophthalmic Inflammation. Drugs 2007; 67(9): 1291-1308.
 • 7. Ahuja M, Dhake AS, Sharma SK. Topical ocular delivery of NSAIDs. AAPS J 2008; 10(2): 229-241.
 • 8. Kohnen T. Treating inflammation after lens surgery. J Cataract Refract Surg 2015; 41(10): 2035.
 • 9. Agange N, Mosaed S. Prostaglandin-Induced Cystoid Macular Edema Following Routine Cataract Extraction. J Ophthalmol 2010; 2010: 1-3.
 • 10. Anelli MG, Scioscia C, Grattagliano I. Old and New Antirheumatic Drugs and the Risk of Hepatotoxicity. Ther Drug Monit 2012; 34(6): 622-628.
 • 11. Jessurun N, van Puijenbroek E. Relationship Between Structural Alerts in NSAIDs and Idiosyncratic Hepatotoxicity: An Analysis of Spontaneous Report Data from the WHO Database. Drug Saf 2015; 38(5): 511-515.
 • 12. Macario A, Lipman AG. Ketorolac in the Era of Cyclo-Oxygenase-2 Selective Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: A Systematic Review of Efficacy, Side Effects, and Regulatory Issues. Pain Med 2001; 2(4): 336-351.
 • 13. Flach AJ. Corneal melts associated with topically applied nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Trans Am Ophthalmol Soc 2001; 9999: 205-212.
 • 14. Gabison EE, Chastang P, Menashi S. Late corneal perforation after photorefractive keratectomy associated with topical diclofenac: involvement of matrix metalloproteinases. Ophthalmology 2003; 110(8): 1626-1631.
 • 15. Asai T, Nakagami T, Mochizuki M, et al. Three cases of corneal melting after instillation of a new nonsteroidal anti-inflammatory drug. Cornea 2006; 25(2): 224-227.
 • 16. Congdon NG, Schein OD, von Kulajta P, et al. Corneal complications associated with topical ophthalmic use of nonsteroidal antiinflammatory drugs. J Cataract Refract Surg 2001; 27(4): 622-631.
 • 17. Wolf EJ, Kleiman LZ, Schrier A. Nepafenac-associated corneal melt. J Cataract Refract Surg 2007; 33(11): 1974-1975.
 • 18. Jurowski P, Kęcik D, Omulecki W, et al. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: Postępowanie okołooperacyjne w chirurgii zaćmy. PTO 2014.
 • 19. Bakunowicz-Łazarczyk A, Gosławski W, Grabska-Liberek I, et al. Wstęp; Pacjenci chorzy na cukrzycę jako grupa podwyższonego ryzyka wystąpienia CME po operacji zaćmy. W: Stanowisko Grupy Eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę. PTO 2011.
 • 20. Kim SJ, Schoenberger SD, Thorne JE, et al. Topical Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Cataract Surgery. Ophthalmology 2015; 122(11): 2159-2168.
 • 21. Quinn CJ. Cystoid macular edema. Optom Clin 1996; 5(1): 111-130.
 • 22. O’Brien TP. Emerging guidelines for use of NSAID therapy to optimize cataract surgery patient care. Curr Med Res Opin 2005; 21(7): 1131-1137.
 • 23. Ray S, D’Amico DJ. Pseudophakic cystoid macular edema. Semin Ophthalmol 2002; 17(3-4): 167-180.
 • 24. Ursell PG, Spalton DJ, Whitcup SM, et al. Cystoid macular edema after phacoemulsification: relationship to blood-aqueous barrier damage and visual acuity. J Cataract Refract Surg 1999; 25(11): 1492-1497.
 • 25. Yonekawa Y, Kim IK. Pseudophakic cystoid macular edema. Curr Opin Ophthalmol 2012; 23(1): 26-32.
 • 26. Anastasilakis K, Mourgela A, Symeonidis C, et al. Macular Edema after Uncomplicated Cataract Surgery: A Role for Phacoemulsification Energy and Vitreoretinal Interface Status? Eur J Ophthalmol 2015; 25(3): 192-197.
 • 27. Lin CJ, Tsai YY. Use of Aflibercept for the Management of Refractory Pseudophakic Macular Edema in Irvine-gass Syndrome and Literature Review. Retin Cases Brief Rep 2018; 12(1): 59-62.
 • 28. Irvine SR. A newly defined vitreous syndrome following cataract surgery. Am J Ophthalmol 1953; 36(5): 599-619.
 • 29. Chu CJ, Johnston RL, Buscombe C, et al. Risk Factors and Incidence of Macular Edema after Cataract Surgery. Ophthalmology 2016; 123(2): 316-323.
 • 30. Wolf EJ, Braunstein A, Shih C, et al. Incidence of visually significant pseudophakic macular edema after uneventful phacoemulsification in patients treated with nepafenac. J Cataract Refract Surg 2007; 33(9): 1546-1549.
 • 31. Malik A, Sadafale A, Gupta Y, et al. A comparative study of various topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs to steroid drops for control of post cataract surgery inflammation. Oman J Ophthalmol 2016; 9(3): 150-156.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-afe3837e-6bdd-4c8e-bf58-f4e4bacc11d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.