Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 24 | 2 | 34-38

Article title

Atopowe zapalenie skóry a choroby sercowo-naczyniowe

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Atopic dermatitis and cardiovascular disease

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła choroba zapalna o złożonej etiologii i nie do końca poznanym patomechanizmie. AZS dotyczy nie tylko skóry. To choroba ogólnoustrojowa przebiegająca z udziałem wielu mediatorów reakcji zapalnej. W ostatnich latach podejmuje się liczne próby oceny wpływu AZS na rozwój innych chorób przewlekłych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD). Niektóre dane potwierdzają, że u chorych z AZS częściej niż w populacji zdrowej występują CVD, a ryzyko ich wystąpienia rośnie wraz z ciężkością AZS. Nie mniej, wiele doniesień nie potwierdza aby AZS implikowało do wystąpienia CVD. Niewątpliwym jest, że zarówno AZS jak i CVD wykazują wspólne czynniki ryzyka: otyłość, palenie papierosów, siedzący tryb życia, stres, niedobór witaminy D. Prawdopodobnie ten wspólny mianownik skutkuje współwystępowaniem obu jednostek. Z uwagi na rosnący odsetek zachorowań na AZS i CVD koniecznym jest prowadzenie dalszych rozważań choćby w zakresie działań prewencyjnych.
EN
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory disease with a complex etiology and pathomechanism not fully understood. AD is not just about the skin. It is a systemic disease that involves many mediators of the inflammatory reaction. In recent years, numerous attempts have been made to assess the effect of AD on the development of other chronic diseases, including cardiovascular disease (CVD). Some data confirm that in patients with AD, more often than in the healthy population there is CVD, and the risk of their occurrence increases with the severity of AD. Nevertheless, many reports do not confirm that AD implies CVD. Undoubtedly, both AD and CVD share common risk factors: obesity, smoking, sedentary lifestyle, stress, vitamin D deficiency. This common denominator probably results in the co-occurrence of both diseases. Due to the growing percentage of cases of AD and CVD, it is necessary to conduct further considerations, even in the area of preventive activities.

Discipline

Year

Volume

24

Issue

2

Pages

34-38

Physical description

Contributors

 • Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Polityki Zdrowotnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Millan M, Mijas J. Atopowe zapalenie skóry-patomechanizm, diagnostyka, postępowanie lecznicze, profilaktyka. Nowa Pediatr 2017; 21: 114-22.
 • Hong Ch, Sussman G, Turchin I, et al. Approach to the assessment and management of adult patients with atopic dermatitis: a consensus document. Section III: Evaluation of atopic dermatitis patients for comorbidities. J Cutan Med Surg 2018; 22: 175-205.
 • Barbarot S, Auziere S, Gadkari A, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: results from an international survey. Allergy 2018; 73: 1284-93.
 • Silverberg Jl, Gelfand JM, Margolis DJ, et al. Patient-burden and quality of life in atopic dermatitis in US adults: a population-based cross-sectional study. Ann Allerg Asthma Immunol 2018; 121: 3407.
 • Pesce G, Marcon A, Carosso A, et al. Adult eczema in Italy: prevalence and associations with environmental factors. J Eur Acad Dermatol Venerol 2015; 29: 1180-7.
 • Silveberg Jl, Gelfand JM, Margolis DJ, et al. Association of atopic dermatitis with allergic, autoimmune and cardiovascular comorbidities in US adults. Ann Allerg Asthma Immunol 2018; 121: 604-12.
 • Thyssen JP, Hamann CR, Linneberg A, et al. Atopic dermatitis is associated with anxiety, depression and suicidal ideation, but not with psychiatric hospitalization or suicide. Allergy 2018; 73: 21420.
 • Drucker AM, Flohr C. Atopic dermatitis and cardiovascular disease: have we seen enough to refute a causal link? Br Assoc Dermatol 2018; 178: 1233-45.
 • Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiol Polska 2016; 74: 821-936.
 • Drucker AM, Qureshi AA, Dummer TJB, et al. Atopic dermatitis and risk of hypertension, type 2 diabetes, myocardial infarction and stroke in a cross-sectional analysis from the Canadian Partnership for Tomorrow Project. Br J Dermatol 2017; 177: 1043-51.
 • Thyssen JP, Halling-Overgaard AS, Andersen YMF, et al. The association with cardiovascular disease and type 2 diabetes in adults with a atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol 2017; 178: 1272-9.
 • Radtke MA, Schäfer I, Glaeske G, et al. Prevalence and comorbidities in adults with psoriasis compared to atopic eczema. J Eur Acad Dermatol Venerol 2017; 3: 151-7.
 • Andersen YM, Egeberg A, Gislason GH, et al. Risk of myocardial infarction, ischemic stroke and cardiovascular death in patients with atopic dermatitis. J Allerg Clin Immunol 2016; 138: 310-12.
 • Berents TL, Carlsen KCL, Mowinckel P, et al. Weight-for-length, early weight-gain velocity and atopic dermatitis in infancy and at two years of age: a cohort study. BMC Pediatr 2017; 17: 141-6.
 • O’Donovan SM, O’Bhourihane J, Murray DM, et al. Neonatal adiposity increases the risk of atopic dermatitis during the first year of life. J Allerg Clin Immunol 2016; 137: 108-17.
 • Byberg KK, Eide GE, Forman MR, et al. Body mass index and physical activity in early childhood are associated with atopic sensitization, atopic dermatitis and asthma in later childhood. Clin Translat Allerg 2016; 6: 33-42.
 • Silverberg Jl, Song J, Pinto D, et al. Atopic dermatitis is associated with less physical activity in US adults. J Inv Dermatol 2016; 136: 1714-16.
 • Lonne-Rahm SB, Sundström I, Nordlind K, et al. Adult atopic dermatitis patients and physical exercise: a Swedish questionnaire study. Acta Dermatol Venerol 2014; 94: 185-7.
 • Lim MS, Lee ChH, Sim S, et al. Physical activity, sedentary habits, sleep and obesity are associated with asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis in Korean adolescents. Yansei Med J 2017; 58: 1040-6.
 • Fotopoulou M, Iordanidou M, Vasileiou E, et al. A short period of breastfeeding in infanci, excessive house clearing, absence of older sibling and passive smoking are related to more severe atopic dermatitis in children. Eur J Dermatol 2018; 28: 56-63.
 • Hye-Mi M, Yoonjung K, Yeunhee K, et al. Association between smoking type and prevalence of atopic dermatitis and asthma in men and women. Int J Nurs Pract 2017; 24: 1-8.
 • Papathanasiou G, Mamali A, Papafloratos S, et al. Effects of smoking on cardiovascular function: the role of nicotine and carbon monoxide. Health Sci J 2014: 8: 274-9.
 • Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A i wsp. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Lekarz POZ 2015; 1: 39-50.
 • Lim V, Ho R, Tee AI, et al. Anxiety and depression in patients with atopic dermatitis in a Southeast Asian Tertiary Dermatological Centre. Ann Acad Med Singapore 2016; 45: 451-5.
 • Sara JD, Prasad M, Eleid MF, et al. Association between work-related stress and coronary heart disease: a review of prospective studies through the job strain, effort-reward balance and organizational justice models. J Am Heart Assoc 2018; 7: 12-24.
 • Giannoglou GD, Koskinas KC. Mental stress and cardiovascular disease: growing evidence into the complex interrelation between mind and heart. Angiology 2015 66: 5-7.
 • Han TY, Kong TS, Kim MH, et al. Vitamin D status and its association with the SCORAD score and serum LL-37 level in Korean adults and children with atopic dermatitis. Ann Dermatol 2015; 27: 10-14.
 • Wang SS, Hon KL, Kong AP, et al. Vitamin D deficiency is associated with diagnosis and severity of childhood atopic dermatitis. Pediatr Allerg Immunol 2014; 25: 30-5.
 • Mutgi K, Koo J. Update on the role of systemic vitamin D in atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2013; 30: 303-7.
 • Kheiri B, Abdalla A, Osman M, et al. Vitamin D deficiency and risk of cardiovascular diseases: a narrative review. Clin Hypertension 2018: 24: 9-14.
 • Scrag R, Stewart AW, Waayer D, et al. Effect of monthly high-dose vitamin D supplementation on cardiovascular disease in the vitamin D assessment study: a randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2017; 2: 608-16.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-af6db2a4-1127-4613-8f02-c2268b39b6a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.