PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 131–135
Article title

The role of EEG and CT scan in the assessment of criminal responsibility in homicide offenders or perpetrators of severe body injury

Content
Title variants
EN
Wpływ badań EEG i TK na ocenę poczytalności sprawców zabójstw lub poważnego uszkodzenia ciała
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Intoxication with ethanol is widely recognized as a risk factor for committing a crime, particularly for people who consumed alcohol 24 hours before committing homicide or causing serious injury to the victim’s body. The study attempts to evaluate the relationship between additional tests: computed tomography and electroencephalography in ethanol intoxicated homicide offenders or perpetrators of severe body injury and the assessment of diminished criminal responsibility. The study group consisted of 90 individuals suspected of crime against life or health, classified as murder, attempted murder or grievous bodily harm, as in accordance with the criminal code. The perpetrators underwent a six-week forensic psychiatry observation between 2004 and 2008 in the Forensic Department of High Security Prison No. 2 in Łódź. Medical records, including the available medical documentation as well as categorical forensic psychiatric reports issued by two experts in psychiatry, were assessed retrospectively. A total of 77% of respondents underwent further extensive head computed tomography diagnostics. Head computed tomography abnormalities related to diminished criminal responsibility were detected in 37% of offenders. The lesions were described by radiologists as ischaemic lesions, ischaemic softening, developmental anomalies (with the most common being the cyst of transparent partition) as well as cortical, subcortical and cortical-subcortical brain atrophy with different locations. Deviations detected with electroencephalography were confirmed in 11% of defendants. However, these findings had no effect on the assessment of diminished criminal responsibility of offenders. According to the researchers, the additional tests performed for a forensic report were only complementary. Findings indicating significant brain lesions, which do not take into account the clinical state of the perpetrator, should not serve as a basis for a reduction or even abolition of the soundness of the perpetrator of the offense.
PL
Intoksykacja alkoholem etylowym jest powszechnie uznawana za czynnik ryzyka dokonania przestępstwa, szczególnie u osób, które spożywały alkohol na 24 godziny przed popełnieniem zabójstwa lub poważnego uszkodzenia ciała ofiary. Podjęto próbę oceny poczytalności sprawców zabójstwa lub poważnego uszkodzenia ciała w stanie upojenia alkoholowego zwykłego w odniesieniu do przeprowadzonych badań dodatkowych – tomografii komputerowej głowy oraz elektroencefalografii. Grupę badaną stanowiło 90 osób podejrzanych o czyn przeciwko zdrowiu lub życiu, zakwalifikowany zgodnie z kodeksem karnym jako zabójstwo, usiłowanie zabójstwa lub ciężkie uszkodzenie ciała. Badani zostali poddani obserwacji sądowo-psychiatrycznej w latach 2004–2008 przez okres sześciu tygodni w Oddziale Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznej w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi. Analizowano retrospektywnie dokumentację medyczną, w tym dostępną dokumentację lekarską oraz wydane przez dwóch biegłych psychiatrów kategoryczne opinie sądowo-psychiatryczne. U 77% osób badanych przeprowadzono dalszą szczegółową diagnostykę pod postacią badania tomografii komputerowej głowy. U 37% podsądnych stwierdzono odchylenia od wyniku prawidłowego opisywane przez lekarzy radiologów jako mogące odpowiadać ogniskom niedokrwiennym lub malacjom poniedokrwiennym, anomaliom rozwojowym (najczęstszą zmianą była torbiel przegrody przeźroczystej) i zanikom korowym, podkorowym lub korowo-podkorowym, o różnej lokalizacji. Odchylenia od stanu prawidłowego opisywane w badaniu tomografii komputerowej pozostawały w związku w orzeczeniem przez biegłych psychiatrów znacznie ograniczonej poczytalności. Odchylenia w badaniu elektroencefalograficznym stwierdzono u 11% podsądnych. Powyższy wynik nie wpłynął na orzeczenie o zmienionej poczytalności przez biegłych lekarzy psychiatrów. W ocenie badaczy przeprowadzone badania dodatkowe celem wydania opinii sądowo-psychiatrycznej mają znaczenie pomocnicze. Wynik badania wskazujący na znaczne zmiany, bez uwzględnienia stanu klinicznego, nie powinien przesądzać o zniesieniu lub ograniczeniu poczytalności sprawcy.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
131–135
Physical description
Contributors
 • Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Dermed, ul. Piotrkowska 48, 90-265 Łódź, tel.: +48 668 816 178
 • Department of Forensic Psychiatry Babinski’s Memorial Hospital in Lodz, Lodz, Poland
 • Department of Adult Psychiatry “D” of Babinski’s Memorial Hospital in Lodz, Lodz, Poland
References
 • Batts S: Brain lesions and their implications in criminal responsibility. Behav Sci Law 2009; 27: 261–272.
 • Cochrane RE, Grisso T, Frederick RI: The relationship between criminal charges, diagnoses, and psycholegal opinions among federal pretrial defendants. Behav Sci Law 2001; 19: 565–582.
 • Cummings JL, Mega MS: Neuropsychiatria. Urban & Partner, Wrocław 2003.
 • Ehlers CL, Phillips E: Association of EEG Alpha variants and alpha power with alcohol dependence in Mexican American young adults. Alcohol 2007; 41: 13–20.
 • Fein G, Allen J: EEG spectral changes in treatment-naive, actively drinking alcoholics. Alcohol Clin Exp Res 2005; 29: 538–546.
 • Fortier CB, Leritz EC, Salat DH et al.: Reduced cortical thickness in abstinent alcoholics and association with alcoholic behavior. Alcohol Clin Exp Res 2011; 35: 2193–2201.
 • Frankle WG, Lombardo I, New AS et al.: Brain serotonin transporter distribution in subjects with impulsive aggressivity: a positron emission study with [11C]McN 5652. Am J Psychiatry 2005; 162: 915–923.
 • García-Valdecasas-Campelo E, González-Reimers E, Santolaria-Fernández F et al.: Brain atrophy in alcoholics: relationship with alcohol intake; liver disease; nutritional status, and inflammation. Alcohol Alcohol 2007; 42: 533–538.
 • Gurley JR, Marcus DK: The effects of neuroimaging and brain injury on insanity defenses. Behav Sci Law 2008; 26: 85–97.
 • Heitzman J: Stres w etiologii przestępstw agresywnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Hoaken PN, Pihl RO: The effects of alcohol intoxication on aggressive responses in men and women. Alcohol Alcohol 2000; 35: 471–477.
 • Hommer DW: Male and female sensitivity to alcohol-induced brain damage. Alcohol Res Health 2003; 27: 181–185.
 • Kamarajan C, Porjesz B, Jones KA et al.: The role of brain oscillations as functional correlates of cognitive systems: a study of frontal inhibitory control in alcoholism. Int J Psychophysiol 2004; 51: 155–180.
 • Majchrzyk Z: Nieletni, młodociani i dorośli zabójcy i mordercy. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004.
 • Marek A: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1999: 86–91.
 • Miller TR, Levy DT, Cohen MA et al.: Cost of alcohol and druginvolved crime. Prev Sci 2006; 7: 333–342.
 • Pfefferbaum A, Rosenbloom M, Deshmukh A et al.: Sex differences in the effects of alcohol on brain structure. Am J Psychiatry 2001; 158: 188–197.
 • Pfefferbaum A, Rosenbloom MJ, Serventi KL et al.: Brain volumes, RBC status, and hepatic function in alcoholics after 1 and 4 weeks of sobriety: predictors of outcome. Am J Psychiatry 2004; 161: 1190–1196.
 • Ratti MT, Bo P, Giardini A et al.: Chronic alcoholism and frontal lobe: which executive functions are impaired? Acta Neurol Scand 2002; 105: 276–281.
 • Schweinsburg BC, Alhassoon OM, Taylor MJ et al.: Effects of alcoholism and gender on brain metabolism. Am J Psychiatry 2003; 160: 1180–1183.
 • Scroop R, Sage MR, Voyvodic F et al.: Radiographic imaging procedures in the diagnosis of the major central neuropathological consequences of alcohol abuse. Australas Radiol 2002; 46: 146–153.
 • Wilson K: Alcohol-related brain damage: a 21st-century management conundrum. Br J Psychiatry 2011; 199: 176–177.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-aecfd01c-67f0-4c42-baaa-46979eeb3b0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.