PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 1 | 17-32
Article title

Pomnażanie i wzbogacanie zasobów własnego zdrowia

Content
Title variants
EN
Increasing and improving resources of own health
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Suitably to introduce three ways conceptualization of health, it is 1) concentrate on risk factors, 2) the holistic-functional approach, as well as 3) in perspective of life span several different ways of improving own health across enriching own resources were presented. First approach focuses on prophylaxis mainly, and different psychological programmes of modification of risky behaviors complete various form of medical treatment in adults. The remaining two approaches are oriented to health. The increasing the resources of health concerns improvement of the life skills enabling effective coping with tasks and challenges of everyday life. Undertaken activity relating to enhancing life skills, are mainly steered on children and youth.
Keywords
Year
Volume
XIV
Issue
1
Pages
17-32
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UKW Bydgoszcz, Instytut Psychologii UKW, ul. L. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz
References
 • Ader, R. (1990). Psychoneuroimmunologia. Nowiny Psychologiczne, 1-2, 5-36.
 • Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji IPN .
 • Block, J. H., Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the origination of behavior. W: W. A. Collings (red.) The Minnesota Symposia on Child Psychology (s. 39-101). NJ: Hillsdale, Erlbaum.
 • Block, J., Kremen, A. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349-361.
 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa: EM KA.
 • Csikszentmihalyi, M. (1997). Urok codzienności: psychologia emocjonalnego przepływu. Warszawa: CiS W.A.B.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Przepływ. Taszów: Wydawnictwo Moderator.
 • Czapiński, J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna (s. 51-102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Deptuła, M. (2005). Indywidualne ścieżki ryzyka i związane z nimi interwencje profilaktyczne. W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka – profilaktyka – socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 168-184). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (1996). Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu. W: G. Dolińska- Zygmunt (red.) Elementy psychologii zdrowia (s. 9-16). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Folkman, S., Moskowitz, J. (2004). Coping: pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 754-774.
 • Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden- and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.
 • Gałdowa, A. (1992). Powszechność i wyjątek. Kraków: Wydawnictwo PL ATAN.
 • Górnik-Durose, M. (1995). Przydatność modeli wpływu społecznego dla promocji zdrowia. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, 5-6, 22-39.
 • Grzegorzewska, I. (2008). Doświadczenia życiowe jako źródło zdrowia lub zaburzeń w przebiegu rozwoju dzieci i młodzieży. W: H. Wrona-Polana (red.) Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym (s. 131-143). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Heszen-Niejodek, I. (1997). Psychologia jako dziedzina badań i zastosowań praktycznych. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia (s. 21- 39). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hobfoll, S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Juczyński, Z., Adamiak, G. (2005). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające radzeniu sobie opiekunów z depresją członka rodziny. Psychiatria Polska, 1, 161-174.
 • Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (red.) (2003). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jung, C. G. (1993). Psychologia przeniesienia. Warszawa: Sen.
 • Karta Ottawska (1994). Zdrowie i promocja zdrowia. W: J. Karski, Z. Słońska, B. Wasilewski (red.) Promocja zdrowia (s. 15-23). Warszawa: Sanmedia.
 • Kobasa, S. (1979). Stressful life events, personality and health: an inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.
 • Łukaszewski, W. (2008). Wyczerpanie z perspektywy zasobowych koncepcji regulacji zachowania. W: J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.) Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. (s. 365-380). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Maslow, A. H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Pax.
 • Nakamura, J., Csikszentmihalyi, M. (2004). Motywacyjne źródła kreatywności z perspektywy psychologii pozytywnej. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna (s. 103-116). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ogińska-Bulik, N. (2003). Stres zawodowy u policjantów. Źródła, konsekwencje, zapobieganie. Łódź: Wydawnictwo WSHE .
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Wydawnictwo KUL .
 • Ostaszewski, K. (2005). Druga strona ryzyka. Remedium, 2, 1-5.
 • Ostaszewski, K. (2007). Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych. W: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna (s. 483-517). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pasikowski, T., Sęk, H., Greenglass, E., Taubert, S., Schwarzer, R. (2002). The Proactive Coping Inventory – Polish adaptation. Polish Psychological Bulletin, 33, 41-46.
 • Pennebaker, J. W. (2001). Uzdrawiająca siła wyrażania emocji. Poznań: Wydawnictwo ABEDIK.
 • Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.) Podstawy psychologii zdrowia (s. 103-114). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Schwarzer, R., Taubert, S. (1999). Radzenie sobie ze stresem: Wymiary i procesy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 6, 72-92.
 • Sęk, H. (1997b). Psychologia wobec promocji zdrowia. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia (s. 40-61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H. (2001). Stres krytycznych wydarzeń. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.) Zdrowie – stres – zasoby (s. 13-22). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Sheridan, C. L., Radmacher, S. A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 • WHO (2003). Skills for health. Information Series on School Health Document 9. Geneva: World Health Organization.
 • Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wrona-Polańska, H. (2008). Zdrowie i jego psychobiologiczne mechanizmy. W: H. Wrona- Polana (red.) Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym (s. 17-36). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ae593eb7-c028-4276-a04e-b56386621083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.