PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 4 | 246-253
Article title

Dwuogniskowe toryczne soczewki wewnątrzgałkowe – 6 lat doświadczeń własnych

Content
Title variants
EN
Bifocal toric intraocular lenses – 6 years of own experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiono retrospektywną analizę parametrów widzenia oraz zgłaszanych dolegliwości pooperacyjnych u 428 pacjentów (606 oczu) poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy lub refrakcyjnej wymianie soczewki z implantacją soczewek dwuogniskowych z grupy Oculentis®. Wszczepienia jedno- lub obuocznego dokonano u pacjentów normowzrocznych, krótkowzrocznych, nadwzrocznych oraz u pacjentów ze stwierdzonym astygmatyzmem rogówkowym. Największą grupę stanowiły osoby, którym wszczepiono soczewki sferyczne z addycją do bliży o wartości 3,0 Dsph, w dalszej kolejności – z addycją 1,5 Dsph oraz soczewki toryczne. Osobną grupę poddaną analizie stanowili pacjenci, u których wykonano zabieg witrektomii tylnej, oraz pacjenci, u których przedoperacyjnie stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe plamki typu starczego (AMD). Głównymi kryteriami kwalifikacyjnymi do zabiegu były chęć pozbycia się korekcji okularowej oraz możliwość uzyskania dobrej ostrości wzroku do dali i bliży. Praktycznie wszyscy pacjenci uzyskali satysfakcjonującą ostrość wzroku oraz jakość widzenia przy zachowaniu określonych kryteriów kwalifikacyjnych. Jedno z kryteriów zakłada, iż u pacjentów z większą średnicą źrenicy, powyżej 5,8 mm, wszczepiano soczewkę z mniejszą addycją do bliży, a astygmatyzm rogówkowy korygowano nawet przy wartościach poniżej 1 Dcyl.
EN
A retrospective analysis of parameters of vision and postoperative complaints in 428 patients (606 eyes) undergoing cataract surgery or clear lens extraction with ontime bifocal lens implantation from Oculentis®. An artificial lens implantation has been used in one or in both eyes in patients without preoperative eye defect. Next groups have included patients with preoperative hyperopia, myopia and with corneal astigmatism. The biggest number of patients have got spherical lenses with addition +3,0 Dsph to near distances, subsequently with addition +1,5 Dsph and toric lenses. Another two groups who were analyzed were whose patients who needed posterior vitrectomy and who have been preoperatively diagnosed with Age Related Macular Changes, dry and exudative changes. The main inclusion criteria was a need to become free of glasses to far and near distances. Almost all of patients have gained satisfactory visual acuity and quality of vision while maintaining the appropriate inclusion criteria. One of the criteria assumes that patients with bigger size of the pupil have implanted lenses with less addition to near distances and corneal astigmatism was corrected even if the value was below 1 dioptria.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
246-253
Physical description
Contributors
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
author
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
author
 • Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w Żorach
References
 • 1. Goldberg DG, Goldberg MH, Shah R, et al. Pseudophakic mini-monovision: high patient satisfaction, reduced spectacle dependence, and low cost. BMC Ophthalmol 2018; 18(1): 293.
 • 2. Zvorničanin J, Zvorničanin EJ. Premium intraocular lenses: The past, present and future. Curr Ophthalmol 2018; 30(4): 287-296.
 • 3. Piovella M, Colonval S, Kapp A, et al. Patient outcomes following implantation with a trifocal toric IOL: twelve-month prospective multicentre study. Eye (Lond) 2018 Sep 6.
 • 4. Mojzis P, Kukuckova L, Majerova K, et al. Postoperative visual performance with a bifocal and trifocal diffractive intraocular lens during a 1-year follow-up. Int J Ophthalmol 2017; 10(10): 1528-1533.
 • 5. Ferreira TB, Marques EF, Rodrigues A, Montés-Micó R. Visual and optical outcomes of a diffractive multifocal toric intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2013; 39(7): 1029-1035.
 • 6. Nowe standardy kwalifikacji do zabiegów usunięcia zaćmy [online: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nowe-standardy-kwalifikacji-do-zabiegow-usuniecia-zacmy,7176.html].
 • 7. Kretz FTA, Tarib I, Teisch S, et al. Clinical Evaluation of a Novel Intraocular Lens with Enhanced Depth of Focus (EDOF) to Increase Visual Acuity for Intermediate Distances. Klin Monbl Augenheilkd 2018; 235(8): 874-880.
 • 8. Black S. A clinical assessment of visual performance of combining the TECNIS® Symfony Extended Range of Vision IOL (ZXR00) with the +3.25 D TECNIS Multifocal 1-piece IOL (ZLB00) in subjects undergoing bilateral cataract extraction. Clin Ophthalmol 2018; 12: 2129-2136.
 • 9. Abou Samra W, Mokbel T, Elwan M, et al. Two-stage procedure in the management of selected cases of keratoconus: clear lens extraction with aspherical IOL implantation followed by WFG-PRK. Int J Ophthalmol 2018; 11(11): 1761-1767.
 • 10. Camps VJ, Miret JJ, García C, et al. Simulation of the Effect of Different Presbyopia-Correcting Intraocular Lenses With Eyes With Previous Laser Refractive Surgery. J Refract Surg 2018; 34(4): 222-227.
 • 11. Albarrán-Diego C, Muñoz G, Rohrweck S, et al. Validity of automated refraction after segmented refractive multifocal intraocular lens implantation. Int J Ophthalmol 2017; 10(11): 1728-1733.
 • 12. Yildirim TM, Auffarth GU, Tandogan T, et al. In Vitro Evaluation of the Optical Quality of Segmental Refractive Multifocal Intraocular Lenses. Klin Monbl Augenheilkd. 2017 Nov 8.
 • 13. Feng K, Guo HK, Zhang YL, Wu Z. Visual quality comparison after multifocal toric intraocular lens or monofocal toric intraocular lens implantation. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2017; 53(4): 274-280.
 • 14. Wang SY, Stem MS, Oren G, et al. Patient-centered and visual quality outcomes of premium cataract surgery: a systematic review. Eur J Ophthalmol 2017; 27(4): 387-401.
 • 15. Ton Van C, Tran THC. Incidence of posterior capsular opacification requiring Nd:YAG capsulotomy after cataract surgery and implantation of enVista® MX60 IOL. J Fr Ophtalmol 2018; 41(10): 899-903.
 • 16. Visual Performance and Rotational Stability of a Multifocal Toric Intraocular Lens. Marques EF, Ferreira TB, Simões P. J Refract Surg 2016; 32(7): 444-450.
 • 17. Cavallini GM, Volante V, Campi L, et al. Postoperative diffuse opacification of a hydrophilic acrylic intraocular lens: analysis of an explant. Int Ophthalmol 2018; 38(4): 1733-1739.
 • 18. Jack T. Holladay. Quality of Vision 2007: 3-9.
 • 19. Piracha A.R.: Using angle alpha in premium IOL screening. Cataract & Refractive Surgery Today 2016: 24-25.
 • 20. Sobolewski P. Wpływ aberracji na widzenie po zabiegu korekcji laserowej. Okulistyka po Dyplomie 2017; 4.
 • 21. Park CY, Oh S.Y., Chuck R.S. Measurement of angle kappa and centration in refractive surgery. Curr Opin Ophthalmol 2012; 4: 269-275.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-adcfed13-4fac-4cae-92d4-90f7d9d8c83b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.