PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 2 | 99-105
Article title

Steroidy anaboliczno-androgenne (anabolic-androgenic steroids, AAS) – społeczna androgenizacja: rozpowszechnienie używania, problemy zdrowotne

Content
Title variants
EN
Anabolic-androgenic steroids (AAS) and social androgenisation: the prevalence of use and related health problems
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper shows the epidemiological data concerning the androgenic-anabolic steroids (AAS) use and dependence. It draws attention to the problem of AAS use not only by sportsmen but also by adolescents and young adults in order to build up muscle and shape their bodies. This phenomenon is known as social androgenisation. It often coexists with the abuse of other psychoactive substances such as amphetamine, cocaine, hallucinogenic drugs. In the course of the AAS use there is a high risk of various health problems, aggravated when also other substances are used, and the possibility of substance dependence. The AAS abstinence syndrome comprises a variety of symptoms appearing in different configuration and intensity. Usually it consists of two phases: the first phase is dominated by symptoms of the adrenergic system disturbances, similar to the opiate abstinence syndrome. In the second phase, which develops within a week, a post-steroid depression comes with an urge to take another dose of the substance. In Poland the problem of social androgenisation has not yet been recognised, there has been no assessment of the mental issues, which may accompany the use of AAS, especially affective disorders, related with the increased risk of suicidal behaviours. The use of AAS among professional sportsmen is regulated by the law, while social androgenisation related with the use of AAS and nutrients containing testosterone and nandrolone precursors has no legal regulations whatsoever in our country.
PL
W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące używania i uzależnienia od steroidów anaboliczno-androgennych (ang. anabolic-androgenic steroids, AAS). Zwrócono uwagę na problem używania AAS nie tylko przez sportowców (doping), ale również przez młodzież i młodych dorosłych, w celu kształtowania masy mięśniowej i sylwetki ciała, czyli tzw. społeczną androgenizację. Stosowanie AAS przez młodzież i młodych dorosłych współwystępuje niejednokrotnie z używaniem innych substancji psychoaktywnych (SPA), np. amfetaminy, kokainy, halucynogenów. W przebiegu używania AAS występują: wysokie ryzyko różnych powikłań zdrowotnych, nasilone w przypadku używania innych SPA, oraz możliwość uzależnienia od tych substancji. Na zespół abstynencyjny AAS składa się szereg objawów występujących w różnej konfiguracji i nasileniu; przeważnie ma on charakter dwufazowy. W pierwszej fazie dominują objawy wynikające z zaburzeń układu adrenergicznego, podobne do objawów zespołu abstynencyjnego opiatowego. W fazie drugiej, zwykle w czasie tygodnia, rozwija się depresja posteroidowa z dążeniem do ponownego przyjęcia substancji AAS. W Polsce problem społecznej androgenizacji nie jest rozpoznany, nie ma też oceny rozpowszechnienia współwystępowania zaburzeń psychicznych, które mogą towarzyszyć używaniu AAS. W przebiegu stosowania tych substancji mogą występować zaburzenia afektywne, co stanowi problem również z tego względu, że wiąże się z istotnym ryzykiem podjęcia próby samobójczej. W pracy podkreślono, że doping AAS wśród sportowców kwalifikowanych jest kontrolowany przepisami sportowymi, a nawet karnymi, natomiast tzw. społeczna androgenizacja związana z przyjmowaniem AAS i różnych odżywek zawierających prekursory testosteronu i nandrolonu nie podlega, w naszym kraju, regulacji prawnej.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
99-105
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Langwiński R., Kleinrok Z.: Farmakologia układów hormonalnych. Męskie hormony płciowe i steroidy anaboliczne. W: Kostowski W (red.): Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów i lekarzy. PZWL, Warszawa 2001: 335-342.
 • 2. Bhasin S., Bremner W.J.: Clinical review 85: emerging issues in androgen replacement therapy. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1997; 82: 3-8.
 • 3. Rewerski W, Pasierbski W: Farmakologiczne aspekty dopingu. W: Rewerski W., Nazar K. (red.): Doping. PZWL, Warszawa 1995: 126-144.
 • 4. Bardin C.W.: The anabolic action of testosterone. N. Engl. J. Med. 1996; 335: 52-53.
 • 5. Bagatell C.J., Bremner WJ.: Androgens in men - uses and abuses. N. Engl. J. Med. 1996; 334: 707-714.
 • 6. Wilson J.D.: Androgens. W: Hardman J.G., Limbird L.E., Molinoff P.B. i wsp. (red.): Goodman and Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill, New York, NY 1996: 1441-1457.
 • 7. Miłęk M., Mędraś M.: Biologiczne działanie substancji androgenno-anabolicznych. Med. Sport. 1995; 6: 14.
 • 8. Perry H.M., Wright D., Littlepage B.N.: Dying to be big: a review of anabolic steroid use. Br. J. Sports Med. 1992: 26: 259-261.
 • 9. Haupt H.A., Rovere G.D.: Anabolic steroids: a review of the literature. Am. J. Sports Med. 1984; 12: 469-484.
 • 10. Pope H.G. Jr, Katz D.L., Champoux R.: Anabolic-androgenic steroid use among 1,010 college men. Phys. Sportsmed. 1988; 16: 75-92.
 • 11. National Institute on Drug Abuse. About anabolic steroid abuse. NIDA Notes 2000; 15: 15.
 • 12. Bolding G., Sherr L., Elford J.: Use of anabolic steroids and associated health risks among gay men attending London gyms. Addiction 2002; 97: 195-203.
 • 13. Burnett K.F., Kleiman M.E.: Psychological characteristics of adolescent steroid users. Adolescence 1994; 29: 81-89.
 • 14. Yesalis C., Kennedy N.J., Kopstein A.N., Bahrke M.S.: Anabolic-androgenic steroid use in the United States. JAMA 1993; 270: 1217-1221.
 • 15. Evans NA.: Gym and tonic: a profile of 100 male steroid users. Br. J. Sports Med. 1997; 31: 54-58.
 • 16. Buckley WE., Yesalis C.E. 3rd, Friedl K.E. iwsp.: Estimated prevalence of anabolic steroid use among male high school seniors. JAMA 1988; 260: 3441-3445.
 • 17. Irving L.M., Wall M., Neumark-Sztainer D., Story M.: Steroid use among adolescents: findings from Project EAT. J. Adolesc. Health 2002; 30: 243-252.
 • 18. StilgerVG., Yesalis C.E.: Anabolic-androgenic steroid use among high school football players. J. Community Health 1999; 24: 131-145.
 • 19. Laure P.: Doping: epidemiological studies. Presse Med. 2000; 29: 1365-1372.
 • 20. Brower K.J., Blow F.C., Young J.P., Hill E.M.: Symptoms and correlates of anabolic-androgenic steroid dependence. Br. J. Addict. 1991; 86: 759-768.
 • 21. Sierosławski J.: Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną. ESpAD 2003. IPiN, Warszawa 2003: 3-104.
 • 22. Su T.P., Pagliaro M., Schmidt EJ. i wsp.: Neuropsychiatric effects of anabolic steroids in male normal volunteers. JAMA 1993; 269: 2760-2764.
 • 23. Brower K.J., Blow F.C., Eliopulos G.A., Beresford T.P.: Anabolic androgenic steroids and suicide. Am. J. Psychiatry 1989; 146: 1075.
 • 24. Pope H.G. Jr, Kouri E.M., Hudson J.I.: Effects of supraphysiologic doses of testosterone on mood and aggression in normal men: a randomized controlled trial. Arch. Gen. Psychiatry 2000; 57: 133-140.
 • 25. Yesalis C.E., Bahrke M.S.: Anabolic-androgenic steroids and related substances. Curr. Sports Med. Rep. 2002; 1: 246-252.
 • 26. Kuhn C.M.: Anabolic steroids. Recent Prog. Horm. Res. 2002; 57: 411-434.
 • 27. Rubinow D.R., Schmidt PJ.: Androgens, brain, and behavior. Am. J. Psychiatry 1996; 153: 974-984.
 • 28. Bhasin S., Storer T.W., Berman N. i wsp.: The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. N. Engl. J. Med. 1996; 335: 1-7.
 • 29. Bhasin S., Woodhouse L., Casaburi R. i wsp.: Testosterone dose-response relationships in healthy young men. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2001; 281: E1172-E1181.
 • 30. Sinha-Hikim I., Artaza J., Woodhouse L. i wsp.: Testosterone-induced increase in muscle size in healthy young men is associated with muscle fiber hypertrophy. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2002; 283: E154-E164.
 • 31. Snyder PJ., Peachey H., Hannoush P. i wsp.: Effect of testosterone treatment on body composition and muscle strength in men over 65 years of age. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1999; 84: 2647-2653.
 • 32. Tamaki T, Uchiyama S., Uchiyama Y. i wsp.: Anabolic steroids increase exercise tolerance. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2001; 280: E973-E981.
 • 33. Evans N.A.: Local complications of self administered anabolic steroid injections. Br. J. Sports Med. 1997; 31: 349-350.
 • 34. Goldman B.: Liver carcinoma in an athlete taking anabolic steroids. J. Am. Osteopath. Assoc. 1985; 85: 56.
 • 35. Jarow J.P, Lipshultz L.I.: Anabolic steroid-induced hypogonadotropic hypogonadism. Am. J. Sports Med. 1990; 18: 429-431.
 • 36. Lenders J.W., Demacker P.N., Vos J.A. i wsp.: Deleterious effects of anabolic steroids on serum lipoproteins, blood pressure, and liver function in amateur body builders. Int. J. Sports Med. 1988; 9: 19-23.
 • 37. Midgley S.J., Heather N., Best D. i wsp.: Risk behaviours for HIV and hepatitis infection among anabolic-androgenic steroid users. AIDS Care 2000; 12: 163-170.
 • 38. Mochizuki R.M., Richter K.J.: Cardiomyopathy and cerebrovascular accident associated with anabolic-androgenic steroid use. Phys. Sportsmed. 1988; 16: 109.
 • 39. Rich J.D., Dickinson B.P, Flanigan TP, Valone S.E.: Abscess related to anabolic-androgenic steroid injection. Med. Sci. Sports Exerc. 1999; 31: 207-209.
 • 40. Scott M.J., Scott M.J. Jr: HIV infection associated with injections of anabolic steroids. JAMA 1989; 262: 207-208.
 • 41. Thompson P.D., Cullinane E.M., Sady S.P i wsp.: Contrasting effects of testosterone and stanozolol on serum lipoprotein levels. JAMA 1989; 261: 1165-1168.
 • 42. Martikainen H., Alen M., Rahkila P., Vihko R.: Testicular responsiveness to human chorionic gonadotrophin during transient hypogonadotrophic hypogonadism induced by androgenic/anabolic steroids in power athletes. J. Steroid Biochem. 1986; 25: 109-112.
 • 43. Brower K.J.: Anabolic steroid abuse and dependence. Curr. Psychiatry Rep. 2002; 4: 377-387.
 • 44. Brower K.J., Eliopulos G.A., Blow F.C. i wsp.: Evidence for physical and psychological dependence on anabolic androgenic steroids in eight weight lifters. Am. J. Psychiatry 1990; 147: 510-512.
 • 45. Kashkin K.B., Kleber H.D.: Hooked on hormones? An anabolic steroid addiction hypothesis. JAMA 1989; 262: 3166-3170.
 • 46. Mędraś M., Tworowska U.: Treatment strategies of withdrawal from long-term use of anabolic-androgenic steroids. Pol. Merkuriusz Lek. 2001; 11: 535-538.
 • 47. Malone D.A. Jr, Dimeff R.J., Lombardo J.A., Sample R.H.: Psychiatric effects and psychoactive substance use in anabolic-androgenic steroid users. Clin. J. Sport Med. 1995; 5: 25-31.
 • 48. Pope H.G. Jr, Katz D.L.: Psychiatric and medical effects of anabolic-androgenic steroid use. A controlled study of 160 athletes. Arch. Gen. Psychiatry 1994; 51: 375-382.
 • 49. Westaby D., Ogle S.J., Paradinas FJ. i wsp.: Liver damage from long-term methyltestosterone. Lancet 1977; 2: 262-263.
 • 50. Melchert R.B., Welder A.A.: Cardiovascular effects of androgenic-anabolic steroids. Med. Sci. Sports Exerc. 1995; 27: 1252-1262.
 • 51. ParssinenM., Seppala T.: Steroid use and long-term health risks in former athletes. Sports Med. 2002; 32: 83-94.
 • 52. Copeland J., Peters R., Dillon P.: A study of 100 anabolic-androgenic steroid users. Med. J. Aust. 1998; 168: 311-312.
 • 53. Gridley D.W, Hanrahan S.J.: Anabolic-androgenic steroid use among male gymnasium participants: dependence, knowledge and motives. Sport Health 1994; 12: 11-14.
 • 54. Clancy G.P, Yates WR.: Anabolic steroid use among substance abusers in treatment. J. Clin. Psychiatry 1992; 53: 97-100.
 • 55. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa 2000.
 • 56. Brower K.J.: Withdrawal from anabolic steroids. Curr. Ther. Endocrinol. Metab. 1997; 6: 338-343.
 • 57. Malone D.A. Jr, Dimeff R.J.: The use of fluoxetine in depression associated with anabolic steroid withdrawal: a case series. J. Clin. Psychiatry 1992; 53: 130-132.
 • 58. Bickelman C., Ferries L., Eaton R.P: Impotence related to anabolic steroid use in a body builder. Response to clomiphene citrate. West. J. Med. 1995; 162: 158-160.
 • 59. Wight J.N. Jr, Salem D.: Sudden cardiac death and the ‘athlete’s heart’. Arch. Intern. Med. 1995; 155: 1473-1480.
 • 60. Parssinen M., Kujala U., Vartiainen E. i wsp.: Increased premature mortality of competitive powerlifters suspected to have used anabolic agents. Int. J. Sports Med. 2000; 21: 225-227.
 • 61. Kwiatkowska D., Chrostowski K., Partyka E., Wójcikowska-Wójcik B.: Nandrolon - metody wykrywania. Sport Wyczynowy 2001; 7-8: 439-440.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ada2dbe3-a822-4a66-b490-6e647855e799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.