PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 216–223
Article title

Koszty społeczno-ekonomiczne chorób układu krążenia w Polsce i krajach Europy Środkowej

Content
Title variants
EN
Socio-economic burden of cardiovascular diseases in Poland and Central Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Każdego roku choroby układu krążenia powodują ponad 4 mln zgonów w społeczeństwach 53 krajów europejskiego regionu WHO, z czego 1,9 mln przypada na kraje zrzeszone w Unii Europejskiej. Organizacja Współpracy Gospo-darczej i Rozwoju (OECD) podaje, że w 2010 r. 13% zgonów w krajach Unii Europejskiej było następstwem choroby wieńcowej. Celem pracy jest analiza czynników społeczno-ekonomicznych ponoszonych w związku z chorobami układu krążenia oraz zasobów i nakładów przeznaczanych na finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano dane statystyczne publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Dane literaturowe pochodzą z czasopism indeksowanych w bazie Medline. WYNIKI: W 2015 r. koszt ponoszony przez gospodarkę Unii Europejskiej z tytułu chorób układu krążenia szacowany był na ponad 210 mld €, z czego największą część – 52% – pochłaniały nakłady na opiekę zdrowotną, 25% obej-mowały koszty utraconej produktywności, a 21% wydatki na opiekę pozasystemową. Udział środków dedykowanych na terapię chorób układu krążenia w budżetach systemów opieki zdrowotnej krajów Unii Europejskiej jest silnie zróżnicowany. Podczas gdy w Polsce schorzenia sercowo-naczyniowe absorbują aż 16% środków trafiających do systemu, w Danii i Szwecji odsetek ten stanowi jedynie 3% środków, we Francji i Niemczech odpowiednio 7% i 8%, w krajach Europy Środkowej – np. w Czechach i na Słowacji – 12%, na Węgrzech zaś 19%. Konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było zwiększenie nakładów budżetu państwa przeznaczanych na utrzymanie systemu opieki zdrowotnej. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Polska przeznaczyła na finansowanie systemu ochrony zdrowia w 2014 r. ponad 18,45 mld €, co stanowi 4,49% PKB.
EN
Cardiovascular diseases cause over 4 million deaths each year in the societies of fifty-three countries of the World Health Organization’s European region. Over 1.9 million deaths occur in European Union countries. In 2010, the Organization for Economic Co-operation and Development reported that 13% of deaths in European Union countries were a consequence of coronary artery disease. The aim of the work was to analyze the socio-economic burden of cardiovascular diseases as well as the sources and costs of the healthcare in Poland and selected Central European countries. MATERIAL AND METHODS: European Statistical Office and Polish Central Statistical Office data were analyzed. The literature data comes from journals indexed in the Medline database. RESULTS: The European Union’s economic burden of cardiovascular diseases was estimated at € 210 billion in 2015. The biggest part of that – 52% – was healthcare expenditures, 25% was lost productivity and 21% was private care costs. The amount of funds allocated to cardiovascular disease therapy by European Union countries is highly diversified. Cardiovascular diseases absorb 16% of funds allocated for the healthcare system in Poland, while only 3% in Denmark and Sweden, 7% and 8% in France and Germany respectively and about 12% in Central European countries, e.g. the Czech Republic and Slovakia, and 19% in Hungary. A growth in state healthcare expenditures was one of the consequences of Poland’s accession to the European Union. According to the European Statistical Office, Poland spent over € 18.45 billion, that is 4.49% of the Gross Domestic Product, on the healthcare system in 2014.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
216–223
Physical description
Contributors
 • Zakład Statystyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Statystyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Fysiologiska Kliniken Diagnostisk Centrum, Kalmar län, Szwecja
References
 • 1. Townsed N., Wilson L., Bhatnagar P., Wickramasinghe K., Rayner M., Nichols M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur. Heart J. 2016; 37(42): 3232–3245, doi: 10.1093/eurheartj/ehw334.
 • 2. Ferreira-González I. The epidemiology of coronary heart disease. Rev. Esp. Cardiol. 2014; 67(2): 139–144, doi: 10.1016/j.rec.2013.10.002.
 • 3. Nichols M., Townsend N., Scarborough P., Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. Eur. Heart J. 2013; 34(39): 3028–3034, doi: 10.1093/eurheartj/eht356.
 • 4. Leal J., Luengo-Fernández R., Gray A., Petersen S., Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. Eur. Heart J. 2006; 27(13): 1610–1619, doi: 10.1093/eurheartj/ehi733.
 • 5. Bansilal S., Castellano J.M., Fuster V. Global burden of CVD: focus on secondary prevention of cardiovascular disease. Int. J. Cardiol. 2015; 201(Suppl. 1): S1–S7, doi: 10.1016/S0167-5273(15)31026-3.
 • 6. Europejski Urząd Statystyczny [on-line], dostępne: https://ec.europa.eu/eurostat [Dostęp: 06.09.2017 r.].
 • 7. Suhrcke M., Urban D. Are cardiovascular diseases bad for economic growth? Health Econ. 2010; 19(12): 1478–1496, doi: 10.1002/hec.1565.
 • 8. Slavici T., Avram C., Mnerie G.V., Badescu A., Darvasi D., Molnar-Matei F., Ungureanu M.A. Economic efficiency of primary care for CVD prevention and treatment in Eastern European countries. BMC Health Serv. Res. 2013; 13: 75, doi: 10.1186/1472-6963-13-75.
 • 9. Wilsgaard T., Loehr L.R., Mathiesen E.B., Løchen M.L., Bønaa K.H., Njølstad I., Heiss G. Cardiovascular health and the modifiable burden of incident myocardial infarction: the Tromsø Study. BMC Public Health 2015; 15: 221, doi: 10.1186/s12889-015-1573-0.
 • 10. Jelani A., Jugdutt B.I. STEMI and heart failure in the elderly: role of adverse remodeling. Heart Fail. Rev. 2010; 15(5): 513–521, doi: 10.1007/s10741-010-9177-3.
 • 11. Ulusoy F.R., Yolcu M., Ipek E., Korkmaz A.F., Gurler M.Y., Gulbaran M. Coronary artery disease risk factors, coronary artery calcification and coronary bypass surgery. J. Clin. Diagn. Res. 2015; 9(5): OC06–OC10, doi: 10.7860/JCDR/2015/12081.5989.
 • 12. Wilkins E., Wilson L., Wickramasinghe K., Bhatnagar P., Leal J., Luengo-Fernandez R., Burns R., Rayner M., Townsend N. (2017). European Cardiovascular Disease Statistics 2017. European Heart Network, Brussels.
 • 13. Rivera B., Currais L. Economic growth and health: direct impact or reverse causation? Appl. Econ. Lett. 1999; 6(11): 761–764.
 • 14. Knowles S., Owen P.D. Education and health in an effective-labour empirical growth model. Economic Record 1997; 73(223): 314–328.
 • 15. Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 [on-line], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2015,2,10.html.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ad7c57db-10fb-4a33-93d8-3f2c22095f0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.