PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 62 | 274–282
Article title

Mesenteric changes in an ultrasound examination can facilitate the diagnosis of neuroendocrine tumors of the small intestine

Content
Title variants
PL
Zmiany w krezce uwidocznione w badaniu ultrasonograficznym jako objaw pomocny w diagnostyce guzów neuroendokrynnych jelita cienkiego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Neuroendocrine tumors make up an interesting pathology of a variable clinical picture, prognosis, localization, endocrine activity and degree of malignancy. Aim: The aim of this paper is to assess whether ultrasonography can be helpful in diagnosing neuroendocrine tumors in the small intestine by analyzing changes in the mesentery. Material and methods: From 1996 to 2013, we encountered 17 patients (9 women and 8 men at the mean age of 57) with a neuroendocrine tumor in the small intestine. The diagnosis was confirmed in all patients by pathomorphological examinations. All retrospectively analyzed patients (n =17) had an abdominal US examination conducted in accordance with the previously mentioned protocol. Results: Primary neuroendocrine tumors were visualized ultrasonography in 13 of 17 patients (76.5%). In the remaining 4 patients, tumors in the small bowel were diagnosed in CT enteroclysis (n = 3) and conventional enteroclysis (n = 1). Somatostatin receptor scintigraphy and CT enteroclysis supplemented the ultrasound result by providing information about the stage of the disease in 7 cases. In most of the 17 patients with a neuroendocrine tumor diagnosed by ultrasound (n = 11, 64.7%), changes in the mesentery were prevailing pathological signs that raised suspicion and, consequently, helped localize the primary lesion. The hypoechoic mesenteric lymph nodes were the greatest (9–18 mm), well-circumscribed, and the largest of them showed signs of vascularization. The size of hypoechoic lesions in the mesentery ranged from 25 to 53 mm. These lesions showed moderate blood flow. All of them were single, usually poorly circumscribed; two lesions showed slight calcifications. Conclusions: In an abdominal US examination, 2/3 of patients with neuroendocrine tumors in the small bowel manifest secondary lesions in the mesentery which are easier to visualize than the primary focus. 30% of them are manifested as hypoechoic masses. The detection of such lesions should prompt the search for the primary focus in the small intestine.
PL
Nowotwory neuroendokrynne to ciekawy dział patologii o zróżnicowanym obrazie klinicznym, rokowaniu, umiejscowieniu, czynności wydzielniczej i stopniu złośliwości. Cel pracy: Celem pracy jest ocena możliwości diagnostyki nowotworów neuroendokrynnych jelita cienkiego przy użyciu ultrasonografii poprzez identyfikację zmian w krezce. Materiał i metoda: W okresie od 1996 do 2013 roku zgromadzono 17 chorych (9 kobiet i 8 mężczyzn w średnim wieku 57 lat) z nowotworem neuroendokrynnym w jelicie cienkim. U wszystkich pacjentów potwierdzono rozpoznanie nowotworu neuroendokrynnego na podstawie badań patomorfologicznych. Wszystkie objęte retrospektywną analizą osoby (n = 17) miały wykonane badanie USG jamy brzusznej według protokołu opisanego wcześniej. Wyniki: W badaniu ultrasonograficznym udało się uwidocznić pierwotny nowotwór neuroendokrynny u 13 z 17 chorych (76,5%). U pozostałych 4 osób guz zlokalizowany w jelicie cienkim został rozpoznany na podstawie enteroklizy TK (n = 3) i enteroklizy klasycznej (n = 1). Somatostatynowa scyntygrafia receptorowa i enterokliza TK dostarczyły dodatkowych informacji co do stopnia zaawansowania procesu chorobowego w stosunku do wyników badania USG w 7 przypadkach. Wśród 17 chorych z rozpoznanym ultrasonograficznie nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego u większości (n = 11, 64,7%) zmiany w krezce jelita były dominującym objawem patologicznym, który pozwolił podejrzewać, a następnie zlokalizować zmianę pierwotną. Hipoechogeniczne węzły chłonne krezkowe miały największe wymiary (9–18 mm), były dobrze odgraniczone, a większe z nich wykazywały unaczynienie. Wielkość hipoechogenicznej masy w krezce wahała się od 25 do 53 mm. Zmiany tego typu wykazywały umiarkowane unaczynienie. Wszystkie były pojedyncze, przeważnie nieostro odgraniczone, a w dwóch zmianach obecne były niewielkie zwapnienia. Wnioski: W badaniu USG przezbrzusznym u 2/3 chorych z guzem neuroendokrynnym w jelicie cienkim występują wtórne zmiany w krezce, które są łatwiejsze do zobrazowania niż samo ognisko pierwotne. W 30% manifestują się jako masy hipoechogeniczne. Wykrycie takich zmian powinno skłonić do poszukiwania ogniska pierwotnego w jelicie cienkim.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
62
Pages
274–282
Physical description
Contributors
 • Department of Gastrology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Department of Gastrology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
References
 • 1. Kos-Kudła B: Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego. Via Medica, Gdańsk 2010.
 • 2. Modlin IM, Lye KD, Kidd M: A 5-decade analysis of 13,715 carcinoid tumors. Cancer 2003; 97: 934–959.
 • 3. Maggard MA, O’Connell JB, Ko CY: Updated population-based review of carcinoid tumors. Ann Surg 2004; 240: 117–122.
 • 4. Modlin IM, Champoneria MC, Chan AK, Kidd M: A three-decade analysis 3,911 small intestinal neuroendocrine tumors: the rapid pace of no progress. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1464–1473.
 • 5. Yao JC, Hassan M, Phan A, Dagohoy C,Learg C, Mares JE et al.: One hundred years after “carcinoid”: epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin Oncol 2008; 26: 3063–3072.
 • 6. Hari DM, Goff SL, Reich HJ, Leung AM, Sim MS, Lee JH et al.: Small bowel carcinoid: location isn’t everything. World J Gastrointest Surg 2013; 5: 239–244.
 • 7. Mocellin S, Nitti D: Gastrointestinal carcinoid: epidemiological and survival evidence from large population-based study (n=25531). Ann Oncol 2013; 24: 3040–3044.
 • 8. Reznek RH: CT/MRI of neuroendocrine tumours. Cancer Imaging 2006; 6: S163–S177.
 • 9. Bolanowski M, Bednarczuk T, Bobek-Billewicz B, Handkiewicz-Junak D, Jeziorski A, Nowakowska-Duława E et al.: Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and the appendix – management guideline (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol 2013; 64: 480–493.
 • 10. Smereczyński A, Gałdyńska M, Lubiński J, Bojko S, Król M, Ostasz O: Obrazy USG rakowiaków przewodu pokarmowego w materiale własnym. Ultrasonografia 2005; 22: 92–96.
 • 11. Horton KM, Kamel I, Hofmann L, Fisher EK: Carcinoid tumors of the small bowel: a multitechnique imaging approach. Am J Roentgenol 2004; 182: 559–567.
 • 12. Ćwikła JB, Nasierowska-Guttmejer A, Jeziorski KG, Cichocki A, Durlik M, Andziak P et al.: Diagnostic algorithm of neuroendocrine tumors of the digestive system (GEP-NET) and bronchi. Pol J Radiol 2005; 70: 85–92.
 • 13. Kim KW, Krajewski KM, Nishino M, Jagannathan JP,ShiragareAB, Tirumani SH et al.: Update on the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors with emphasis on the role of imaging. Am J Roentgenol 2013; 201: 811–824.
 • 14. Ganeshan D, Bhosale P, Yang T, Kundra V: Imaging features of carcinoid tumors of the gastrointestinal tract. Am J Roentgenol 2013; 201: 773–786.
 • 15. Morin ME, Panella J, Baker DA, Engle J: Ultrasound detection of a carcinoid tumor. Gastrointest Radiol 1979; 4: 359–360.
 • 16. Swobodnik W, Wechsler JG, Ditschuneit H: [Sonographic diagnosis of malignant small intestine carcinoid tumor. A case report]. Ultraschall Med 1983; 4: 47–48.
 • 17. Rioux M, Duchesne N, Langis P: Carcinoid tumor of the appendix: ultrasound findings in two cases. J Clin Ultrasound 1994; 22: 129–133.
 • 18. Rioux M, Langis P, Naud F: Sonographic appearance of primary small bowel carcinoid tumor. Abdom Imaging 1995; 20: 37–43.
 • 19. Deeg KH, Reising A, Seitz G: Sonographic diagnosis of a carcinoid tumour of the appendix in a 14-year-old boy. Ultraschall Med 2003; 24: 120–122.
 • 20. Kala Z, Válek V, Kysela P, Svoboda T: A shift in diagnostics of the small intestine tumors. Eur J Radiol 2007; 62: 160–165.
 • 21. Dörffel Y, Wermke W: Neuroendocrine tumors: characterization with contrast-enhanced ultrasonography. Ultraschall Med 2008; 29: 506–514.
 • 22. Rickes S, Uhle C, Neye H, Ensberg D, Rauh P: Diagnose eines Ileumcarcinoids mittel kontrastverstärken Ultraschalls. Med Klin 2009; 104: 564–566.
 • 23. Pantongrag-Brown L, Buetow PC, Carr NJ, Lichtenstein JE, Buck JL: Calcification and fibrosis in mesenteric carcinoid tumor: CT findings and pathologic correlation. Am J Roentgenol 1995; 164: 387–391.
 • 24. Hellman P, Hessman O, Akerström G, Stålberg P, Hennings J, BjörckM et al.: Stenting of the superior mesenteric vein in mitgut carcinoid disease with large mesenteric masses. World J Surg 2010; 34: 1373–1379.
 • 25. Kamaoui I, De-Luca V, Ficarelli S, Mennesson N, Lombard-Bohas C, Pilleul F: Value of CT enteroclysis in suspected small-bowel carcinoid tumors. Am J Roentgenol 2010; 194: 629–633.
 • 26. Yanaru-Fujisawa R, Matsumoto T, Esaki M, Ohji Y, Gishima M, Hirahashi M et al.: A case of multiple carcinoid tumors of the small intestine. Endoscopy 2009; 41 Suppl. 2: E299–E300.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ad6bb9fb-46b3-4d21-a3af-dd5246c394df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.