PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 10 | 1 | 13-19
Article title

Air purifier – individual protection against indoor particulate matter

Authors
Content
Title variants
PL
Oczyszczacz powietrza – indywidualna ochrona przed pyłem powietrza wewnętrznego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The research work presents the findings of testing air purified using two commercial air purifiers available on the local market. Tests were carried out in the office and bedroom of a residential building. The results obtained show a high (75-93%) yield of air purification from particulate matter. Particulate matters fractions such as: PM1, PM2.5, PM4.0, PM10 and total suspended particulates (TSP) were analysed by means professional dust meter. A very strong correlation of particulate matter (PM) contents were found in individual particle classes during equipment operation. Obtained results approve high efficiency of equipment operation in the total range of measured values. This study is one of the first in the topic of assessing the effectiveness of PM purification, taking into account various dust fractions. This study should be useful for individual customers and for public utilities during purchase decisions.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań powietrza poddanego oczyszczaniu za pomocą dwóch urządzeń komercyjnych dostępnych na polskim rynku. Badania przeprowadzono w pomieszczeniu biurowym i sypialni domu mieszkalnego. Otrzymane wyniki wskazują na wysoki (75-93%) stopień oczyszczenia powietrza. Analizom poddano takie frakcje pyłowe jak: PM1, PM2,5, PM4,0, PM10 i pył całkowity (TSP). Stwierdzono bardzo silną korelację zawartości pyłów w poszczególnych klasach ziarnowych pyłów podczas pracy urządzeń. Oznacza to wysoką skuteczność pracy urządzeń w całym zakresie mierzonych zawartości zanieczyszczeń pyłowych. Opracowanie to jest jednym z pierwszych w zakresie oceny skuteczności oczyszczania pyłów z uwzględnieniem różnych frakcji pyłowych i może stanowić materiał pomocniczy dla użytkowników indywidualnych oraz decydentów rozważających zakup urządzeń oczyszczających powietrze dla jednostek oświatowych.
Keywords
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
13-19
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Mathematic and Natural Science, Poland
References
 • [1] Chyc M, Klich M, Klich S, et al. Atmospheric particulate matter in Tarnów City (Southern Poland) – Short time investigation of the space-variability in the winter of 2019. Sci Tech Innov. 2019;5(2):50-59.
 • [2] Strona internetowa producenta oczyszczaczy powietrza – https://www.philips.pl/c-m-ho/oczyszczacz-i-nawilzacz-powietrza/oczyszczacze (dostęp: 3.02.2020)
 • [3] Pachalska K. 500 oczyszczaczy powietrza za darmo dla przedszkoli w woj. Śląskim. Warunki akcji Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW. Dziennik Zachodni. https://dziennikzachodni.pl/500-oczyszczaczy-powietrza-za-darmo-dla-przedszkoli-w-woj-slaskim-warunki-akcji-urzedu-marszalkowskiego-i-wfosigw/ar/c5-14371095 (dostęp: 24.10.2019).
 • [4] Łyczko P. Oczyszczacze powietrza dla małopolskich przedszkoli i żłobków. Małopolska w zdrowej atmosferze - https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zapowiedzi/oczyszczacze-powietrza-dla-malopolskich-przedszkoli-i-zlobkow/ (dostęp: 24.10.2019).
 • [5] Wojtal R. Zanieczyszczenie powietrza w miastach w aspekcie ruchu samochodowego. Transport miejski i regionalny. 2018;1:12-17.
 • [6] Ćwiklak K, Pyta H. Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM2,5 i PM2,5-10 na stanowisku pomiarowym w Częstochowie. Ochrona powietrza i problemy odpadów. 2006;40(5):141-148.
 • [7] Touray N, Chyc M. Fuel modification based on some metals compounds and their environmental impact. Sci Tech Innov. 2018;2(1):1-6.
 • [8] Duda A, Czerwiński J. Levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzo-p-furans in dust and air in Lublin. Archives of environmental protection. 2018;34(3):33-39.
 • [9] Mikrut M, Regiel-Futyra A, Samek L, Macyk W, Stochel G, van Eldik R. Generation of hydroxyl radicals and singlet oxygen by particulate matter and its inorganic compounds. Environ Pollut. 2018;238:638-646.
 • [10] Deng Q, Deng L, Miao Y, Gao Y, Li Y. Particle deposition in the human lung: Health implications of particulate matters from different sources. Environ Res. 2019;169:237-245.
 • [11] Jung C, Cheng W, Tang Y, Hwang B. Fine particulate exposure during pregnancy and infancy and incident asthma. J Allergy Clin Immunol. 2019;143(6):2254-2262.
 • [12] Nezis I, Biskos G, Elefthieradis K, Kalantzi OI. Particulate matter and health effect in office – A review. Building and Environ. 2019;156:62-73.
 • [13] Huang FL, Liao EC, Yu SJ. House dust mite allergy: its innate immune response and immunotherapy. Immunobiology. 2018;223(3):300-302.
 • [14] Bończyk M. Regresja i korelacja na światowych rynkach – w pułapce metod ilościowych. Vistula Scientific Quarterly. 2013;4(38):74-87.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ad60d8c8-0c8c-417b-8423-7f5a730fadef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.