PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 4 | 210–216
Article title

Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

Content
Title variants
EN
Depression diagnosis in patients with Parkinson’s disease using various diagnostic tools
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder. Its main symptoms are those from the scope of motor and non-motor functions. Both groups of those symptoms considerably influence the patient’s health-related quality of life. Non-motor symptoms are frequently overlooked, and, as a consequence, poorly treated. It leads to complications in therapy and a decreased level of quality of life of both patients and their caretakers. One of the co-occurring disorders is depression. Many of the symptoms overlap with those of Parkinson’s disease. This presents additional requirements for the clinician/researcher and their psychometric tools. There are many clinical scales and self-report questionnaires successfully used for screening, diagnosis, or checking the progress in the treatment of depression. These include: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Geriatric Depression Scale (GDS), Beck Depression Inventory (BDI), Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR), Patient Health Questionnaire (PHQ), Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Zung Self-Rating Depression Scale (SDS), Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD), Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C), Hamilton Depression Rating Scale (Ham-D), Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). The most efficient tools in recognizing depression in Parkinson’s disease are clinical scales, especially Hamilton and Montgomery–Åsberg scales. Their usefulness and effectiveness is high for both the screening process and for measuring the severity of depressive symptoms. Beck Depression Inventory shows similar outcomes. Slightly less research in this area has been carried out on the Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, yet this is a promising tool. Questionnaire version of this tool – Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated – does not live up to the expectations in the diagnosis of depression at an appropriate level in patients with Parkinson’s disease. Similar conclusions can be drawn with respect to Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Part I, and the Center for Epidemiologic Studies Depression Rating Scale. For screening purposes, Geriatric Depression Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Patient Health Questionnaire and Zung Self-Rating Depression Scale are valid in depression in Parkinson’s disease. Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia seems a promising tool for screening once it has been tested more.
PL
Choroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneratywne, którego głównymi objawami są te z zakresu motoryki i tzw. pozamotoryczne. Obie grupy symptomów w znaczący sposób wpływają na poczucie jakości życia chorego. Zaburzenia pozamotoryczne często bywają pomijane, niewłaściwie diagnozowane i źle leczone, co prowadzi do komplikacji w leczeniu, gorszego funkcjonowania pacjentów i ich opiekunów. Jednym ze współwystępujących zaburzeń jest depresja. Dużo jej objawów pojawia się również w chorobie Parkinsona, co stawia przed klinicystą czy badaczem i używanymi przez nich narzędziami dodatkowe wymagania. Istnieje wiele skal klinicznych i kwestionariuszy samoopisowych z powodzeniem wykorzystywanych w przesiewie, rozpoznaniu czy sprawdzaniu postępów terapii depresji. Należą do nich: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Geriatric Depression Scale (GDS), Beck Depression Inventory (BDI), Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR), Patient Health Questionnaire (PHQ), Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Zung Self-Rating Depression Scale (SDS), Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD), Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Z rozpoznawaniem depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona najlepiej radzą sobie skale kliniczne, szczególnie skala Hamiltona oraz Montgomery–Åsberg. Ich przydatność i skuteczność jest duża zarówno w badaniach przesiewowych czy badaniu nasilenia objawów, jak i w stawianiu diagnozy. Podobne cechy ma kwestionariusz Becka. Nieco mniej badań w tym zakresie przeprowadzono na Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, choć jest to narzędzie obiecujące. Wersja kwestionariuszowa tego narzędzia, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated, nie spełnia oczekiwań w rozpoznawaniu depresji na odpowiednim poziomie w grupie osób z chorobą Parkinsona. Podobne wnioski należy wyciągnąć odnośnie do Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Part I oraz Center for Epidemiologic Studies Depression Rating Scale. Do celów przesiewowych dobrze nadają się zaś Geriatric Depression Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Patient Health Questionnaire i Zung Self-Rating Depression Scale. Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia może być obiecującym narzędziem do celów przesiewowych po przejściu większej liczby testów.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
210–216
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 • Studium Doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
References
 • Antonini A, Colosimo C, Marconi R et al.; PRIAMO study group: The PRIAMO study: background, methods and recruitment. Neurol Sci 2008; 29: 61–65.
 • Bagby RM, Ryder AG, Schuller DR et al.: The Hamilton Depression Rating Scale: has the gold standard become a lead weight? Am J Psychiatry 2004; 161: 2163–2177.
 • Barone P, Antonini A, Colosimo C et al.; PRIAMO study group: The PRIAMO study: a multicenter assessment of nonmotor symptoms and their impact on quality of life in Parkinson’s disease. Mov Disord 2009; 24: 1641–1649.
 • Brown RG, MacCarthy B, Gotham AM et al.: Depression and disability in Parkinson’s disease: a follow-up of 132 cases. Psychol Med 1988; 18: 49–55.
 • Chagas MH, Tumas V, Loureiro SR et al.: Validity of a Brazilian version of the Zung self-rating depression scale for screening of depression in patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2010; 16: 42–45.
 • Chagas MH, Tumas V, Rodrigues GR et al.: Validation and internal consistency of Patient Health Questionnaire-9 for major depression in Parkinson’s disease. Age Ageing 2013; 42: 645–649.
 • Costa FH, Rosso AL, Maultasch H et al.: Depression in Parkinson’s disease: diagnosis and treatment. Arq Neuropsiquiatr 2012; 70: 617–620.
 • Devins GM, Orme CM, Costello CG et al.: Measuring depressive symptoms in illness populations: psychometric properties of the Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D) Scale. Psychol Health 1988; 2: 139–156.
 • Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR et al.; Movement Disorder Society UPDRS Revision Task Force: Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord 2008; 23: 2129–2170.
 • Grover S, Somaiya M, Kumar S et al.: Psychiatric aspects of Parkinson’s disease. J Neurosci Rural Pract 2015; 6: 65–76.
 • Helmreich I, Wagner S, Mergl R et al.: Sensitivity to changes during antidepressant treatment: a comparison of unidimensional subscales of the Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-C) and the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) in patients with mild major, minor or subsyndromal depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2012; 262: 291–304.
 • Huber SJ, Freidenberg DL, Paulson GW et al.: The pattern of depressive symptoms varies with progression of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990; 53: 275–278.
 • Kaneda Y: Usefulness of the Zung Self-Rating Depression Scale for schizophrenics. J Med Invest 1999; 46: 75–78.
 • Leentjens AFG, Lousberg R, Verhey FRJ: The psychometric properties of the Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with Parkinson’s disease. Acta Neuropsychiatr 2001; 13: 83–85.
 • Leentjens AF, Verhey FR, Lousberg R et al.: The validity of the Hamilton and Montgomery- Åsberg depression rating scales as screening and diagnostic tools for depression in Parkinson’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2000a; 15: 644–649.
 • Leentjens AF, Verhey FR, Luijckx GJ et al.: The validity of the Beck Depression Inventory as a screening and diagnostic instrument for depression in patients with Parkinson’s disease. Mov Disord 2000b; 15: 1221–1224.
 • Marsh L, McDonald WM, Cummings J et al.; NINDS/NIMH Work Group on Depression and Parkinson’s Disease: Provisional diagnostic criteria for depression in Parkinson’s disease: report of an NINDS/NIMH Work Group. Mov Disord 2006; 21: 148–158.
 • Martínez-Martín P, Valldeoriola F, Tolosa E et al.: Bilateral subthalamic nucleus stimulation and quality of life in advanced Parkinson’s disease. Mov Disord 2002; 17: 372–377.
 • McColl CD, Reardon KA, Shiff M et al.: Motor response to levodopa and the evolution of motor fluctuations in the first decade of treatment of Parkinson’s disease. Mov Disord 2002; 17: 1227–1234.
 • Montgomery SA, Ǻsberg M: A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry 1979; 134: 382–389.
 • Naarding P, Leentjens AF, van Kooten F et al.: Disease-specific properties of the Rating Scale for Depression in patients with stroke, Alzheimer’s dementia, and Parkinson’s disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2002; 14: 329–334.
 • Osborn DPJ, Fletcher AE, Smeeth L et al.: Geriatric Depression Scale Scores in a representative sample of 14 545 people aged 75 and over in the United Kingdom: results from the MRC Trial of Assessment and Management of Older People in the Community. Int J Geriatr Psychiatry 2002; 17: 375–382.
 • Radloff LS: The CES-D scale: a self-report depression scale for research in the general population. Appl Psychol Measure 1977; 1: 385–401.
 • Ravina B, Camicioli R, Como PG et al.: The impact of depressive symptoms in early Parkinson disease. Neurology 2007; 69: 342–347.
 • Rush AJ, Giles DE, Schlesser MA et al.: The Inventory for Depressive Symptomatology (IDS): preliminary findings. Psychiatry Res 1986; 18: 65–87.
 • Rush AJ, Gullion CM, Basco MR et al.: The Inventory of Depressive Symptomatology (IDS): psychometric properties. Psychol Med 1996; 26: 477–486.
 • Samii A, Nutt JG, Ransom BR: Parkinson’s disease. Lancet 2004; 363: 1783–1793.
 • Schrag A, Barone P, Brown RG et al.: Depression rating scales in Parkinson’s disease: critique and recommendations. Mov Disord 2007; 22; 1077–1092.
 • Snaith RP: Present use of the Hamilton Depression Rating Scale: observation on method of assessment in research of depressive disorders. Br J Psychiatry 1996; 168: 594–597.
 • Starkstein SE, Merello M: Psychiatric and Cognitive Disorders in Parkinson’s Disease. Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Starkstein SE, Petracca G, Chemerinski E et al.: Depression in classic versus akinetic-rigid Parkinson’s disease. Mov Disord 1998; 13: 29–33.
 • Starkstein SE, Preziosi TJ, Bolduc PL et al.: Depression in Parkinson’s disease. J Nerv Ment Dis 1990; 178: 27–31.
 • Watson LC, Pignone MP: Screening accuracy for late-life depression in primary care: a systematic review. J Fam Pract 2003; 52: 956–964.
 • Weintraub D, Comella CL, Horn S: Parkinson’s disease – Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care 2008; 14 (Suppl): S40–S48.
 • Wichowicz H: Zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobie Parkinsona. Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2009; 2: 1–14.
 • Williams DR, Litvan I: Parkinsonian syndromes. Continuum (Minneap Minn) 2013; 19 (5 Movement Disorders): 1189–1212.
 • Williams JR, Marsh L: Validity of the Cornell scale for depression in dementia in Parkinson’s disease with and without cognitive impairment. Mov Disord 2009; 24: 433–437.
 • Williams JR, Hirsch ES, Anderson K et al.: A comparison of nine scales to detect depression in Parkinson disease: which scale to use? Neurology 2012; 78: 998–1006.
 • Yonkers KA, Samson J: Mood disorders measures. In: Rush AJ, Pincus HA, First MB et al. (eds.): Handbook of Psychiatric Measures. American Psychiatric Association, Washington, DC 2000: 544–546.
 • Yesavage JA, Sheikh JI: Geriatric Depression Scale (GDS): recent evidence and development of a shorter violence. Clin Gerontol 1986; 5: 165–173.
 • Yesavage JA, Brink TL, Rose TL et al.: Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1982–1983; 17: 37–49.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ad33148e-9506-45c7-9995-82a783e8a4f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.