PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 3 | 183–188
Article title

Zonisamid – lek nie tylko przeciwpadaczkowy

Content
Title variants
EN
Zonisamide – not only antiepileptic drug
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zonisamid – lek przeciwpadaczkowy nowej generacji – cechuje się wielokierunkowym mechanizmem działania. Poprzez wpływ na kanały jonowe Na+ oraz Ca2+ stabilizuje neuronalne błony komórkowe, a także zakłóca synchronizację wyładowań, ograniczając w ten sposób rozprzestrzenianie się napadów. Jako lek przeciwpadaczkowy wykorzystywany jest w leczeniu częściowych, uogólnionych oraz mieszanych napadów drgawkowych u dorosłych i dzieci, w terapii skojarzonej i w monoterapii. Został też zarejestrowany do leczenia choroby Parkinsona. W kilku wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonych u pacjentów z chorobą Parkinsona, którzy wykazywali niewystarczającą odpowiedź na leczenie L-dopą, zonisamid istotnie poprawiał funkcje motoryczne, oceniane w skali nasilenia objawów schorzenia (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS). Wiadomo, że lek nasila transmisję dopaminergiczną, a nowsze doniesienia wskazują też na inne kierunki jego działania w przebiegu choroby. Wielu autorów podkreśla znaczenie aktywności neuroprotekcyjnej zonisamidu, niemniej liczne aspekty tego zagadnienia wymagają dalszych obserwacji. Podejmowane są także badania kliniczne oceniające skuteczność tego leku w chorobie afektywnej dwubiegunowej, bólu neuropatycznym oraz migrenowym, w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach jedzenia oraz u osób uzależnionych od alkoholu. Ich wyniki są obiecujące i stwarzają nowe perspektywy zastosowania leku, jednak zdecydowanie istnieje potrzeba poszerzenia badań.
EN
Zonisamide – a new generation antiepileptic drug – features a multidirectional mechanism of action. The antiepileptic effect of zonisamide involves blockade of voltage-dependent Na+ and Ca2+ T-type channels, which have a most important role in membrane excitability, suggesting that zonisamide disrupts neuronal synchronized firings and epileptic activity resulting in a limitation of initiation or propagation of seizure. As an anticonvulsant it is used in the treatment of partial and generalized seizures mixed with adults and children, both in combination and in monotherapy. Zonisamide has also been approved for the treatment of Parkinson’s disease. In several double-blind, randomized, multicentre trials, carried out on Parkinson’s disease patients, who showed insufficient response to L-dopa treatment, zonisamide significantly improved motor functions determined by beneficial changes in the total score of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). It is known that the drug increases dopaminergic transmission. New research shows that both, dopaminergic and non-dopaminergic mechanisms could equally be involved. Many authors emphasizes the importance neuroprotective activity of zonisamide. However, there are still some aspects that need to be explained in further studies. Clinical trials are conducted to evaluate its efficacy in bipolar disorder, neuropathic pain and migraine, anxiety disorders, eating disorders and in patients with alcohol dependence. Results of the studies are promising and provide a new possibilities of zonisamide application. However, there is a strong need to expand research in this area.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
183–188
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Arzimanoglou A., Rahbani A.: Zonisamide for the treatment of epilepsy. Exp. Rev. Neurother. 2006; 6: 1283–1292.
 • 2. Sills G.J., Brodie M.J.: Pharmacokinetics and drug interactions with zonisamide. Epilepsia 2007; 48: 435–441.
 • 3. Brodie M.J., Ben-Menachem E., Chouette I., Giorgi L.: Zonisamide: its pharmacology, efficacy and safety in clinical trials. Acta Neurol. Scand. Suppl. 2012; 126: 19–28.
 • 4. Baulac M.: Introduction to zonisamide. Epilepsy Res. 2006; 68 supl. 2: S3–S9.
 • 5. Biton V.: Clinical pharmacology and mechanism of action of zonisamide. Clin. Neuropharmacol. 2007; 30: 230–240.
 • 6. Perez-Reyes E.: Molecular physiology of low-voltage-activated T-type calcium channels. Physiol. Rev. 2003; 83: 117–161.
 • 7. Miwa H., Kondo T.: T-type calcium channel as a new therapeutic target for tremor. Cerebellum 2011; 10: 563–569.
 • 8. Matar N., Jin W., Wrubel H. i wsp.: Zonisamide block of cloned human T-type voltage-gated calcium channels. Epilepsy Res. 2009; 83: 224–234.
 • 9. Yamamura S., Hamaguchi T., Ohoyama K. i wsp.: Topiramate and zonisamide prevent paradoxical intoxication induced by carbamazepine and phenytoin. Epilepsy Res. 2009; 84: 172–186.
 • 10. Gluck M.R., Santana L.A., Granson H., Yahr M.D.: Novel dopamine releasing response of an anti-convulsant agent with possible anti-Parkinson’s activity. J. Neural Transm. 2004; 111: 713–724.
 • 11. Murata M.: Novel therapeutic effects of the anti-convulsant, zonisamide, on Parkinson’s disease. Curr. Pharm. Des. 2004; 10: 687–693.
 • 12. Zhu G., Okada M., Murakami T. i wsp.: Interaction between carbamazepine, zonisamide and voltage-sensitive Ca2+ channel on acetylcholine release in rat frontal cortex. Epilepsy Res. 2002; 49: 49–60.
 • 13. Sobieszek G., Borowicz K.K., Kimber-Trojnar Z. i wsp.: Zonisamide: a new antiepileptic drug. Pol. J. Pharmacol. 2003; 55: 683–689.
 • 14. Hayakawa T., Higuchi Y., Nigami H., Hattori H.: Zonisamide reduces hypoxic-ischemic brain damage in neonatal rats irrespective of its anticonvulsive effect. Eur. J. Pharmacol. 1994; 257: 131–136.
 • 15. Minato H., Kikuta C., Fujitani B., Masuda Y.: Protective effect of zonisamide, an antiepileptic drug, against transient focal cerebral ischemia with middle cerebral artery occlusionreperfusion in rats. Epilepsia 1997; 38: 975–980.
 • 16. Rösler T.W., Arias-Carrión O., Höglinger G.U.: Zonisamide: aspects in neuroprotection. Exp. Neurol. 2010; 224: 336–339.
 • 17. Thöne J., Leniger T., Splettstösser F., Wiemann M.: Antiepileptic activity of zonisamide on hippocampal CA3 neurons does not depend on carbonic anhydrase inhibition. Epilepsy Res. 2008; 79: 105–111.
 • 18. Leppik I.E.: Practical prescribing and long-term efficacy and safety of zonisamide. Epilepsy Res. 2006; 68 supl. 2: S17–S24.
 • 19. Ohtahara S., Yamatogi Y.: Safety of zonisamide therapy: prospective follow-up survey. Seizure 2004; 13 supl. 1: S50–S56.
 • 20. Kondo T., Kaneko S., Amano Y., Egawa I.: Preliminary report on teratogenic effects of zonisamide in the offspring of treated women with epilepsy. Epilepsia 1996; 37: 1241–1244.
 • 21. Patsalos P.N., Perucca E.: Clinically important drug interactions in epilepsy: general features and interactions between antiepileptic drugs. Lancet Neurol. 2003; 2: 347–356.
 • 22. Levy R.H., Ragueneau-Majlessi I., Garnett W.R. i wsp.: Lack of clinically significant effect of zonisamide on phenytoin steady-state pharmacokinetics in patients with epilepsy. J. Clin. Pharmacol. 2004; 44: 1230–1234.
 • 23. Levy R.H., Ragueneau-Majlessi I., Brodie M.J. i wsp.: Lack of clinically significant pharmacokinetic interactions between zonisamide and lamotrigine at steady state in patients with epilepsy. Ther. Drug Monit. 2005; 27: 193–198.
 • 24. Griffith S.G., Dai Y.: Effect of zonisamide on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of a combination ethinyl estradiol- norethindrone oral contraceptive in healthy women. Clin. Ther. 2004; 26: 2056–2065.
 • 25. Schmidt D., Jacob R., Loiseau P. i wsp.: Zonisamide for addon treatment of refractory partial epilepsy: a European double- blind trial. Epilepsy Res. 1993; 15: 67–73.
 • 26. Faught E., Ayala R., Montouris G.G., Leppik I.E.; Zonisamide 922 Trial Group: Randomized controlled trial of zonisamide for the treatment of refractory partial-onset seizures. Neurology 2001; 57: 1774–1779.
 • 27. Sackellares J.C., Ramsay R.E., Wilder B.J. i wsp.: Randomized, controlled clinical trial of zonisamide as adjunctive treatment for refractory partial seizures. Epilepsia 2004; 45: 610–617.
 • 28. Brodie M.J., Duncan R., Vespignani H. i wsp.: Dose-dependent safety and efficacy of zonisamide: a randomized, doubleblind, placebo-controlled study in patients with refractory partial seizures. Epilepsia 2005; 46: 31–41.
 • 29. Lu Y., Xiao Z., Yu W. i wsp.: Efficacy and safety of adjunctive zonisamide in adult patients with refractory partial-onset epilepsy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin. Drug Investig. 2011; 31: 221–229.
 • 30. Murata M., Hasegawa K., Kanazawa I.; Japan Zonisamide on PD Study Group: Zonisamide improves motor function in Parkinson disease: a randomized, double-blind study. Neurology 2007; 68: 45–50.
 • 31. Murata M.: Zonisamide: a new drug for Parkinson’s disease. Drugs Today (Barc.) 2010; 46: 251–258.
 • 32. Bermejo P.E., Anciones B.: A review of the use of zonisamide in Parkinson’s disease. Ther. Adv. Neurol. Disord. 2009; 2: 313–317.
 • 33. McElroy S.L., Suppes T., Keck P.E. Jr i wsp.: Open-label adjunctive zonisamide in the treatment of bipolar disorders: a prospective trial. J. Clin. Psychiatry 2005; 66: 617–624.
 • 34. Anand A., Bukhari L., Jennings S.A. i wsp.: A preliminary open-label study of zonisamide treatment for bipolar depression in 10 patients. J. Clin. Psychiatry 2005; 66: 195–198.
 • 35. Wilson M.S., Findling R.L.: Zonisamide for bipolar depression. Expert Opin. Pharmacother. 2007; 8: 111–113.
 • 36. Kinrys G., Vasconcelos e Sa D., Nery F.: Adjunctive zonisamide for treatment refractory anxiety. Int. J. Clin. Pract. 2007; 61: 1050–1053.
 • 37. Atli A., Dogra S.: Zonisamide in the treatment of painful diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Pain Med. 2005; 6: 225–234.
 • 38. Drake M.E. Jr, Greathouse N.I., Renner J.B., Armentbright A.D.: Open-label zonisamide for refractory migraine. Clin. Neuropharmacol. 2004; 27: 278–280.
 • 39. Bermejo P.E., Dorado R.: Zonisamide for migraine prophylaxis in patients refractory to topiramate. Clin. Neuropharmacol. 2009; 32: 103–106.
 • 40. Mohammadianinejad S.E., Abbasi V., Sajedi S.A. i wsp.: Zonisamide versus topiramate in migraine prophylaxis: a double- blind randomized clinical trials. Clin. Neuropharmacol. 2011; 34: 174–177.
 • 41. McElroy S.L., Kotwal R., Guerdjikova A.I. i wsp.: Zonisamide in the treatment of binge eating disorder with obesity: a randomized controlled trial. J. Clin. Psychiatry 2006; 67: 1897–1906.
 • 42. Knapp C.M., Mercado M., Markley T.L. i wsp.: Zonisamide decreases ethanol intake in rats and mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2007; 87: 65–72.
 • 43. Sarid-Segal O., Knapp C.M., Burch W. i wsp.: The anticonvulsant zonisamide reduces ethanol self-administration by risky drinkers. Am. J. Drug Alcohol Abuse 2009; 35: 316–319.
 • 44. Knapp C.M., Sarid-Segal O., Richardson M.A. i wsp.: Open label trail of the tolerability and efficacy of zonisamide in the treatment of alcohol dependence. Am. J. Drug Alcohol Abuse 2010; 36: 102–105.
 • 45. Rubio G., López-Muñoz F., Ferre F. i wsp.: Effects of zonisamide in the treatment of alcohol dependence. Clin. Neuropharmacol. 2010; 33: 250–253.
 • 46. Rubio G., López-Muñoz F., Ponce G. i wsp.: Zonisamide versus diazepam in the treatment of alcohol withdrawal syndrome. Pharmacopsychiatry 2010; 43: 257–262.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-accfddb6-951f-44e4-a810-f96802144586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.