PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 96–102
Article title

Doppler ultrasound appearance of neck tumors

Content
Title variants
PL
Obraz ultrasonograficzny guzów szyi w badaniu z zastosowaniem metody dopplerowskiej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The purpose of this study was the evaluation of the sonographic appearance of neck tumors and determining the features useful in differential diagnosis. Material and method: The studied group consisted of 57 patients: 16 patients with carotid body tumors, 9 patients with neurogenic tumors, 8 patients with venous anomalies, 12 patients with neck cysts, 6 patients with lipomas, 5 patients with extracranial carotid artery aneurysms and 1 with a laryngocele. Results: All carotid paragangliomas were located within the carotid bifurcation and demonstrated rich low-resistance vascular flow, with higher maximum velocity and lower flow resistance parameters registered in the ipsilateral external carotid artery. In 7 out of 9 cases, neurogenic tumors were homogeneous, and in the remaining 2 cases – heterogeneous. Four schwannomas were hypervascular or showed moderate vascularity, and the rest of neurogenic tumors were hypovascular or avascular, with symmetrical maximum velocity and resistance values of carotid blood flow. Apart from one branchial cleft cyst with multiple fine internal acoustic reflexes, all other neck cysts were anechoic and avascular, and presented with posterior acoustic enhancement. The laryngocele presented as a well-demarcated, hypoechoic, homogeneous lesion located in the immediate proximity of the larynx, without signs of internal vascular flow. Lipomas were well-demarcated, homogeneous, hypoechoic tumors with regular margins, without signs of internal vascular flow. Venous malformations presented as irregular, hypoechoic spaces with venous blood flow, easily compressed by the probe. Extracranial carotid artery aneurysms were hypoechoic, well-defined spaces, which presented with slow internal, turbulent flow on Doppler study, and showed continuity with the carotid artery. Conclusions: Doppler ultrasound allows to visualize features characteristic for certain neck tumors. Solid or cystic structure, echogenicity, localization, as well as internal flow signals and vascularity pattern create a combination of ultrasound findings helpful in the differential diagnosis of lesions such as paragangliomas, venous malformations, neurogenic tumors, aneurysms, cysts and laryngoceles.
PL
Cel pracy:Celem pracy była analiza obrazu ultrasonograficznego guzów szyi oraz ustalenie charakterystycznych cech umożliwiających różnicowanie poszczególnych patologii. Materiał i metody: W badanej grupie było 57 chorych: 16 z przyzwojakiem tętnicy szyjnej wspólnej, 9 z guzem neurogennym, 8 z malformacją żylną, 12 z torbielą szyi, 6 z tłuszczakiem, 5 z tętniakiem tętnicy szyjnej oraz 1 z laryngocele. Wyniki: Wszystkie przyzwojaki były położone w podziale tętnicy szyjnej wspólnej; prezentowały liczne naczynia o niskooporowym przepływie krwi oraz większe prędkości i niższe wartości oporu naczyniowego w tętnicy szyjnej zewnętrznej po stronie guza. Guzy neurogenne miały utkanie homogenne (7/9) lub niejednorodne (2/9). W czterech guzach schwannoma unaczynienie było bogate lub umiarkowane, u pozostałych chorych skąpe; wartości prędkości oraz współczynników oporu przepływu krwi w tętnicach szyjnych zewnętrznych były obustronnie porównywalne. Jedna torbiel boczna szyi zawierała drobne, rozproszone wewnętrzne odbicia, pozostałe zmiany były bezechowe, wszystkie ze wzmocnieniem akustycznym, bez sygnałów przepływu krwi. Laryngocele miało postać hipoechogenicznej, nieunaczynionej zmiany położonej w bezpośrednim sąsiedztwie krtani. Tłuszczaki były dobrze odgraniczonymi, hipoechogenicznymi guzami o regularnych obrysach i jednorodnej echostrukturze, bez cech przepływu krwi. Malformacje żylne miały postać hipoechogenicznych, nieregularnych przestrzeni, podatnych na ucisk, o żylnym spektrum przepływu krwi. Tętniaki tętnic szyjnych miały postać dobrze odgraniczonych, hipoechogenicznych przestrzeni w łączności z tętnicą szyjną, ze zwolnionym, turbulentnym przepływem krwi. Wnioski: Dopplerowskie badanie ultrasonograficzne wykazuje cechy charakterystyczne dla poszczególnych guzów szyi. Odróżnienie zmian litych od płynowych, echostruktura i lokalizacja, cechy przepływu krwi i typ unaczynienia tworzą kompozycje objawów pomocne w różnicowaniu zmian ogniskowych.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
96–102
Physical description
Contributors
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery , Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Professor Emeritus of Otolaryngology, Health Department, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Griauzde J, Srinivasan A: Imaging of vascular lesions of the head and neck. Radiol Clin North Am 2015; 53: 197–213.
 • 2. Nowak K: Przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce wrodzonych torbieli bocznych i środkowych szyi. Otolaryngol Pol 2000; 54: 751–761.
 • 3. Ahuja AT, King AD, Metreweli C: Second branchial cleft cysts: Variability of sonographic appearances in adult cases. AJNR Am J Neuroradiol 2000; 21: 315–319.
 • 4. Zajkowski P, Piórkowska K, Postolski M: Ocena wyników badania ultrasonograficznego u chorych z torbielami bocznymi i środkowymi szyi. Ultrason Pol 1996; 6: 81–86.
 • 5. Flanagen P, Roland N, Jones A: Cervical node metastases presenting with features of branchial cysts. J Laryngol Otol 1994; 108: 1068–1071.
 • 6. Ahuja AT, Richards P, Wong KT, Yuen EH, King AD: Accuracy of high- -resolution sonography compared with magnetic resonance imaging in the diagnosis of head and neck venous vascular malformations. Clin Radiol 2003; 58: 869–875.
 • 7. Kami YN, Chikui T, Okamura K, Kubota Y, Oobu K, Yabuuchi H et al.: Imaging findings of neurogenic tumors in the head and neck. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 18–23.
 • 8. King AD, Ahuja AT, King W, Metreweli C: Sonography of peripheral nerve tumors of the neck. AJR Am J Roentgenol 1997; 169: 1695– 1698.
 • 9. Demattè S, Di Sarra D, Schiavi F, Casadei A, Opocher G: Role of ultrasound and color Doppler imaging in the detection of carotid paragangliomas. J Ultrasound 2012; 15: 158–163.
 • 10. Ahuja AT, King AD, Kew J, King W, Metreweli C: Head and neck lipomas: Sonographic appearance. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19: 505–508.
 • 11. Fornage BD: Sonography of peripheral nerves of the extremities. Radiol Med 1993; 85 (Suppl. 1): 162–167.
 • 12. Knulst R, Bosman WM, Ritchie ED, da Costa A: Cystic schwannoma of the recurrent laryngeal nerve: A rare finding posing diagnostic difficulties. BMJ Case Rep 2014; 2014: bcr2014203873.
 • 13. Szymańska A, Jargiełło T, Drelich-Zbroja A, Szczerbo-Trojanowska M: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie przyzwojaków podziału tętnicy szyjnej wspólnej. Ultrasonografia 2001; 7: 26–31.
 • 14. Derchi LE, Serafini G, Rabbia C, De Albertis P, Solbiati L, Candiani F et al.: Carotid body tumors: US evaluation. Radiology 1992; 182: 457–459.
 • 15. Jin ZQ, He W, Wu DF, Lin MY, Jiang HT: Color Doppler ultrasound in diagnosis and assessment of carotid body tumors: Comparison with computed tomography angiography. Ultrasound Med Biol 2016; 42: 2106–2113.
 • 16. Barry P, Pienaar A, Pienaar C, Browning NG, Nel CJ: Duplex Doppler investigation of suspected vascular lesion at the carotid bifurcation. Ann Vasc Surg 1993; 7: 140–144.
 • 17. Najeeb T, Khan MJ: Sympathetic chain schwannoma resembling carotid body tumour. J Coll Physicians Surg Pak 2016; 26 (Suppl.): S68– S70.
 • 18. Lee RM, Ong CP, Jacobsen AS, Chan MY, Hwang WS: Malignant peripheral nerve sheath tumor mimicking carotid body tumor – case report and review. J Pediatr Surg 2011; 46: 554–558.
 • 19. Myers EN, Johnson JT, Neoplasms. In: Cummings CW, Fredricson JM, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE (eds.): Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Mosby Year Book, St Louis 1993: 1590–1604.
 • 20. Steinke W, Hennerici M, Aulich A: Doppler color flow imaging of carotid body tumors. Stroke 1989; 20: 1574–1577.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab8c8143-734f-4307-b21a-639a6591458c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.