PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 236-240
Article title

Przydatność badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u dzieci jako badania przesiewowego

Content
Title variants
EN
Utility of abdominal ultrasound as a screening test in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Abdominal ultrasound is extremely useful in paediatrics. It can be used not only to diagnose diseases but also as a screening test. Objectives: The aim of this study was to prove that abdominal ultrasound in children can be used as a screening test. Methods: One hundred seventy-five children were examined. These were patients who never had such a test before; 29% of them were infants, 71% constituted children over 1 year. Results: In 14% of examined children abnormalities were detected. The most common anomaly was renal dilatation. The abnormalities in abdominal ultrasound were found in 19.3% of examined girls and in 10.3% of boys. Among the infants it was 27.4% and among children over 1 year – 9.7%. Discussion: In examined group of patients significantly more abnormalities were detected in group of children under 1 year. Taking sex to consideration, major percentage of anomalies were found in girls. Big group constituted patients with renal dilatation and patients with double kidneys. One of conducted exam detected abdominal tumour that didn’t show any symptoms. Summation: It is reasonable to use the abdominal ultrasound in children as a screening test in their early years, because it helps to diagnose a variety of conditions and congenital disorders that unfold furtively and don’t show any symptoms.
PL
Badanie USG jamy brzusznej jest niezwykle przydatne w pediatrii. Może być wykorzystywane nie tylko jako badanie diagnostyczne, ale również jako badanie przesiewowe. Cel pracy: Celem pracy była ocena zasadności wykonania badania USG jamy brzusznej jako badania przesiewowego u dzieci. Materiał i metody: Przebadano 175 dzieci, u których badanie USG jamy brzusznej było wykonywane po raz pierwszy w życiu. Spośród nich 29% stanowiły niemowlęta, a 71% dzieci powyżej 1. roku życia. Wyniki: U 14% przebadanych dzieci wykryto nieprawidłowości, głównie w obrębie układu moczowego. Najczęściej stwierdzano poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego. Zmiany w badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono u 19,3% przebadanych dziewczynek oraz u 10,3% chłopców. Wśród niemowląt odsetek ten wynosił 27,4%, z kolei u starszych dzieci – 9,7%. Omówienie: W przebadanej grupie pacjentów znacznie więcej nieprawidłowości opisano w grupie dzieci poniżej 1. roku życia, a biorąc pod uwagę płeć – w badaniach wykonanych u dziewczynek. Dużą grupę dzieci stanowili pacjenci z poszerzeniami układów kielichowo-miedniczkowych oraz pacjenci ze zdwojonymi nerkami. Jedno z wykonanych badań pozwoliło uwidocznić guz w obrębie jamy brzusznej, który nie dawał jeszcze żadnych objawów. Podsumowanie: Wykonywanie badania USG jamy brzusznej jako badania przesiewowego we wczesnym okresie życia jest zasadne, ponieważ pozwala na wykrycie wad wrodzonych oraz wielu procesów chorobowych, które przebiegają skrycie i nie dają jeszcze żadnych objawów.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
236-240
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Marciński A.: O ultrasonografii słów kilkoro. W: Marciński A. (red.): Ultrasonografia pediatryczna. Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994: 15-16.
 • 2. Bates J.A.: Badanie narządów jamy brzusznej u dzieci. W: Bates J.A.: Ultrasonografia jamy brzusznej. Urban & Partner, Wrocław 2004: 209-235.
 • 3. Banaszkiewicz A., Dziekiewicz M., Pęczkowska B.: Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej u dzieci . Standardy Medyczne - Pediatria 2011; 8: 297-299 .
 • 4. Rajszyn P: Podstawy diagnostyki dopplerowskiej w pediatrii. W: Marciński A. (red.): Ultrasonografia pediatryczna . Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994: 307-328.
 • 5. Schroder C . , Oppermann H. : Nerki i drogi odprowadzające mocz. W: Schroder C. Oppermann H.: Diagnostyka ultrasonograficzna w pediatrii. Urban&Partner, Wrocław 1999: 105-145.
 • 6. Pędach M.: Choroby nerek. W: Marciński A. (red.): Ultrasonografia pediatryczna . Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994: 235-249 .
 • 7. Tkaczyk M., Adamczyk P., Brzewski M. i wsp.: Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Medycyna Praktyczna Pediatria 2010; 5: 76-87.
 • 8. Anderson N.G., Fischer J., Leighton D. i wsp.: Management in children of mild postnatal renal dilatation but without vesicoureteral reflux. Pediatric Nephrology 2010; 25: 477-483
 • 9. Bisset G.S., Strife J.L.: The duplex collecting system in girls with urinary tract infection: prevalence and significance . AJR Am. J. Roentgenol. 1987; 148: 497-500.
 • 10. Kobryń A.: Badanie wątroby, dróg żółciowych, śledziony i trzustki. W: Marciński A. (red.): Ultrasonografia pediatryczna . Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994: 172-176 .
 • 11. Schroder C., Oppermann H.: Śledziona. W: Schroder C., Oppermann H .: Diagnostyka ultrasonograficzna w pediatrii. Urban&Partner, Wrocław 1999: 97-104.
 • 12. Marciński A., Izbicki T.: Diagnostyka ultradźwiękowa guzów jamy brzusznej. W: Marciński A. (red.): Ultrasonografia pediatryczna Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994: 250-275.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab8c53fd-aec5-487d-a933-c48a355333b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.