PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 181-190
Article title

Assessment of antiproliferative, cytotoxic and proapoptotic properties of selected flavonoids in relation to liver cancers – in vitro studies

Content
Title variants
PL
Ocena właściwości przeciwproliferacyjnych, cytotoksycznych i proapoptotycznych wybranych flawonoidów w stosunku do nowotworów wątroby w badaniach in vitro
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Flavonoids belong to phytotherapeutics with a wide spectrum of pharmacological activity. It has been proven that flavonoids possess properties that can inhibit the development of cancer by inducing cells into the programmed cell death process. The aim of the work was to demonstrate the apoptotic, antiproliferative and cytotoxic properties of selected flavonoids. MATERIAL AND METHODS: The test material was the human primary hepatocellular carcinoma SK Hep-1 cell line. The tested compounds were assessed for cytotoxicity with the MTT assay. The next step was to evaluate the level of protein expression from the Bcl-2 family using the human Bcl-2 ELISA test. RESULTS: The compound with the strongest cytotoxic properties confirmed by the MTT test is chrysin, the IC50 value of which was 316.67 μM/L. In the case of all the tested compounds, apoptotic processes were confirmed by the human Bcl-2 ELISA test. The highest level of Bcl-2 protein expression occurred after 48 hours after the administration of chrysin, hesperidin, naringin and kaempferol. CONCLUSIONS: On the basis of the obtained research results, it can be concluded that the studied flavonoids (chrysin, hesperidin, naringin, kaempferol) exhibit cytotoxic, proapoptotic and antiproliferative properties in relation to SK Hep-1 hepatoma cells.
PL
WSTĘP: Flawonoidy należą do fitoterapeutyków o szerokim spektrum działania farmakologicznego. Udowodniono, że flawonoidy posiadają właściwości mogące hamować rozwój choroby nowotworowej poprzez wywoływanie w komórkach procesu programowanej śmierci komórki. Celem pracy było wykazanie właściwości apoptotycznych, antyproliferacyjnych oraz cytotoksycznych wybranych flawonoidów. MATERIAŁ I METODY: Materiał do badań stanowiła ludzka linia komórkowa pierwotnego raka wątrobowokomórkowego. Badane związki poddano ocenie cytotoksyczności za pomocą testu MTT. Kolejnym etapem była ocena poziomu ekspresji białek z rodziny Bcl-2 testem Human Bcl-2. WYNIKI: Związkiem posiadającym najsilniejsze właściwości cytotoksyczne, potwierdzone testem MTT, jest chryzyna, której wartość IC50 wyniosła 316,67 μM/L. W przypadku wszystkich badanych związków stwierdzono zainicjowanie procesów apoptotycznych potwierdzone testem Human Bcl-2 ELISA. Najwyższy poziom ekspresji białek Bcl-2 miał miejsce po upływie 48 godzin od podania chryzyny, hesperydyny, narynginy i kemferolu. WNIOSKI: Na podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować, że badane flawonoidy (chryzyna, hesperydyna, naryngina, kemferol) wykazują właściwości cytotoksyczne, proapoptotyczne i antyproliferacyjne w stosunku do komórek raka wątrobowokomórkowego SK Hep-1.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
181-190
Physical description
Contributors
author
 • Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
author
 • Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
author
 • Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Department of Pathology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • 1. Data of WHO z http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ [dostęp: 02.10.2017].
 • 2. Srivatanakul P., Sriplung H., Deerasamee S. Epidemiology of liver cancer: an overview. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2004; 5(2): 118–125.
 • 3. Wojciechowska U., Olasek P., Czauderna K., Didkowska J. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Warszawa 2016. http://onkologia.org.pl/raporty/ [dostęp: 02.10.2017]
 • 4. McGlynn K., London T. The Global Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma, Present and Future. Clin. Liver Dis. 2011; 15(2): 223–243, vii-x, doi: 10.1016/j.cld.2011.03.006.
 • 5. Peck-Radosavljevic M. Drug therapy for advanced-stage liver cancer. Liver Cancer 2014; 3(2): 125–131, doi: 10.1159/000343868.
 • 6. Rajesh E., Sankari L., Malathi L., Krupaa J. Naturally occurring products in cancer therapy. J. Pharm. Bioallied. Sci. 2015; 7(Suppl 1): S181–S183, doi: 10.4103/0975-7406.155895.
 • 7. Chahar M., Sharma N., Dobhal M., Joshi Y. Flavonoids: A versatile source of anticancer drugs. Pharmacogn. Rev. 2011; 5(9): 1–12, doi: 10.4103/0973-7847.79093.
 • 8. Das A., Banik N.L., Ray S.K. Flavonoids activated caspases for apoptosis in human glioblastoma T98G and U87MG cells but not in human normal astrocytes. Cancer 2010; 116 (1): 164–176, doi: 10.1002/cncr.24699.
 • 9. Vukovic N.L., Obradovic A.D., Vukic M.D., Jovanovic D., Djurdjevic P.M. Cytotoxic, proapoptotic and antioxidative potential of flavonoids isolated from propolis against colon (HCT-116) and breast (MDA-MB-231) cancer cell lines. Food Res. Int. 2018; 106: 71–80, doi: 10.1016/j.foodres.2017.12.056.
 • 10. Lirdprapamongkol K., Sakurai H., Abdelhamed S., Yokoyama S., Maruyama T., Athikomkulchai S., Viriyaroj A., Awale S., Yagita H., Ruchirawat S., Svasti J., Saiki I. A flavonoid chrysin suppresses hypoxic survival and metastatic growth of mouse breast cancer cells. Oncol. Rep. 2013; 30(5): 2357–2364, doi: 10.3892/or.2013.2667.
 • 11. Kasala E.R., Bodduluru L.N., Madana R.M., Gogoi R., Barua C.C. Chemopreventive and therapeutic potential of chrysin in cancer: mechanistic perspectives. Toxicol. Lett. 2015 4; 233(2): 214–225, doi: 10.1016/j.toxlet.2015.01.008.
 • 12. Lee C.J., Wilson L., Jordan M.A., Nguyen V., Tang J., Smiyun G. Hesperidin suppressed proliferations of both human breast cancer and androgen-dependent prostate cancer cells. Phytother. Res. 2010; 24; Suppl 1: 15–19, doi: 10.1002/ptr.2856.
 • 13. Ahmadi A., Shadboorestan A. Oxidative stress and cancer; the role of hesperid13. in, a citrus natural bioflavonoid, as a cancer chemoprotective agent. Nutr. Cancer. 2016; 68(1): 29–39, doi: 10.1080/01635581.2015.1078822.
 • 14. Khoo B.Y., Chua S.L., Balaram P. Apoptotic Effects of Chrysin in Human Cancer Cell Lines. Int. J. Mol. Sci. 2010; 11(5): 2188–2199, doi: 10.3390/ijms11052188.
 • 15. Zhao J., Li Y., Gao J., De Y. Hesperidin inhibits ovarian cancer cell viability through endoplasmic reticulum stress signaling pathways. Oncol. Lett. 2017; 14: 5569–5574, doi: 10.3892/ol.2017.6873.
 • 16. Alam A.M., Subhan N.M., Rahman M., Uddin S.J., Reza H.M., Sarker S.D.. Effect of Citrus Flavonoids, Naringin and Naringenin, on Metabolic Syndrome and Their Mechanisms of Action. Adv. Nutr. 2014; 5(4): 404–417, doi: 10.3945/an.113.005603.
 • 17. Chen A.Y., Chen Y.C. A review of the dietary flavonoid, kaempferol on human health and cancer chemoprevention. Food Chem. 2013; 138(4): 2099–2107, doi: 10.1016/j.foodchem.2012.11.139.
 • 18. Geybels M.S., Verhage B.A., Arts I.C., van Schooten F.J., Goldbohm R.A., van den Brandt P.A. Dietary flavonoid intake, black tea consumption, and risk of overall and advanced stage prostate cancer. Am. J. Epidemiol. 2013; 177(12): 1388–1398, doi: 10.1093/aje/kws419.
 • 19. Anand P., Kunnumakkara A.B., Sundaram C., Harikumar K.B., Tharakan S.T., Lai O.S., Sung B., Aggarwal B.B. Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Pharm. Res. 2008; 25(9): 2097–2116, doi: 10.1007/s11095-008-9661-9.
 • 20. Biotum. MTT Cell Viability Assay Kit 2014; https://biotium.com/wp-content/uploads/2013/0/PI-30006.pdf [dostęp: 10.05.2018].
 • 21. BioVendor. Human Bcl2 ELISA 2017; https://www.biovendor.com/file/5441/PDS_B29_HBcl2E_ENG.00.A.pdf?version=201704302053 [dostęp: 15.05.2018].
 • 22. Riboli E., Norat T. Epidemiological evidence of the protective effect of fruit and vegetables on cancer risk. Am. J. Clin. Nutr. 2003; 78(3 Suppl): 559S–569S, doi: 10.1093/ajcn/78.3.559S.
 • 23. Epping-Jordan J.E., Galea G., Tukuitonga C., Beaglehole R. Preventing chronic diseases: Taking stepwise action. Lancet 2005; 366(9497): 1667–1671, doi: 10.1016/S0140-6736(05)67342-4.
 • 24. Blumberg B.S. Primary and secondary prevention of liver cancer caused by HBV. Front Biosci. (Schol Ed). 2010; 2: 756–763, doi: 10.2741/s98.
 • 25. Volk M.L., Marrero J.A. Early detection of liver cancer: diagnosis and ma-nagement. Curr. Gastroenterol. Rep. 2008; 10(1): 60–66, doi: 10.1007/s11894-008-0010-2.
 • 26. Bialecki E.S., Di Bisceglie A.M. Diagnosis of hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford) 2005; 7(1): 26–34, doi: 10.1080/13651820410024049.
 • 27. Kudo M. Surveillance, diagnosis, treatment, and outcome of liver cancer in Japan. Liver Cancer. 2015; 4(1): 39–50, doi: 10.1159/000367727.
 • 28. Liang R.R., Zhang S., Qi J.A., Wang Z.D., Li J., Liu P.J., Huang C., Le X.F., Yang J., Li Z.F. Preferential inhibition of hepatocellular carcinoma by the flavonoid baicalein through blocking MEK-ERK signaling. Int. J. Oncol. 2012; 41: 969–978, doi: 10.3892/ijo.2012.1510.
 • 29. Kim B.R., Jeon Y.K., Nam M.J. A mechanism of apigenin-induced apoptosis is potentially related to anti-angiogenesis and anti-migration in human hepatocellular carcinoma cells. Food Chem. Toxicol. 2011; 49(7): 1626–1632, doi: 10.1016/j.fct.2011.04.015.
 • 30. Zhang H.T., Luo H., Wu J., Lan L.B., Fan D.H., Zhu K.D., Chen X.Y., Wen M., Liu H.M. Galangin induces apoptosis of hepatocellular carcinoma cells via the mitochondrial pathway. World J. Gastroenterol. 2010; 16(27): 3377–3384, doi: 10.3748/wjg.v16.i27.3377.
 • 31. Fang R., Houghton P.J., Hylands P.J. Cytotoxic effects of compounds from Iris tectorum on human cancer cell lines. J. Ethnopharmacol. 2008; 118(2): 257–263, doi: 10.1016/j.jep.2008.04.006.ANN. ACAD. MED. SILES. (online) 2020; 74: 181–190
 • 32. Kim I., Xu W., Reed J.C. Cell death and endoplasmic reticulum stress: Disease relevance and therapeutic opportunities. Nat. Rev. Drug Discov. 2008; 7(12): 1013–1030, doi: 10.1038/nrd2755.
 • 33. Deng X., Zhao X., Lan Z., Jiang J., Yin W., Chen L. Anti-tumor effects of flavonoids from the ethnic medicine Docynia delavayi (Franch.) Schneid. and its possible mechanism. J. Med. Food. 2014; 17(7): 787–794, doi: 10.1089/jmf.2013.2886.
 • 34. Banjerdpongchai R., Wudtiwai B., Khaw-On P., Rachakhom W., Duangnil N., Kongtawelert P. Hesperidin from Citrus seed induces human hepatocellular carcinoma HepG2 cell apoptosis via both mitochondrial and death receptor pathways. Tumour Biol. 2016; 37(1): 227–237, doi: 10.1007/s13277-015-3774-7.
 • 35. Shi X., Liu D., Zhang J., Hu P., Shen W., Fan B., Ma Q., Wang X. Extraction and purification of total flavonoids from pine needles of Cedrus deodara contribute to anti-tumor in vitro. BMC Complement Altern. Med. 2016; 16: 245, doi: 10.1186/s12906-016-1249-z.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab6fbe24-4380-4fe2-a42b-ecbc13ce4a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.