PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 94–102
Article title

Zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z wyższym i średnim wykształceniem – badania wstępne

Content
Title variants
EN
Behaviour health pregnant women with secondary and higher education – preliminary studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ciąża to wyjątkowy stan fizjologiczny w życiu kobiety. Wiąże się on najczęściej ze znaczną zmianą zachowań zdrowotnych, a w konsekwencji stylu życia. Racjonalne żywienie kobiet ciężarnych zapobiega powikłaniom w czasie ciąży i zapewnia prawidłowy rozwój płodu. Praktyczna realizacja zasad racjonalnego żywienia polega na stosowaniu zrównoważonej i urozmaiconej diety. Ogranicza ona występowanie zarówno niedoborów, jak i nadmiaru składników odżywczych w organizmie. Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży z wyższym i średnim wykształceniem oraz określenie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia i jego wpływu na rozwój dziecka. Badania objęły 43 ciężarne kobiety z gdańskich szkół rodzenia, w wieku 20–40 lat, z wyższym i średnim wykształceniem. Przeprowadzono jednorazową ankietę, która dostarczyła informacji o aktualnym stanie wiedzy na temat odżywiania się kobiet ciężarnych oraz o ich zachowaniach zdrowotnych: sposobie żywienia, stosowaniu używek i aktywności ruchowej. W badaniu pilotażowym odnotowano, że 84% ciężarnych wykazało większe zainteresowanie prawidłowym żywieniem w czasie ciąży. Zaobserwowano wzrost liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia (69%) oraz porcji owoców i warzyw (98%). Wykazano, że 58,1% respondentek nie zwiększyło konsumpcji słodyczy. Prawidłowy apetyt miało zaledwie 53% badanych, 47% kobiet skarżyło się na brak łaknienia. Alkohol konsumowało sporadycznie 19% badanych, kawę raz dziennie piło 30%, a kilka razy w ciągu dnia – 9%. Żadna kobieta nie paliła tytoniu. Wśród badanych aktywnych fizycznie było 51,2%, a 39,5% uprawiało sport sporadycznie. Przebadana grupa kobiet z wyższym i średnim wykształceniem zmieniła zachowania żywieniowe w czasie ciąży. Wstępna analiza wyników wskazuje na zasadność prowadzenia w szkołach rodzenia edukacji żywieniowej, która pozytywnie wpływa na modyfikacje zachowań zdrowotnych w określonej grupie ciężarnych.
EN
Pregnancy is a special physiological condition in a woman’s life. It usually involves a substantial change in health behaviour and lifestyle. The aim of rational nutrition among pregnant women is to prevent complications during pregnancy and ensure normal development of the foetus. Practical realisation of the principles of rational nutrition involves the application of a balanced diet. It limits both shortages and excessive amount of nutrients in the body. The aim of the paper was to evaluate health behaviour of pregnant women with secondary and higher education and the level of knowledge about healthy lifestyle and its impact on child development. The study included 43 pregnant women aged 20–40 years from Gdańsk birth schools of higher and secondary education. The study based on questionnaire provided information about the current state of knowledge about nutrition while pregnant and assessed the health behaviour of women: nutrition, substance abuse and physical activity. A pilot study reported that 84% of pregnant women were interested in proper nutrition while pregnant. An increased amount of food consumed per day (69%) and portions of fruit and vegetables (98%) was noticed. Also, it was noted that 58.1% of the respondents did not increase the consumption of sweets. Good appetite was observed only in the case of 53% of studied women, 47% presented loss of appetite; 19% of the respondents occasionally consumed alcohol, 30% drank coffee once per day and 9% several times a day. There was no woman smoking tobacco. Among the respondents, physically active ones included 51.2% and 39.5% did physical activity occasionally. The studied group of pregnant women with secondary and higher education changed their eating habits during pregnancy. Preliminary analysis of the results indicates the validity of conducting nutrition education in antenatal classes, which raises the nutritional knowledge and has a positive effect on health behaviour modification in a specific group of pregnant women.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
94–102
Physical description
Contributors
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw.
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw.
 • Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw.
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw.
References
 • 1. Kamelska AM, Pietrzak-Fiećko R, Bryl K et al.: Próba oceny zachowań żywieniowych oraz spożycia wybranych owoców grupy kobiet ciężarnych i karmiących. Bromat Chem Toksykol 2011; 44: 1009–1014.
 • 2. Bachanek T, Nakonieczna-Rudnicka M: Nawyki żywieniowe kobiet w ciąży. Czas Stomatol 2006; 62: 800–808.
 • 3. Gacek M: Niektóre zachowania zdrowotne oraz wybrane wskaźniki stanu zdrowia grupy kobiet ciężarnych. Probl Hig Epidemiol 2010; 91: 48–53.
 • 4. Bojar I, Humeniuk E, Wdowiak L et al.: Zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych. Probl Hig Epidemiol 2007; 88: 74–77.
 • 5. Mędrela-Kuder E: Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet w ciąży. Rocz Państ Zakł Hig 2006; 57: 389–395.
 • 6. Godfrey KM, Barker DJ: Fetal programming and adult health. Public Health Nutr 2001; 4: 611–624.
 • 7. Gluckman PD, Hanson MA, Beedle AS: Early life events and their consequences for later disease: a life history and evolutionary perspective. Am J Hum Biol 2007; 19: 1–19.
 • 8. Bolesta M, Szostak-Węgierek D: Żywienie kobiety podczas ciąży. Cz. I. Energia i makroskładniki. Żyw Człow Metab 2009; 36: 648–655.
 • 9. Bolesta M, Szostak-Węgierek D: Żywienie kobiety podczas ciąży. Cz. II. Witaminy i składniki mineralne. Żyw Człow Metab 2009; 36: 656–664.
 • 10. Bolesta M, Szostak-Węgierek D: Żywienie kobiety podczas ciąży. Cz. III. Używki, tytoń i zakażenia pokarmowe. Żyw Człow Metab 2009; 36: 665–670.
 • 11. Szostak-Węgierek D: Żywienie kobiety podczas ciąży. Cz. IV. Aspekty praktyczne. Żyw Człow Metab 2009; 36: 671–679.
 • 12. Lesińska-Sawicka M: Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 127–131.
 • 13. Piotrowska-Jastrzębska DJ, Piotrowska-Depta M, Sidor K: Zasady prawidłowego żywienia kobiet w okresie ciąży i laktacji. Nowa Pediatria 2003; 33: 40–48.
 • 14. Williamson CS: Nutrition in pregnancy. Nutrition Bulletin 2006; 31: 28–59.
 • 15. Weker H, Więch M: Suplementacja w żywieniu kobiet w okresie ciąży i laktacji – aktualne spojrzenie. Standardy Medyczne. Pediatria 2010; 7: 569–578.
 • 16. Szychta W, Skoczylas M, Laudański T: Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety w ciąży – przegląd badań. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008; 1: 309–313.
 • 17. Śmigiel-Papińska D: Ocena sposobu żywienia kobiet ciężarnych z uwzględnieniem spożycia używek. Bromat Chem Toksykol 2003; 36 Suppl: 173–177.
 • 18. Bachanek T, Jakimiuk AJ, Nakonieczna-Rudnicka M: Nawyki higieniczne i określenie ryzyka próchnicy u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Por Stomatol 2004; 4: 28–32.
 • 19. Sygnowska E, Waśkiewicz A, Głuszek J et al.: Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 2005; 63 (Suppl 4): S670–S676.
 • 20. Ehmke vel Emczyńska E, Kunachowicz H: Badanie ankietowe wśród kobiet w wieku rozrodczym dotyczące pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej. Hygeia Public Health 2011; 46: 47–50.
 • 21. Chalcarz W, Marzęcka A, Merkiel S et al.: Nutritional knowledge of pregnant women from Kraków. Part 1. General principles of nutrition during pregnancy. New Med (Wars) 2010; 14 (3): 75–78.
 • 22. Reroń A, Zaręba-Szczudlik J, Wąs K et al.: Nawyki żywieniowe kobiet ciężarnych. Przegl Lek 2003; 60 Suppl 6: 8–11.
 • 23. Fraś M, Gniadek A, Poznańska-Skrzypiec J et al.: Styl życia kobiet w ciąży. Hygeia Public Health 2012; 47: 412–417.
 • 24. Smith KM, Campbell CG: Physical activity during pregnancy: impact of applying different physical activity guidelines. J Pregnancy 2013; 2013: 165617.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab5f52f0-50c5-442a-8ae5-e79aa86321ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.