PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 235–244
Article title

Rola odbarczenia kostnego czaszki w udarze niedokrwiennym

Content
Title variants
EN
The role of decompressive craniectomy in ischaemic stroke
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Malignant ischaemic stroke i.e. one accompanied by extensive oedema bringing about raised intracranial pressure, carries a significant mortality risk as well as a substantial likelihood of permanent neurological deficits. This paper reviews the history of decompressive craniectomy in the management of ischaemic stroke and presents the current views on its usefulness in both supra- and infratentorial infarctions. The surgical technique was looked over along with common complications of surgery. The results of prospective randomised clinical trials: DECIMAL, HAMLET and DESTINY I and II were presented. They have confirmed the role of decompressive surgery in the cases of infarction in the MCA territory. In patients who deteriorate neurologically despite the best medical therapy, decompressive craniectomy, particularly if carried out within the first 48 hours from the onset, yet before the decline of the neurological condition, considerably improves the outcome. Nonetheless, various issues require further studies. The most important ones are: to define the age limit beyond which the patients would not benefit from surgery, to list clearly clinical and radiological indications for decompression, including the cases in which thrombolysis or mechanical revascularisation have been attempted, and finally, to work out the standards of an informed consent for the procedure. To date, no prospective randomised trials assessing the role of surgery in infratentorial infarctions have been conducted. However, on the basis of retrospective studies, suboccipital decompressive craniectomy is strongly recommended in patients with cerebellar ischaemic stroke and decreased level of consciousness, in whom medical treatment failed. The outcome improves along with the better clinical condition at surgery. Ventricular drainage as a single means of decompression does not seem to be indicated whereas its use before suboccipital craniectomy is still a matter of debate.
PL
Tak zwany złośliwy udar niedokrwienny – przebiegający z nasilonym obrzękiem, powodującym ciasnotę wewnątrzczaszkową – obarczony jest znaczną śmiertelnością i ryzykiem trwałych ubytków neurologicznych. W artykule omówiono historię kraniektomii odbarczającej i zebrano aktualne poglądy na jej zastosowanie w leczeniu takiego typu udaru – zarówno nadnamiotowego, jak i dotyczącego móżdżku. Przedstawiono technikę wykonania odpowiednich zabiegów i omówiono ich powikłania. Szczególną uwagę poświęcono przeglądowi wyników prospektywnych badań randomizowanych: DECIMAL, HAMLET oraz DESTINY I i II. Ugruntowały one rolę leczenia chirurgicznego chorych z udarem z dorzecza tętnicy środkowej mózgu. W przypadkach, w których stan neurologiczny pogarsza się mimo terapii zachowawczej, operacja odbarczająca – zwłaszcza przeprowadzona w ciągu pierwszych 48 godzin trwania choroby, przed załamaniem się stanu chorego – znacznie poprawia rokowanie. Niemniej szereg kwestii wymaga dalszych badań. Chodzi zwłaszcza o ustalenie granicy wieku chorych kwalifikujących się do zabiegu, określenie ścisłych wskazań klinicznych i radiologicznych do jego przeprowadzenia, również w przypadkach wcześniejszych prób trombolizy lub mechanicznego udrożnienia tętnicy, a także o wypracowanie standardów związanych z uzyskiwaniem zgody na operację. Do tej pory nie przeprowadzono prospektywnych badań randomizowanych oceniających skuteczność leczenia operacyjnego udarów podnamiotowych. Mimo to zaleca się wykonywanie odbarczenia w przypadkach nieskutecznego leczenia zachowawczego, zwłaszcza w razie wystąpienia zaburzeń przytomności. Wyniki wydają się tym lepsze, im lepszy był stan pacjenta w momencie operacji. Drenaż komorowy jako jedyna metoda odbarczenia nie wydaje się wskazany, a zasadność jego zastosowania jako wstępu do kraniektomii podpotylicznej pozostaje przedmiotem dyskusji.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
235–244
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz J. Jaskólski
References
 • 1. Cushing H.I.: Subtemporal decompressive operations for the intracranial complications associated with bursting fractures of the skull. Ann. Surg. 1908; 47: 641-644.1.
 • 2. Scarcella G.: Encephalomalacia simulating the clinical and radiological aspects of brain tumor; a report of 6 cases. J. Neurosurg. 1956; 13: 278-292.
 • 3. Kjellberg R.N., Prieto A. Jr: Bifrontal decompressive craniotomy for massive cerebral edema. J. Neurosurg. 1971; 34: 488-493.
 • 4. Greenwood J. Jr: Acute brain infarctions with high intracranial pressure: surgical indications. Johns Hopkins Med. J. 1968; 122: 254-260.
 • 5. Ivamoto H.S., Numoto M., Donaghy R.M.: Surgical decompression for cerebral and cerebellar infarcts. Stroke 1974; 5: 365-370.
 • 6. Rengachary S.S., Batnitzky S., Morantz R.A. i wsp.: Hemicraniectomy for acute massive cerebral infarction. Neurosurgery 1981; 8: 321-328.
 • 7. Kondziolka D., Fazl M.: Functional recovery after decompressive craniectomy for cerebral infarction. Neurosurgery 1988; 23: 143-147.
 • 8. Delashaw J.B., Broaddus W.C., Kassell N.F. i wsp.: Treatment of right hemispheric cerebral infarction by hemicraniectomy. Stroke 1990; 21: 874-881.
 • 9. Jourdan C., Convert J., Mottolese C. i wsp.: [Evaluation of the clinical benefit of decompression hemicraniectomy in intracranial hypertension not controlled by medical treatment]. Neurochirurgie 1993; 39: 304-310.
 • 10. Kalia K.K., Yonas H.: An aggressive approach to massive middle cerebral artery infarction. Arch. Neurol. 1993; 50: 1293-1297.
 • 11. Carter B.S., Ogilvy C.S., Candia G.J. i wsp.: One-year outcome after decompressive surgery for massive nondominant hemispheric infarction. Neurosurgery 1997; 40: 1168-1175; discussion 1175-1176.
 • 12. Mori K., Aoki A., Yamamoto T. i wsp.: Aggressive decompressive surgery in patients with massive hemispheric embolic cerebral infarction associated with severe brain swelling. Acta Neurochir. (Wien) 2001; 143: 483-491; discussion 491-492.
 • 13. Holtkamp M., Buchheim K., Unterberg A. i wsp.: Hemicraniectomy in elderly patients with space occupying media infarction: improved survival but poor functional outcome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2001; 70: 226-228.
 • 14. Walz B., Zimmermann C., Böttger S., Haberl R.L.: Prognosis of patients after hemicraniectomy in malignant middle cerebral artery infarction. J. Neurol. 2002; 249: 1183-1190.
 • 15. Georgiadis D., Schwarz S., Aschoff A., Schwab S.: Hemicraniectomy and moderate hypothermia in patients with severe ischemic stroke. Stroke 2002; 33: 1584-1588.
 • 16. Gupta R., Connolly E.S., Mayer S., Elkind M.S.: Hemicraniectomy for massive middle cerebral artery territory infarction: a systematic review. Stroke 2004; 35: 539-543.
 • 17. Sakai K., Iwahashi K., Terada K. i wsp.: Outcome after external decompression for massive cerebral infarction. Neurol. Med. Chir. (Tokyo) 1998; 38: 131-135; discussion 135-136.
 • 18. Schwab S., Steiner T., Aschoff A. i wsp.: Early hemicraniectomy in patients with complete middle cerebral artery infarction. Stroke 1998; 29: 1888-1893.
 • 19. Leonhardt G., Wilhelm H., Doerfler A. i wsp.: Clinical outcome and neuropsychological deficits after right decompressive hemicraniectomy in MCA infarction. J. Neurol. 2002; 249: 1433-1440.
 • 20. Curry W.T. Jr, Sethi M.K., Ogilvy C.S., Carter B.S.: Factors associated with outcome after hemicraniectomy for large middle cerebral artery territory infarction. Neurosurgery 2005; 56: 681-692.
 • 21. Kilincer C., Asil T., Utku U. i wsp.: Factors affecting the outcome of decompressive craniectomy for large hemispheric infarctions: a prospective cohort study. Acta Neurochir. (Wien) 2005; 147: 587-594; discussion 594.
 • 22. Hacke W., Schwab S., Horn M. i wsp.: 'Malignant' middle cerebral artery territory infarction: clinical course and prognostic signs. Arch. Neurol. 1996; 53: 309-315.
 • 23. von Kummer R., Meyding-Lamade U., Forsting M. i wsp.: Sensitivity and prognostic value of early CT in occlusion of the middle cerebral artery trunk. Am. J. Neuroradiol. 1994; 15: 9-15; discussion 16-18.
 • 24. Krieger D.W., Demchuk A.M., Kasner S.E. i wsp.: Early clinical and radiological predictors of fatal brain swelling in ischemic stroke. Stroke 1999; 30: 287-292.
 • 25. Kasner S.E., Demchuk A.M., Berrouschot J. i wsp.: Predictors of fatal brain edema in massive hemispheric ischemic stroke. Stroke 2001; 32: 2117-2123.
 • 26. Pullicino P.M., Alexandrov A.V., Shelton J.A. i wsp.: Mass effect and death from severe acute stroke. Neurology 1997; 49: 1090-1095.
 • 27. Qureshi A.I., Suarez J.I., Yahia A.M. i wsp.: Timing of neurologic deterioration in massive middle cerebral artery infarction: a multicenter review. Crit. Care Med. 2003; 31: 272-277.
 • 28. Forsting M., Reith W., Schäbitz W.R. i wsp.: Decompressive craniectomy for cerebral infarction: an experimental study in rats. Stroke 1995; 26: 259-264.
 • 29. Doerfler A., Engelhorn T., Forsting M.: Decompressive craniectomy for early therapy and secondary prevention of cerebral infarction. Stroke 2001; 32: 813-815.
 • 30. Cho D.Y., Chen T.C., Lee H.C.: Ultra-early decompressive craniectomy for malignant middle cerebral artery infarction. Surg. Neurol. 2003; 60: 227-232; discussion 232-233.
 • 31. Jüttler E., Schwab S., Schmiedek P. i wsp.: Decompressive Surgery for the Treatment of Malignant Infarction of the Middle Cerebral Artery (DESTINY): a randomized, controlled trial. Stroke 2007; 38: 2518-2525.
 • 32. Vahedi K., Vicaut E., Mateo J. i wsp.: Sequential-design, multicenter, randomized, controlled trial of early decompressive craniectomy in malignant middle cerebral artery infarction (DECIMAL trial). Stroke 2007; 38: 2506-2517.
 • 33. Hofmeijer J., Kappelle L.J., Algra A. i wsp.: Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema Trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial. Lancet Neurol. 2009; 8: 326-333.
 • 34. Vahedi K., Hofmeijer J., Juettler E. i wsp.: Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol. 2007; 6: 215-222.
 • 35. Agarwalla P.K., Stapleton C.J., Ogilvy C.S.: Craniectomy in acute ischemic stroke. Neurosurgery 2014; 74 supl. 1: S151-S162.
 • 36. Zhao J., Su Y.Y., Zhang Y. i wsp.: Decompressive hemicraniectomy in malignant middle cerebral artery infarct: a randomized controlled trial enrolling patients up to 80 years old. Neurocrit. Care 2012; 17: 161-171.
 • 37. Suyama K., Horie N., Hayashi K., Nagata I.: Nationwide survey of decompressive hemicraniectomy for malignant middle cerebral artery infarction in Japan. World Neurosurg. 2014; 82: 1158-1163.
 • 38. Jüttler E., Unterberg A., Woitzik J. i wsp.: Hemicraniectomy in older patients with extensive middle-cerebral-artery stroke. N. Engl. J. Med. 2014; 370: 1091-1100.
 • 39. Taylor B., Appelboom G., Connolly E.S. Jr: Age selection for decompressive craniectomy in malignant middle cerebral artery infarction. World Neurosurg. 2015; 83: 301-302.
 • 40. Wijdicks E.F., Sheth K.N., Carter B.S. i wsp.: Recommendations for the management of cerebral and cerebellar infarction with swelling: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014; 45: 1222-1238.
 • 41. Bardutzky J., Schwab S.: Antiedema therapy in ischemic stroke. Stroke 2007; 38: 3084-3094.
 • 42. Poca M.A., Benejam B., Sahuquillo J. i wsp.: Monitoring intracranial pressure in patients with malignant middle cerebral artery infarction: is it useful? J. Neurosurg. 2010; 112: 648-657.
 • 43. Wagner S., Schnippering H., Aschoff A. i wsp.: Suboptimum hemicraniectomy as a cause of additional cerebral lesions in patients with malignant infarction of the middle cerebral artery. J. Neurosurg. 2001; 94: 693-696.
 • 44. Jaskólski D.J.: Leczenie chirurgiczne guzów ośrodkowego układu nerwowego. W: Kozubski W., Liberski P.P., Biernat W., Kordek R. (red.): Neuroonkologia kliniczna. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011: 99-130.
 • 45. Shimoyama T., Kimura K., Uemura J. i wsp.: The DASH score: a simple score to assess risk for development of malignant middle cerebral artery infarction. J. Neurol. Sci. 2014; 338: 102-106.
 • 46. Lukovits T.G., Bernat J.L.: Ethical approach to surrogate consent for hemicraniectomy in older patients with extensive middle cerebral artery stroke. Stroke 2014; 45: 2833-2835.
 • 47. Marmarou A.: A review of progress in understanding the pathophysiology and treatment of brain edema. Neurosurg. Focus 2007; 22: E1.
 • 48. Bardutzky J., Schwab S.: Antiedema therapy in ischemic stroke. Stroke 2007; 38: 3084-3094.
 • 49. Kahle K.T., Simard J.M., Staley K.J. i wsp.: Molecular mechanisms of ischemic cerebral edema: role of electroneutral ion transport. Physiology (Bethesda) 2009; 24: 257-265.
 • 50. Baharvahdat H., Etemadrezaie H., Zabyhian S. i wsp.: Decom-pressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarction. Iran. J. Neurol. 2014; 13: 101-104.
 • 51. Ramaswamy V., Mehta V., Bauman M. i wsp.: Decompressive hemicraniectomy in children with severe ischemic stroke and life-threatening cerebral edema. J. Child Neurol. 2008; 23: 889-894.
 • 52. Shah S., Murthy S.B., Whitehead W.E. i wsp.: Decompressive hemicraniectomy in pediatric patients with malignant middle cerebral artery infarction: case series and review of the literature. World Neurosurg. 2013; 80: 126-133.
 • 53. Lindgren S.O.: Infarctions simulating brain tumours in the posterior fossa. J. Neurosurg. 1956; 13: 575-581.
 • 54. Fairburn B., Oliver L.C.: Cerebellar softening; a surgical emergency. Br. Med. J. 1956; 1: 1335-1336.
 • 55. Lehrich J.R., Winkler G.F., Ojemann R.G.: Cerebellar infarction with brain stem compression: diagnosis and surgical treatment. Arch. Neurol. 1970; 22: 490-498.
 • 56. Taneda M., Ozaki K., Wakayama A. i wsp.: Cerebellar infarction with obstructive hydrocephalus. J. Neurosurg. 1982; 57: 83-91.
 • 57. Chen H.J., Lee T.C., Wei C.P.: Treatment of cerebellar infarction by decompressive suboccipital craniectomy. Stroke 1992; 23: 957-961.
 • 58. Hornig C.R., Rust D.S., Busse O. i wsp.: Space-occupying cerebellar infarction: clinical course and prognosis. Stroke 1994; 25: 372-374.
 • 59. Mathew P., Teasdale G., Bannan A., Oluoch-Olunya D.: Neurosurgical management of cerebellar haematoma and infarct. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1995; 59: 287-292.
 • 60. Jauss M., Krieger D., Hornig C. i wsp.: Surgical and medical management of patients with massive cerebellar infarctions: results of the German-Austrian Cerebellar Infarction Study. J. Neurol. 1999; 246: 257-264.
 • 61. Raco A., Caroli E., Isidori A., Salvati M.: Management of acute cerebellar infarction: one institution's experience. Neurosurgery 2003; 53: 1061-1065; discussion 1065-1066.
 • 62. Kudo H., Kawaguchi T., Minami H. i wsp.: Controversy of surgical treatment for severe cerebellar infarction. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2007; 16: 259-262.
 • 63. Jüttler E., Schweickert S., Ringleb P.A. i wsp.: Long-term outcome after surgical treatment for space-occupying cerebellar infarction: experience in 56 patients. Stroke 2009; 40: 3060-3066.
 • 64. Pfefferkorn T., Eppinger U., Linn J. i wsp.: Long-term outcome after suboccipital decompressive craniectomy for malignant cerebellar infarction. Stroke 2009; 40: 3045-3050.
 • 65. Tsitsopoulos P.P., Tobieson L., Enblad P., Marklund N.: Surgical treatment of patients with unilateral cerebellar infarcts: clinical outcome and prognostic factors. Acta Neurochir. (Wien) 2011; 153: 2075-2083.
 • 66. Tsitsopoulos P.P., Tobieson L., Enblad P., Marklund N.: Clinical outcome following surgical treatment for bilateral cerebellar infarction. Acta Neurol. Scand. 2011; 123: 345-351.
 • 67. Mostofi K.: Neurosurgical management of massive cerebellar infarct outcome in 53 patients. Surg. Neurol. Int. 2013; 4: 28.
 • 68. Kidwell C.S., Alger J.R., Saver J.L.: Beyond mismatch: evolving paradigms in imaging the ischemic penumbra with multimodal magnetic resonance imaging. Stroke 2003; 34: 2729-2735.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab57eea7-85ff-433e-b415-83d27960abd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.