PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 147-153
Article title

Lean supply chain management

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalization, uncertainty and volatility of the environment are forcing organizations to use new concepts that support the effective organization management, including supply chain management. The aim of the article is to answer what is supply chain management and lean management and if the lean management tools may be applied in the supply chain optimization. Critical analysis of literature indicates that value stream mapping is a useful tool in optimization of supply chain. It is observed that the term lean supply chain emerges. However, it is a need to seek new solutions in the field of logistics and the emergence of the agile concept and later a resilient supply chain.
Year
Volume
72
Pages
147-153
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, University of Economics in Katowice, Poland
author
 • Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, Zabrze, Poland
author
 • Faculty of Management, University of Economics in Katowice, Poland
References
 • [1] P. K. Bagchi, On measuring supply chain competency of nations: a developing county perspective, LERC, Cardif, 2000 28.
 • [2] C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2007.
 • [3] N. Carbonara, I. Giannoccaro, P. Pontrandolfo, A theoretical model of study industrial districts as supply chains: A case study, LERC, Cardiff 2000, 128.
 • [4] M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2009 p. 23.
 • [5] M. Ciesielski, J. Długosz, Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 • [6] M. Ciurla, M. Hopej, Nowe koncepcje w zarządzaniu. Przegląd Organizacji 6 (1996) 16
 • [7] M. Christopher, The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial Marketing Management 29(1) (2000) 37-44
 • [8] M. Christopher, Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times – Prentice Hall, London (1998) 14.
 • [9] D. Kisperska-Moroń, Łańcuchy dostaw czy łańcuchy podaży?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 37 (2003) 587-601
 • [10] M. Koulikoff-Souviron, A. Harrison, A model of perspectives on supply chain management, LERC, Cardiff (2000) 344
 • [11] S. Kot, M. Starostka-Patyk, D. Krzywda, Zarządzanie łańcuchami dostaw, Sekcja Wydawnictw Politechniki Częstochowskiej (2009) 8.
 • [12] M. Kruczek, Z. Żebrucki, Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 64 (2008) 87-95
 • [13] M. Kruczek, Z. Żebrucki, Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji lean, Logistyka 2/2011 (2011) 355-362
 • [14] R. Lenort, P. Wicher, New trends in supply chain management and their comparison and integration, Logistyka – nauka 2/2012 (2012) 845-852
 • [15] K. Lisiecka, I. Burka, Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacjach na przykładzie usługowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 233 (2015) 75-91
 • [16] K. Lisiecka, E. Czyż-Gwiazda, Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele
 • i metody doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2014) 166
 • [17] J. Łunarski, Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów (2012) 12.
 • [18] M. Rother, J. Shook, Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław (2003).
 • [19] M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • [20] J. Trojanowska, K. Kolińska, A. Koliński, Stosowanie narzędzi Lean
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym, Problemy zarządzania 9 1 (31) (2011) 34-52
 • [21] P.J. Wincel, Lean supply chain management, Productivity Press, New York 2004.
 • [22] J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE, Warszawa, (2003) 13.
 • [23] D. Zimon, Rola jakości w logistyce produkcji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 12 (2012) 126
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab5611a5-aed3-43c0-8ee4-5103d5c2e565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.