PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 55-60
Article title

Zespół Aspergera u bliźniąt – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Asperger syndrome in twins – the diagnostic and therapeutic dilemmas. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the case of twin boys who exhibited the characteristics of Asperger syndrome (AS). The twins were initially treated at an outpatient department and diagnosed with AS. Then they were hospitalised at the Medical University of Gdansk, in the Adolescents Ward of the Clinic of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders – for rediagnosis. Due to the divorce of the boys’ parents and the breakup of their family, the boys were affected in several ways by their parental upbringing. The twins exhibited many deficits, mostly impairment in social functioning, and were “evaluated” by many specialists, but each time the diagnosis did not go beyond the tentative stage. Both twins were involved in the fights of the ex-partners (their parents), who alternately either ignored the boys’ developmental impairments or did not accept the diagnosis and therapeutic directives offered. The introduction to this article also presents and explains what Asperger syndrome is. On the basis of the current research on autistic disorders in the DSM-5™ classification, all the previously indicated diagnostic units have been combined into one common diagnosis: autism spectrum disorder (ASD). However, the criteria for identifying disorders in reference to the whole spectrum of autistic disorders are controversial and cause disputes among experts. Molloy and Vasil consider the Asperger syndrome to be a neurological difference, which by current accepted social norms has been elevated to the rank of a disorder. Levin and Schlozman doubt and question the way of differentiating behaviours which are within the social norm and behaviour which should be considered as a disorder. On the other hand, Baron-Cohen claims that Asperger syndrome is not a disability, but just a different cognitive style, a different way of thinking.
PL
Podstawowym celem pracy jest przedstawienie losów bliźniąt prezentujących objawy zespołu Aspergera (ZA). Początkowo chłopców leczono ambulatoryjnie (rozpoznanie: ZA), później trafili na Oddział Młodzieżowy Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rediagnostyki. Bliźnięta były poddawane zmiennym oddziaływaniom wychowawczym – z uwagi na rozwód rodziców, rozpad rodziny i stratę osób znaczących dla systemu rodzinnego. Z powodu licznych deficytów, zwłaszcza w funkcjonowaniu społecznym, chłopców badało szereg specjalistów, zawsze jednak kończyło się to na etapie wstępnej diagnozy. Dzieci zostały włączone w walkę między byłymi małżonkami (swoimi rodzicami), co przejawiało się m.in. negowaniem na przemian przez jednego i drugiego rodzica obserwowanych nieprawidłowości w rozwoju dzieci oraz brakiem akceptacji dla ustalonego rozpoznania i zaleceń terapeutycznych. Artykuł wzbogacono o część teoretyczną, wprowadzającą do zagadnienia określanego mianem zespołu Aspergera. Zgodnie z aktualną wiedzą na temat zaburzeń autystycznych w klasyfikacji DSM-5™ scalono wszystkie wyszczególniane uprzednio jednostki diagnostyczne we wspólne rozpoznanie: zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Kryteria identyfikacji zaburzeń należących do ASD są jednak kontrowersyjne i dzielą ekspertów. Molloy i Vasil uznają zespół Aspergera za odmienność neurologiczną, z której obecne oczekiwania społeczne uczyniły zaburzenie. Levin i Schlozman kwestionują sposób dzielenia zachowań na te mieszczące się w granicach normy i te, które należy już uznać za zaburzenie. Baron-Cohen twierdzi zaś, że zespół Aspergera nie jest niepełnosprawnością, ale innym stylem poznawczym, innym sposobem myślenia.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
55-60
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, tel.: 58 524 75 00. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Bidzan
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Bidzan
 • Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Spectrum ASC-Med, Gdańsk
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Monada”, Koszalin
References
 • 1. Baron-Cohen S.: Is Asperger syndrome necessarily viewed as a disability? Focus Autism Other Dev. Disabl. 2002; 17: 186-191.
 • 2. Baron-Cohen S.: Autism and Asperger Syndrome. The Facts. Oxford University Press, New York 2008.
 • 3. Frith U.: Autism: Explaining the Enigma. Blackwell Publishing, Oxford 2003.
 • 4. Wing L.: Asperger’s syndrome: a clinical account. Psychol. Med. 1981; 11: 115-130.
 • 5. American Psychiatric Association: DSM-5: The Future of Psychiatric Diagnosis. Proposed Draft Revisions to DSM Disorders and Criteria. Adres: www.dsm5.org/Pages/Default.aspx.
 • 6. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wyd. 4. Washington, DC 2000.
 • 7. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, IPiN, Kraków - Warszawa 1998.
 • 8. Kurita H.: How to deal with the transition from pervasive developmental disorders in DSM-IV to autism spectrum disorder in DSM-V Psychiatry Clin. Neurosci. 2011; 65: 609-610.
 • 9. Meng-Chuan L., Lombardo M.V., Chakrabarti B., Baron-Cohen S.: Subgrouping the autism “spectrum”: reflections on DSM-5. PLoS Biol. 2013; 11: 1-7.
 • 10. WHO: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Adres: www.who.int/classifications/icd/en/GRN-BOOK.pdf.
 • 11. Bryńska A.: Miejsce zespołu Aspergera w grupie całościowych zaburzeń nastroju: kontinuum czy spektrum zaburzeń autystycznych? Psychiatr. Pol. 2011; 45: 749-758.
 • 12. O’Neill M., Jones R.S.P.: Sensory-perceptual abnormalities in autism: a case for more research? J. Autism Dev. Disord. 1997; 27: 283-293.
 • 13. Ornitz E.M., Guthrie D., Farley A.H.: The early development of autistic children. J. Autism Child. Schizophr. 1977; 7: 207-229.
 • 14. Klin A., Jones W., Schultz R. i wsp.: Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictors of social competence in individuals with autism. Arch. Gen. Psychiatry 2002; 59: 809-816.
 • 15. Schultz R.T., Gauthier I., Klin A. i wsp.: Abnormal ventral temporal cortical activity during face discrimination among individuals with autism and Asperger syndrome. Arch. Gen. Psychiatry 2000; 57: 331-340.
 • 16. Rynkiewicz A.: Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł. Harmonia, Gdańsk 2009.
 • 17. Cumine V, Leach J., Stevenson G.: Asperger Syndrome: A Practical Guide for Teachers. David Fulton Publishers, London 1998.
 • 18. Gillberg I.C., Gillberg C.: Asperger syndrome - some epidemiological considerations: a research note. J. Child Psychol. Psychiatry 1989; 30: 631-638.
 • 19. Mayor T.: The Asperger’s guessing game. Computerworld 2008; 42: 24.
 • 20. Jaklewicz H.: Całościowe zaburzenia rozwojowe. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab17b278-e29d-44f7-a27e-c73cdd4dd8b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.