PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 171–175
Article title

Depresja poudarowa

Content
Title variants
EN
Post-stroke depression
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Post-stroke depression is considered to be the most frequent neuropsychiatric brain stroke complication. It is defined as a depressive episode (with clinical picture similar to that of endogenous depression) that develops in the causal and temporal relation with a history of stroke (either haemorrhagic or ischaemic). The incidence of post-stroke depression ranges from 20% to 80%, and vast evidence suggests that this type of depression is still diagnosed not frequently enough and undertreated. In most patients, the symptoms of depression develop within 3–6 months following stroke. The prognosis depends on the severity of these symptoms – within two years after stroke remission is observed in the case of 30% (in the case of milder depression) to 75% (in the case of more severe depression) of the patients. Post-stroke depression significantly affects the course and the effectiveness of rehabilitation, the quality of life, locomotor improvement, daily activity, social functioning and interpersonal relations, and also significantly increases mortality (the risk of death within 10 years after stroke is more than threefold in patients with post-stroke depression compared with people who had stroke without depression). Biological and psychosocial factors are involved in the development of post-stroke depression. As indicated by the results of studies, antidepressants and psychostimulants are not only able to alleviate the symptoms of post-stroke depression, but perhaps they may also prevent its development. Further research is necessary regarding the pathophysiology of post-stroke depression and new methods of its treatment and prevention.
PL
Depresja poudarowa jest uznawana za najczęstsze neuropsychiatryczne powikłanie udaru mózgu. Definiuje się ją jako epizod depresyjny (o obrazie zbliżonym do epizodu depresji endogennej), który rozwija się w związku przyczynowym i czasowym z przebytym udarem mózgu, krwotocznym lub niedokrwiennym. Częstość występowania depresji poudarowej wynosi 20–80%, a liczne dowody wskazują na to, że choroba jest zbyt rzadko rozpoznawana i leczona. U większości pacjentów objawy depresji rozwijają się w ciągu 3–6 miesięcy po udarze. Rokowanie zależy od nasilenia tych objawów: w ciągu 2 lat od udaru remisję osiąga od 30% (w przypadku mniejszego nasilenia) do 75% pacjentów (w przypadku dużego nasilenia). Depresja poudarowa w znacznym stopniu wpływa na przebieg i skuteczność rehabilitacji, jakość życia, poprawę sprawności ruchowej, codzienną aktywność oraz funkcjonowanie społeczne i relacje interpersonalne, a także istotnie zwiększa śmiertelność – u osób z depresją poudarową ryzyko zgonu w ciągu 10 lat od udaru jest ponad trzykrotnie większe niż u tych, u których po udarze depresja nie wystąpiła. W rozwoju depresji poudarowej biorą udział czynniki biologiczne i psychospołeczne. Jak wskazują wyniki badań, leki przeciwdepresyjne i psychostymulujące są w stanie nie tylko łagodzić nasilenie objawów depresji poudarowej, lecz także – być może – zapobiegać jej rozwojowi. Konieczne są dalsze badania w zakresie patofizjologii tej choroby oraz nowych metod leczenia i profilaktyki.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
171–175
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, tel.: +48 42 675 73 72, faks: +48 42 675 77 29
References
 • Bates B, Choi JY, Duncan PW et al.; US Department of Defense; Department of Veterans Affairs: Veterans Affairs/Department of Defense Clinical Practice Guideline for the Management of Adult Stroke Rehabilitation Care: executive summary. Stroke 2005; 36: 2049–2056.
 • Bhogal SK, Teasell R, Foley N et al.: Lesion location and poststroke depression: systematic review of the methodological limitations in the literature. Stroke 2004; 35: 794–802.
 • Cameron JI, Cheung AM, Streiner DL et al.: Stroke survivor depressive symptoms are associated with family caregiver depression during the first 2 years poststroke. Stroke 2011; 42: 302–306.
 • Carota A, Berney A, Aybek S et al.: A prospective study of predictors of poststroke depression. Neurology 2005; 64: 428–433.
 • Carson AJ, MacHale S, Allen K et al.: Depression after stroke and lesion location: a systematic review. Lancet 2000; 356: 122–126.
 • Cepoiu M, McCusker J, Cole MG et al.: Recognition of depression by non-psychiatric physicians – a systematic literature review and meta-analysis. J Gen Intern Med 2008; 23: 25–36.
 • Chemerinski E, Robinson RG: The neuropsychiatry of stroke. Psychosomatics 2000; 41: 5–14.
 • Chen Y, Guo JJ: Meta-analysis of antidepressant treatment for patients with poststroke depression. Stroke 2006; 37: 1365–1366; author reply 1367.
 • Chen Y, Patel NC, Guo JJ et al.: Antidepressant prophylaxis for poststroke depression: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2007; 22: 159–166.
 • Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P: Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41: 1165–1174.
 • Cumming TB, Churilov L, Skoog I et al.: Little evidence for different phenomenology in poststroke depression. Acta Psychiatr Scand 2010; 121: 424–430.
 • Curb JD, Abbott RD, MacLean CJ et al.: Age-related changes in stroke risk in men with hypertension and normal blood pressure. Stroke 1996; 27: 819–824.
 • De Ryck A, Fransen E, Brouns R et al.: Poststroke depression and its multifactorial nature: results from a prospective longitudinal study. J Neurol Sci 2014; 347: 159–166.
 • Ellekjaer H, Holmen J, Indredavik B et al.: Epidemiology of stroke in Innherred, Norway, 1994 to 1996. Incidence and 30-day case-fatality rate. Stroke 1997; 28: 2180–2184.
 • Fang J, Yan W, Jiang GX et al.: Serotonin transporter gene polymorphism in Chinese patients with poststroke depression: a case-control study. Stroke 2011; 42: 1461–1463.
 • Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R et al.: Global and regional burden of stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2014; 383: 245–254.
 • Gaete JM, Bogousslavsky J: Post-stroke depression. Expert Rev Neurother 2008; 8: 75–92.
 • Grade C, Redford B, Chrostowski J et al.: Methylphenidate in early poststroke recovery: a double-blind, placebo-controlled study. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 1047–1050.
 • Hackett ML, Anderson CS: Predictors of depression after stroke: a systematic review of observational studies. Stroke 2005; 36: 2296–2301.
 • Hackett ML, Anderson CS, House AO: Management of depression after stroke: a systematic review of pharmacological therapies. Stroke 2005a; 36: 1098–1103.
 • Hackett ML, Yapa C, Parag V et al.: Frequency of depression after stroke: a systematic review of observational studies. Stroke 2005b; 36: 1330–1340.
 • Kohen R, Cain KC, Mitchell PH et al.: Association of serotonin transporter gene polymorphisms with poststroke depression. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 1296–1302.
 • Masand P, Murray GB, Pickett P: Psychostimulants in post-stroke depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1991; 3: 23–27.
 • May M, McCarron P, Stansfeld S et al.: Does psychological distress predict the risk of ischemic stroke and transient ischemic attack? The Caerphilly Study. Stroke 2002; 33: 7–12.
 • Morris PL, Robinson RG, Andrzejewski P et al.: Association of depression with 10-year poststroke mortality. Am J Psychiatry 1993; 150: 124–129.
 • da Rocha e Silva CE, Alves Brasil MA, Matos do Nascimento E et al.: Is poststroke depression a major depression? Cerebrovasc Dis 2013; 35: 385–391.
 • Schubert DS, Taylor C, Lee S et al.: Detection of depression in the stroke patient. Psychosomatics 1992; 33: 290–294.
 • Singh A, Herrmann N, Black SE: The importance of lesion location in poststroke depression: a critical review. Can J Psychiatry 1998; 43: 921–927.
 • Spalletta G, Bossu P, Ciaramella A et al.: The etiology of poststroke depression: a review of the literature and a new hypothesis involving inflammatory cytokines. Mol Psychiatry 2006; 11: 984–991.
 • Tharwani HM, Yerramsetty P, Mannelli P et al.: Recent advances in poststroke depression. Curr Psychiatry Rep 2007; 9: 225–231.
 • Wei N, Yong W, Li X et al.: Post-stroke depression and lesion location: a systematic review. J Neurol 2015; 262: 81–90.
 • Whyte EM, Mulsant BH: Post stroke depression: epidemiology, pathophysiology, and biological treatment. Biol Psychiatry 2002; 52: 253–264.
 • Wysokiński A, Margulska A, Sobów T: Bleeding complications in the course of treatment with antidepressants in elderly patients. Curr Psychiatry Rev 2015; 11: 244–249.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-aadd5632-b629-4e9a-8e40-23d7f6eb8f73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.