PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 2 | 132-137
Article title

Olbrzymie guzy nowotworowe piersi w materiale Oddziału Opieki Paliatywnej

Content
Title variants
EN
Giant breast tumours. Experience of a regional Palliative Care Unit
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breast cancer is the most common malignant tumour developing in Polish women. Each year, over 11,000 new cases are registered in our country. Breast cancer is the leading cause of mortality due to malignant neoplasms in the females. The aim of paper, apart of presenting extremely advanced clinical cases of breast cancer and management strategies implemented, is to highlight the complexity of this problem, due overlapping of several medical and social factors. Inoperable, locally advanced breast cancer usually presents clinically as a giant primary tumour, frequently with extensive metastases in the axillary fossa. Giant breast tumour, with a diameter exceeding 5 cm, frequently extensively invading skin and deeper tissues, is usually accompanied by lymphatic oedema. Occurrence of such clinically advanced and morphologically gigantic forms of breast cancer in the material of Palliative Care Unit is most often due to one of the following: dynamic progression or recurrence of the disease, refusal of cause-oriented treatment or its interruption and extreme neglect. The main treatment option in this group of patients is aggressive induction chemotherapy. If surgery is contraindicated, patients undergo radical radiotherapy. Principal goal of therapy at a palliative care unit is relief of symptoms and improvement of quality of life, realized by medical and non-medical means. Psychological and spiritual support aims at creating a positive attitude of the patient towards his or her condition. The key factor is partner-like relations with patients, preservation of their autonomy and respect for their decisions concerning continuation of further treatment.
PL
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet w Polsce. Każdego roku w naszym kraju rejestruje się ponad 11 000 nowych zachorowań. Rak piersi jest także przyczyną największej liczby zgonów spowodowanych przez nowotwory złośliwe u kobiet. Celem pracy - oprócz przedstawienia krytycznie zaawansowanych obrazów klinicznych raka piersi i metod postępowania leczniczego - jest zwrócenie uwagi na złożoność problemu i nakładanie się różnorodnych czynników zdrowotnych i społecznych. Nieoperacyjny, miejscowo zaawansowany rak piersi obejmuje przypadki, dla których typowe są duży pierwotny guz oraz najczęściej rozlegle przerzuty w dole pachowym. Olbrzymi guz piersi - o średnicy przekraczającej 5 cm - często nacieka rozlegle skórę, tkanki położone głębiej, zazwyczaj towarzyszy mu obrzęk limfatyczny. Występowanie zaawansowanych klinicznie - często olbrzymich morfologicznie - postaci raka piersi w analizowanym materiale Oddziału Opieki Paliatywnej ma najczęściej trzy źródła: krytyczny rozwój lub nawrót choroby, odmowę leczenia przyczynowego lub jego zaniechanie oraz krytyczne zaniedbania. Podstawowym leczeniem systemowym w tej grupie chorych jest agresywna chemioterapia indukcyjna. W przypadku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego leczeniem z wyboru jest radykalna radioterapia. Zasadniczy cel leczenia na oddziale opieki paliatywnej to przede wszystkim łagodzenie objawów choroby oraz poprawa jakości życia, co uzyskuje się na drodze postępowania medycznego i niemedycznego. Poprzez wsparcie psychologiczne i duchowe dąży się do tego, aby pacjent osiągnął pozytywną ocenę swojego stanu. Istotne jest podmiotowe traktowanie chorego, dbałość o zachowanie jego autonomii i szanowanie jego decyzji co do dalszego postępowania terapeutycznego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
132-137
Physical description
Contributors
 • Oddział Opieki Paliatywnej Szpitala Miejskiego nr 1 w Będzinie, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin, tel.: 032 267 30 11. Ordynator: dr n. med. Tatiana Pietrzyńska
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Bytomiu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM w Katowicach. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Ewa Podwińska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, tel.: 032 786 15 40, SUM w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anita Olejek.
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej w Bytomiu SUM w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
References
 • 1. Wronkowski Z., Chmielarczyk W., Zwierko M.: Rak piersi - zagrożenie populacji polskiej. Służba Zdrowia - Klinika 2000; 24-26: 3-5.
 • 2. Kryj M.: Wpływ czynników rokowniczych na niepowodzenia po radykalnym leczeniu chorych na raka piersi. Wiad. Lek. 2002; 55: 382-393.
 • 3. Zemla B.F., Banasik T.R., Tomaka A. i wsp.: Epidemiologia nowotworów złośliwych piersi w populacji śląskich kobiet. Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice 2003:1-18.
 • 4. Braun S.: The history of breast cancer advocacy. Breast J. 2003; 9 (supl. 2): 101-103.
 • 5. Pieńkowski T, Jagielło-Gruszfeld A.: Rak piersi. Nowa Med. 2001; 113: 13-17.
 • 6. Wronkowski Z., Zwierko M.: Rak piersi: Informacje praktyczne - wywiad diagnostyka, klasyfikacja zmian. Służba Zdrowia - Klinika 2000; 24-26: 20-24.
 • 7. Krzakowski M., Siedlecki P. (red.): Standardy leczenia systemowego nowotworów złośliwych u dorosłych w Polsce. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Warszawa 1999: 11-27.
 • 8. Plużańska A., Potemski P.: Chemioterapia w raku piersi. Onkol. Pol. 2002; 5: 37-44.
 • 9. Gałecki J., Bujko K., Niwińska A. i wsp.: Pooperacyjna radioterapia w skróconym czasie u chorych na raka piersi. Nowotwory 2004; 54:148-154.
 • 10. Jarosz J.: Opieka paliatywna w onkologii. Pol. Med. Pa-liat. 2005; 4: 137-143.
 • 11. Łuczak J., Kujawska-Tenner J.: Medycyna paliatywna. Gaze ta Lek. 1998; 5: 11-16.
 • 12. Hancock B.W., Ahmedzai S., Clark D.: Palliative care of patients with terminal cancer. Curr. Opin. Oncol. 1993; 5: 655-660.
 • 13. Porzsolt F., Tannock I.: Goals of palliative cancer therapy. J. Clin. Oncol. 1993; 11: 378-381.
 • 14. Northouse L.L., Mood D., Kershaw T. i wsp.: Quality of life of women with recurrent breast cancer and their family members. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 4050-4064.
 • 15. de Walden-Galuszko K.: Ocena jakości życia w onkologii. Nowotwory 1994; 44 (supl. 2): 92-97.
 • 16. de Walden-Galuszko K., Majkowicz M., Trzebiatowska I.: Psychiczne predykatory czasu przeżycia pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Psychoonkolo-gia 1999; 4: 29-34.
 • 17. Detmar S.B., Muller M. J., Wever L.D. i wsp.: Patient-phy-sician communication during outpatient palliative treatment visits: an observational study. JAMA 2001; 285: 1351-1357.
 • 18. Pikiel J., Karnicka-Mlodkowska H., Piwowar A. i wsp.: Cisplatyna w skojarzeniu z winorelbiną u chorych na zaawansowanego raka piersi po wyczerpaniu możliwości leczenia hormonalnego i antracyklinami. Onkol. Pol. 2002; 5: 93-96.
 • 19. Krasińska L., Jassem J.: Rola taksanów w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Nowotwory 2003; 53:176-184.
 • 20. Kornblith A.B., Herndon J.E. 2nd, Weiss R.B. i wsp.: Long term adjustment of survivors of early stage breast carcinoma, 20 years after adjuvant chemotherapy. Cancer 2003; 98: 679-689.
 • 21. Jassem J., Krasińska L.: Znaczenie rokownicze i pre-dykcyjne HER2 w raku piersi. Wspólcz. Onkol. 2002; 6: 279-287.
 • 22. Pawlicki M., Rolski J.: Miejsce hormonoterapii w leczeniu raka piersi z uwzględnieniem roli letrozolu (Femara®). Wspólcz. Onkol. 2002; 6: 91-97.
 • 23. Okopień B., Krysiak R., Herman Z.S.: Selektywne modulatory receptora estrogenowego. Pol. Arch. Med. Wewn. 2002; 57: 75-83.
 • 24. Piekarski J., Jakubik J., Jeziorski A., Kubasiewicz M.: Obustronny jednoczasowy rak piersi - problemy diagnostyczne - opis przypadku. Onkol. Pol. 2001; 4: 39-43.
 • 25. Leppert W., Łuczak J.: Postępowanie paliatywne w nowotworach gruczołu piersiowego i narządu rodnego. Ginekol. Prakt. 1999; 7: 30-40.
 • 26. Leonard R., Hardy J., van Tienhoven G. i wsp.: Randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial of 6% miltefosine solution, a topical chemotherapy in cutaneous metastases from breast cancer. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 4150-4159.
 • 27. Petkow L., Górkiewicz-Petkow A.: Nowoczesne opatrunki w leczeniu przewlekłych ran i owrzodzeń. Medipress Med. Update 2000; (4): 33-39.
 • 28. Bottomley A., Biganzoli L., Cufer T. i wsp.: Randomized, controlled trial investigating short-term health-related quality of life with doxorubicin and paclitaxel versus doxorubicin and cyclophosphamide as first-line chemotherapy in patients with metastatic breast cancer: European Organization for Research and Treatment of Cancer Breast Cancer Group, Investigational Drug Branch for Breast Cancer and the New Drug Development Group Study. J. Clin. Oncol. 2004; 22: 2576-2586.
 • 29. Ganz P. A., Greendale G.A., Petersen L. i wsp.: Breast cancer in younger women: reproductive and late health effects of treatment. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 4184-4193.
 • 30. Morita T, Fujimoto K., Namba M. i wsp.: Palliative care needs of cancer outpatients receiving chemotherapy: an audit of a clinical project. Support Care Cancer 2008; 16: 101-107.
 • 31. Negrini M., Calin G.A.: Breast cancer metastasis: a micro-RNA story. Breast Cancer Res. 2008; 10: 203-207.
 • 32. Surmacz E.: Obesity hormone leptin: a new target in breast cancer? Breast Cancer Res. 2007; 9: 301.
 • 33. Feng Y.H., Wang Y.W., Yeung S.C.: Current concepts of pain management for cancer patients. Oncol. Rev. 2008; 2: 154-163.
 • 34. Lewandowski B., Brodowski R.: Rak podstawnokomórko-wy skóry twarzy u 51-letniego mężczyzny. Nieprawdopodobny przypadek zaniedbania i zaawansowania. Mag. Sto-mat. 2001; 12: 8-9.
 • 35. Buczkowski K., Adamczyk A.: Przebieg guza skóry u pacjenta niewyrażającego zgody na leczenie chirurgiczne. Pol. Med. Paliat. 2004; 3: 75-78.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-aa6faa9e-ddef-4149-84c8-d3b4a4e15ba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.