PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 264–275
Article title

Leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Treatment of urinary tract infection in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary tract infection is the most frequent bacterial infection in children. Its prevalence in the population younger than 14 years of age has been estimated at 5–10%. Its high recurrence, especially in patients with risk factors, poses a significant problem. The risk factors most common in the group of children ≤3 years are congenital defects blocking the flow of urine to the bladder, whereas in older children they most typically include a tendency for constipation and dysfunction of the lower urinary tract. The clinical picture is variable and depends on the child’s age, immunity status, pathogen virulence and localisation of infection. The mildest form of urinary tract infection is asymptomatic bacteriuria, whereas more severe presentations include acute pyelonephritis, acute focal bacterial nephritis and urosepsis. Prognosis is usually good, but under certain circumstances hypertension, proteinuria and chronic kidney disease may develop. Therefore, early introduced appropriate treatment is essential. According to the Polish Society for Paediatric Nephrology guidelines, asymptomatic bacteriuria does not warrant treatment, whereas febrile patients (>38°C) under 24 months old with a suspicion for urinary tract infection must be promptly administered antibiotic therapy, after a urine specimen has been obtained for culture. For many years, urinary tract infection has remained a topic of controversy in terms of therapy duration and administration route. Inpatient treatment of children under 3 months of age is an accepted rule. Acute pyelonephritis necessitates a longer therapy, lasting from 7 to 10 days, whereas the duration of treatment of lower urinary tract infection has been cut down to 3 up to 5 days. Routine prophylactic antimicrobial therapy is not recommended following the initial urinary tract infection episode, yet should be considered in special circumstances. Alternative prophylactic methods, such as immunostimulating agents, probiotics or cranberry, may be used, but their efficacy has not been confirmed in large clinical studies.
PL
Zakażenie układu moczowego to najczęstsza infekcja bakteryjna u dzieci. Częstość jego występowania w populacji do 14. roku życia oszacowano na 5–10%. Istotnym problemem jest duża skłonność do nawrotów, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka – w grupie dzieci do 3. roku życia dominują wady wrodzone utrudniające spływ moczu do pęcherza, a u dzieci starszych zaparcia i dysfunkcja dolnych dróg moczowych. Obraz kliniczny jest bardzo różnorodny, zależny od wieku dziecka, stanu jego odporności, wirulencji patogenu oraz lokalizacji zakażenia. Najłagodniejszą formę stanowi bezobjawowa bakteriuria, do cięższych postaci należą ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre ogniskowe bakteryjne zapalenie nerek i urosepsa. Rokowanie jest zazwyczaj dobre, ale w pewnych okolicznościach może dojść do nadciśnienia tętniczego, białkomoczu oraz rozwoju przewlekłej choroby nerek. Ważne jest zatem, by jak najwcześniej wdrożyć adekwatne leczenie. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej bezobjawowa bakteriuria nie powinna być leczona, natomiast u dzieci do 24. miesiąca życia gorączkujących bez uchwytnej przyczyny powyżej 38°C należy podejrzewać zakażenie układu moczowego i wdrożyć jak najszybciej empiryczną antybiotykoterapię, po uprzednim pobraniu moczu na posiew. Od wielu lat leczenie zakażenia układu moczowego jest przedmiotem kontrowersji w odniesieniu do czasu trwania terapii oraz drogi podania leku. Zasadą jest hospitalizacja dzieci do 3. miesiąca życia. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek wymaga dłuższej interwencji (7–10 dni), z kolei czas trwania terapii zakażenia dolnego odcinka dróg moczowych został skrócony (3–5 dni). Nie zaleca się rutynowej profilaktyki przeciwbakteryjnej po pierwszym epizodzie infekcji; należy ją jednak rozważyć w szczególnych przypadkach. Alternatywne metody profilaktyki (leki immunostymulujące, probiotyki, żurawina) są dozwolone, choć ich skuteczność nie została potwierdzona w dużych badaniach klinicznych.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
264–275
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • 1. Morello W, La Scola C, Alberici I et al.: Acute pyelonephritis in children. Pediatr Nephrol 2015. DOI: 10.1007/s00467-015-3168-5.
 • 2. Simões e Silva AC, Oliveira EA: Update on the approach of urinary tract infection in childhood. J Pediatr (Rio J) 2015; 91 (Suppl 1): S2–S10.
 • 3. Svanborg C: Urinary tract infections in children: microbial virulence versus host susceptibility. Adv Exp Med Biol 2013; 764: 205–210.
 • 4. Keren R, Shaikh N, Pohl H et al.: Risk factors for recurrent urinary tract infection and renal scarring. Pediatrics 2015; 136: e13–e21.
 • 5. Salo J, Ikäheimo R, Tapiainen T et al.: Childhood urinary tract infections as a cause of chronic kidney disease. Pediatrics 2011; 128: 840–847.
 • 6. Matto TK, Chesney RW, Greenfield SP et al.; RIVUR Trial Investigators: Renal scarring in the Randomized Intervention for Children with Vesicoureteral Reflux (RIVUR) trial. Clin J Am Soc Nephrol 2016; 11: 54–61.
 • 7. Bitsori M, Raissaki M, Maraki S et al.: Acute focal bacterial nephritis, pyonephrosis and renal abscess in children. Pediatr Nephrol 2015; 30: 1987–1993.
 • 8. Grupa Ekspertów PTNFD: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego. Via Medica, 2015. Available from: www.ikamed.pl.
 • 9. American Academy of Pediatrics; Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management; Roberts KB: Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011; 128: 595–610.
 • 10. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): Urinary tract infection in children: diagnosis, treatment and longterm management. Issue date: August, 2007. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0009371/pdf/PubMedHealth_PMH0009371.pdf [accessed 10 June 2016].
 • 11. Robinson JL, Finlay JC, Lang ME et al.: Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases and Immunization Committee, Community Paediatrics Committee: Urinary tract infections in infants and children: diagnosis and management. Paediatr Child Heath 2014; 19: 315–319.
 • 12. Ammenti A, Cataldi L, Chimenz R et al.; Italian Society of Pediatric Nephrology: Febrile urinary tract infections in young children: recommendations for the diagnosis, treatment and follow-up. Acta Paediatr 2012; 101: 451–457.
 • 13. Strohmeier Y, Hodson EM, Willis NS et al.: Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev 2014; (7): CD003772.
 • 14. Drekonja DM, Johnson JR: Urinary tract infections. Prim Care 2008; 35: 345–367.
 • 15. Tullus K: What do the latest guidelines tell us about UTIs in children under 2 years of age. Pediatr Nephrol 2012; 27: 509–511.
 • 16. Dzierżanowska D, Dzierżanowski-Fangrat K (eds.): Przewodnik antybiotykoterapii. α-medica press, Bielsko-Biała 2016.
 • 17. Mangiarotti P, Pizzini C, Fanos V: Antibiotic prophylaxis in children with relapsing urinary tract infections: review. J Chemother 2000; 12: 115–123.
 • 18. Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M et al.: Antibiotics for treating lower urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst Rev 2012; (8): CD006857.
 • 19. Żurowska A: Jak postępować racjonalnie z dzieckiem z bakteriurią bezobjawową? Forum Medycyny Rodzinnej 2009; 3: 10–15.
 • 20. Vraneš J, Kružić V, Šterk-Kuzmanović N et al.: Virulence characteristics of Escherichia coli strains causing asymptomatic bacteriuria. Infection 2003; 31: 216–220.
 • 21. Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M: Interventions for covert bacteriuria in children. Cochrane Database Syst Rev 2012; (2): CD006943.
 • 22. Craig JC, Simpson JM, Williams GJ et al.; Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection in Children with Vesicoureteric Reflux and Normal Renal Tracts (PRIVENT) Investigators: Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Engl J Med 2009; 361: 1748–1759.
 • 23. Garin EH, Olavarria F, Garcia Nieto V et al.: Clinical significance of primary vesicoureteral reflux and urinary antibiotic prophylaxis after acute pyelonephritis: a multicenter, randomized, controlled study. Pediatrics 2006; 117: 626–632.
 • 24. Montini G, Hewitt I: Urinary tract infections: to prophylaxis or not to prophylaxis? Pediatr Nephrol 2009; 24: 1605–1609.
 • 25. RIVUR Trial Investigators; Hoberman A, Greenfield SP, Mattoo TK et al.: Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2014; 370: 2367–2376.
 • 26. Shaikh N, Hoberman A, Keren R et al.: Recurrent urinary tract infections in children with bladder and bowel dysfunction. Pediatrics 2016; 137. DOI: 10.1542/peds.2015-2982.
 • 27. Hari P, Hari S, Sinha A et al.: Antibiotic prophylaxis in the management of vesicoureteric reflux: a randomized double-blind placebocontrolled trial. Pediatr Nephrol 2015; 30: 479–486.
 • 28. Salo J, Uhari M, Helminen M et al.: Cranberry juice for the prevention of recurrences of urinary tract infections in children: a randomized placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2012; 54: 340–346.
 • 29. Ferrara P, Romaniello L, Vitelli O et al.: Cranberry juice for the prevention of recurrent urinary tract infections: a randomized controlled trial in children. Scand J Urol Nephrol 2009; 43: 369–372.
 • 30. Jepson RG, Williams G, Craig JC: Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2012; 10: CD001321.
 • 31. Gołąbek B, Nowakowska K, Słowik M et al.: [Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls]. Pol Merkur Lekarski 2002; 12: 269–272.
 • 32. Czerwionka-Szaflarska M, Pawłowska M: Influence of Uro-Vaxom on sIgA level in urine in children with recurrent urinary tract infections. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 1996; 44: 195–197.
 • 33. Bauer HW, Rahlfs VW, Lauener PA et al.: Prevention of recurrent urinary tract infections with immuno-active E. coli fractions: a meta-analysis of five placebo-controlled double-blind studies. Int J Antimicrob Agents 2002; 19: 451–456.
 • 34. Naber KG, Cho YH, Matsumoto T et al.: Immunoactive prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a meta-analysis. Int J Antimicrob Agents 2009; 33: 111–119.
 • 35. Lee SJ, Shim YH, Cho SJ et al.: Probiotics prophylaxis in children with persistent primary vesicoureteral reflux. Pediatr Nephrol 2007; 22: 1315–1320.
 • 36. Mohseni MJ, Aryan Z, Emamzadeh-Fard S et al.: Combination of probiotics and antibiotics in the prevention of recurrent urinary tract infection in children. Iran J Pediatr 2013; 23: 430–438.
 • 37. Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS: Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2015; (12): CD008772.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-aa6ee409-ed9a-430a-a86f-63b452640a2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.