Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | XXVI | 3 | 277–297

Article title

Czy zmniejszanie wymagań stanowi kategorię przekształcania pracy i wiąże się z zaangażowaniem w pracę?

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Przekształcaniem pracy (Job Crafting) nazywane są zachowania zmierzające do modyfikacji właściwości pracy inicjowane przez samych pracowników. Istnieją różne modele opisujące to zjawisko, jednym z nich jest koncepcja oparta na modelu wymagania w pracy – zasoby. W modelu tym na przekształcanie pracy składają się zwiększanie zasobów strukturalnych i społecznych, zwiększanie wymagań – wyzwań i zmniejszanie wymagań – przeszkód. Ostatni z tych wymiarów jest przedmiotem wielu polemik. W niniejszym badaniu postanowiono zweryfikować, czy zmniejszanie wymagań stanowi jeden z rodzajów przekształcania pracy. W badaniu wzięło udział 500 pracowników w wieku od 18 do 35 lat. Przeprowadzona konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła strukturę czynnikową modelu zawierającego zmniejszanie wymagań. Ponadto przeprowadzona analiza regresji z efektem mediacji wykazała, że im wyższy poziom zmniejszania wymagań, tym niższy poziom stresu i wypalenia, a następnie większe zaangażowanie w pracę. Zatem badanie wspiera model przekształcania pracy uwzględniający zmniejszanie wymagań.

Year

Volume

Issue

3

Pages

277–297

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-aa6accf7-fb46-45fd-abce-10d3a25f5e12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.